Ипотечен кредит за покупка на жилище на зелено

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Да се върнем малко на практиката – а напоследък практиката се върти все по-често около покупката на зелено. Особено интересно е да видим случая с ипотечен кредит за покупка на жилище на зелено.

Ситуацията на пазара

Естествено, че „Да“ – можем да финансираме покупката на имот на зелено с ипотечен кредит. Повечето търговски банки с разбиране ще влязат в такава сделка единствено и само когато има така наречения Акт 14. Всяка сделка преди Акт 14 има своята специфика. Или ще търсим друг имот за временно обезпечение или ще финансирате със собствени средства – 10-20% при подписване на договор и фактическото плащане ще бъде на Акт 14. Банката ще влезе в сделката на този акт и не по-рано.

Строителите и тегленето на ипотечен кредит за покупка на жилище на зелено

Напоследък строителите имат претенции за „финансов инженеринг“. Чувам невероятни неща и предложения от рода на това, че банката ще издаде банкова гаранция за това, че строителят щял да си получи парите. Друг строител пък иска Ескроу (Escraw) сметка, по която да се преведе цялата сума, за да бъде той сигурен, че купувачът и банката ще си спазят ангажиментите. Всевъзможни реакционни идеи – далеч от нормалната банкова практика. Първо не коментирам имиджовото положение на една голяма банка спрямо, който и да е строител, както и въпросът за това кой е по-платежоспособен от двамата. Мисля, че не е интересно да се забавляваме по темата. Така или иначе това ще го подминем с усмивка от упражненията по темата, но това, което реално трябва да знаем е, че нормалният процент на финансиране към Акт 14 трябва да е 70%.

Структурата на сделката за ипотечен кредит на зелено

За N-ти път ще повторя, че нормална транзакция, която е угодна за строителя е 70-20-10 (70% на Акт 14, 20% на Акт 15, 10% на Акт 16). Респективно, ако вие сте влезли в сделката на зелено условно с 20% самоучастие, банката ще даде нейните 50% на Акт 14, за да изпълни изискването за 70% общо финансиране на проектите към Акт 14 и респективно ще доплати разликата до 100% при представяне на следващите актове 15 и 16. Разбира се, може да се преведе цялата сума и на 15, казусите са различни. Нека това е общ ориентир, който ще обясни и гарантира финансирането ви. Финансиране на Акт 14 на 100% от сумата е изключително рядко. Не е препоръчително нито за вас, нито за банката. Казано иначе – вие и банката носите целия риск.

Не е нужно да казваме, че практиката изобилства от различни случаи случаи – всичко зависи от строителя и от вашия профил като кредитополучател. Постигали сме такива сделки, но нека не си затрудняваме живота излишно. Ако можете да договорите сделката в златното правило (70-20-10), ще улесните и нашия, и вашия живот…

Препоръчваме ви и следните

свързани статии