Обединяване на бързи кредити в потребителски или ипотечен!

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Нека акцентираме върху това какво може да ви донесе така нареченото обединяване на бързи кредити.

Кога това е задължително?
Първо – ако по някаква причина сте натрупали кредитни задължения под различна форма в голям брой. Второ – когато са над максимално приемливата към момента за системата експозиция за необезпечени кредити – това към момента е около 50 000 лв. Е, ако отговаряте на някое от двете условия, със сигурност вноските по обслужването на тази експозиция започват много да ви “тежат” и често са направо непосилни.

Най-рационалното поведение в такива случаи е да потърсим незабавното обединяване на всички експозиции в една единствена. Тя може да е под формата на нормален банков потребителски кредит.Това е по-често срещаното решение и най-евтиното на първо четене. Или ако общата сума на натпрупаните задължения е над 50 000 лева – в един средносрочен универсален ипотечен кредит. 

Какво може да ви спести едно обединяване на бързи кредити?
Особено критична може да стане ситуацията с така наречените “бързи кредити”. Няма нужда да споделяме големи подробности около казуси, с които сме се сблъсквали, в които кредитополучателите попадат в така наречената “спирала на бързите кредити”, може само да кажем, че ситуациите са особено неприятни. Можете да имате много по-разумна лихва при малко по-увеличен срок. Това ще облекчи в пъти семейния бюджет. Така няма да нарушавате стандарта ви на живот, а това е водещо в крайна сметка. Това по никакъв начин няма да затрудни обслужването, напротив – това е много удобен, задължителен инструмент за оптимизиране на разходите по обслужването на дълговете.

Оптимизирането на лихвените разходи е от огромно значение за оптимизирането на всеки бюджет – независимо дали семеен или фирмен. Обединяването на задълженията по различни кредити е от голямо значение за това. Редовно ставаме свидетели на случаи, в които при нас идват хора с по 10-12 бързи кредита. Те със сигурност са натрупали колосални лихви, които могат да поставят в тежко положение всеки клиент, дори да е със сериозна платежоспособност. Истината е, че направо ще Ви “просветне” в сравнение с вноските по обслужването на “спиралата” от бързи кредити. Изобщо не се бавете да направите така нареченото “обединяване на бързи кредити”.

Кога е възможно и кога не е възможно да обединим задълженията си в банка?
Реалностите в днешно време диктуват следните закономерности. Възможни са обединявания, когато клиентите не са стигали до много лоши статуси, а са имали само малки просрочия. Възможно е обединяване, когато клиентите НЯМАТ текущи просрочия (това е един често срещан проблем). В по-тежка ситуация, при повече задължения като брой или суми най-желателният и обикновено единствен възможен сценарий е ипотекирането на имот. Банките просто не обичат хора с лоша финансова дисциплина, които са чакали до последния момент, за да ги попитат. Тяхната логика е, че ако имат 7-8 или повече кредити, не можете добре да контролирате финансовото си състояние, а това автоматично ви прави ненадеждни клиенти.

Банкови практики
Искаме твърдо да подчертаем, че банковите практики по отношение на обединяването на кредити от нефинансови институции (разбирайте “бързи кредити”) се променят постоянно. Нашите наблюдения са, че повечето банкови институции на пазара възприемат един по-консервативен подход. Макар и да има някои, които като цяло влизат в положението на клиентите, които са изправени пред казуса на обединяването.

Какво вече споменахме все повече банки имат рестрикции по отношение на броя кредитни задължения, които е допустимо да има един кредитополучател. Като ориентир може да посочим бройка от 6 до 12 за банките, които имат такова ограничение. Дори не коментираме казуси, които са с текущи просрочия или са били в статус “Загуба” (тоест че платецът най-вероятно е спрял да плаща кредита или вземането вече е стигнало до ЧСИ или до колекторска фирма). За сметка на това на пазара вече се намират решения за хора, които търсят потребителски кредит и не работят на трудов договор! За да срещнат разбиране обаче е задължително да са с изрядна история и да не са “прекалили с бройките”. 

Нашият апел си остава – не прибягвайте до бързи кредити освен ако не е крайно необходимо. Винаги първо опитайте в банковия сектор. Въпреки кусурите банките си остават най-евтините кредитори в България.

На първо четене обединяването на кредитите може да не изглежда нещо кой знае какво, но всъщност е ключово за вашето финансово здраве – особено ако имате няколко различни задължения към така наречените “бързи кредиит”.

Кога е задължително да обедините задълженията си

Първо – в случай, че сте натрупали по-голям брой кредитни задължения, но те условно казано не са повече от 50 000 лв. Второ – когато вашите задължения са над максимално приемливата към момента за системата експозиция за необезпечени кредити – това към момента е около 50 000 лв. Много е вероятно, ако разпознавате себе си в някоя от точките, вноските по кредитите ви вече да са започнали да ви тежат.

Най-рационалното поведение в такива случаи е да потърсим незабавното обединяване на всички експозиции в една единствена. Тя може да е под формата на нормален банков потребителски кредит. Това е евтино и сравнително лесно решение, но трябва да имате предвид и възможността, ако общата сума на натпрупаните задължения е над 50 000 лв. да използвате универсален ипотечен кредит, който ще е при по-добри условия от потребителския кредит.

Какво може да ви спести обединяването на бързи кредити?

На първо място пари. На второ място нерви, стрес и тревоги. Какъв е тежкият сценарий с бързите кредити? Това е така наречената “спирала на бързите кредити”. Тя се получава, когато започнете да гасите един бърз кредит с друг и това води до особено неприятни ситуации. Ако успеете вместо това да обедините вашите задължения в един кредит, докато все още не са станали прекално много, това ще ви спести голяма част от разходите по обслужването на всичките бързи кредити.

На първо място ще намалите разходите си за лихви. Обединяването на задълженията по различни кредити е от голямо значение за това. Истината е, че направо ще Ви “просветне” в сравнение с вноските по обслужването на “спиралата” от бързи кредити.

Кога е възможно и кога не е възможно да обединим задълженията си в банка?

Възможни са обединявания, когато клиентите не са стигали до много лоши статуси, а са имали само малки просрочия. Възможно е обединяване, когато клиентите НЯМАТ текущи просрочия (това е един често срещан проблем). В по-тежка ситуация, при повече задължения като брой или суми най-желателният и обикновено единствен възможен сценарий е ипотекирането на имот. Банките просто не обичат хора с лоша финансова дисциплина, които са чакали до последния момент, за да ги попитат. Тяхната логика е, че ако имат 7-8 или повече кредити, не можете добре да контролирате финансовото си състояние, а това автоматично ви прави ненадеждни клиенти.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те