Анюитетни вноски и намаляващи вноски – какви са разликите?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

В днешната кратка статия с няколко изречения ще ви дам всички ЗА и ПРОТИВ за кредит с анюитетни вноски и такъв с намаляващи вноски. В качеството ни на консултанти сме длъжни да бъдем максимално обективни по темата. Също така трябва да имаме предвид опитът от РЕАЛНОСТТА, а не ТЕОРЕТИЧНИТЕ предпоставки. Поне така считаме, че е най-правилно.

Дефиниции на видовете вноски
Анюитетната вноска изчислява лихвата за целия период на кредита и го разделя на броя периоди, за които е подписан договорът. Респективно вноските в абсолютна стойност са еднакви за целия период.

При намаляващата вноска принципът е противоположен – изчислява лихвата само върху реалния остатъчен дълг месец за месец или казано иначе остатъчната главница. Респективно вноските в абсолютна стойност намаляват.

Коя е по-изгодната вноска?
В този ред на мисли, чисто математически, сега и веднага, намаляващата вноска е по-изгодната вноска. Остава въпросът дали можете да си го позволите. Защо? В цифрово измерение, различната методика на изчисляване прави разликата между анюитетната и намаляващата вноска в полза на анюитетната в абсолютен размер.

Имайки предвид допустимия коефициент на дългово покритие (съотношението на всичките ви вноски към чистия ви семеен доход) –  официалният ви доход (под всяка допустима форма), се оказва определящ за избора на вида погасителен план – анюитетен или намаляващ.
Казано по-просто – при равен размер на кредита, изборът на намаляваща вноска може да бъде възпрепятствано от допустимото съотношение дълг/доход.

Малко конкретика
Ако вземем следния пример в цифри, при които нещата изглеждат горе долу-така:
При главница от 200 000 лв. и период от 25 г., произволна лихва 3,2%, анюитетната вноска е в порядъка на 960 лв., а стартовата намаляваща – 1200 лв. Респективно изискванията към доказуемите ви доходи в единия случай ще е 1800 лв., а в другия – върху 2500лв. В същото време, в края на периода разликата в платените лихви ще е над 10,000 лв. в полза на намаляващите вноски (при ползвания пример). НО трябва да имате предвид, че решаващо в избора на погасителен план ще е възможността за доказване на достатъчен доход. Толкова по темата анюитетни и намаляващи вноски към момента.

В качеството ни на кредитни консултанти, ние от Финсити се стремим да даваме максимално адекватна информация на нашите клиенти. Вижте защо си струва да се допитате до нас тук!

ЗА и ПРОТИВ кредитите с анюитетни и кредитите с намаляващи вноски. В тази кратка статия ще наблегнем на реалния опит, а не на теоретичните разсъждения. Като консултанти с дългогодишна практика, мислим, че така е най-редно.

Какво пише в речника по финанси?

Анюитетната вноска изчислява сумата на лихвените плащания за целия период на кредита и го разделя на броя периоди, за които е подписан договорът. Респективно вноските в абсолютна стойност са еднакви за целия период.

При намаляващата вноска принципът е противоположен – изчисляват се сумата на лихвените плащания само върху реалния остатъчен дълг месец за месец или казано иначе остатъчната главница. Респективно вноските в абсолютна стойност намаляват.

Какво означава това?

Това означава, че чисто математически (към този момент) намаляващата вноска е по-изгодната вноска. Остава въпросът дали можете да си го позволите. Защо? Защото намаляващите вноски към датата на изтеглянето на самия кредит са по-високи от анюитетните при това за една и съща сума.

Трябва да имаме предвид така наречения коефициент дълг/доход (съотношението на всичките ви вноски към чистия ви семеен доход). Той зависи от официалния ви доход и се оказва определящ за избора на вида погасителен план – анюитетен или намаляващ.

Казано по-просто – при равен размер на кредита, изборът на намаляваща вноска може да бъде възпрепятствано от допустимото съотношение дълг/доход.

Конкретен пример

Ако вземем следния пример в цифри:

При главница от 200 000 лв. и период от 25 г., лихва 3,2%, анюитетната вноска е в порядъка на 960 лв., а стартовата намаляваща – 1200 лв. Респективно изискванията към доказуемите ви доходи в единия случай ще е 1800 лв., а в другия – върху 2500лв. В същото време, в края на периода разликата в платените лихви ще е над 10,000 лв. в полза на намаляващите вноски (при ползвания пример).

Трябва да имате предвид, че решаващо в избора на погасителен план ще е възможността за доказване на достатъчен доход. Толкова по темата анюитетни и намаляващи вноски към момента. Важно е да отбележим, че статистически над 95% от кредитите са с анюитетни (равни) вноски. По-предсказуеми са и влияят в по-малка степен на текущото финансово състояние на домакинството, а явно българите ценят повече това, отколкото оптимизирането на разходите за лихви в някакъв бъдещ период…

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация