Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Това е нашият втори коментар на темата за теглене на кредит в България с доходи от чужбина. Относно кредитирането на българи в чужбина – тоест на български граждани с доходи в чужбина и респективно на чужденци искаме да добавим допълнителни основни моменти.

Документите за кредит в България с доходи от чужбина

Няма как да минем без разговора за документите, които задължително ще ни трябват, за да получим конкретна индивидуализирана оферта са : извлечение от банковата ви сметка, по която получавате възнаграждение или с която работите, ако имате бизнес в чужбина за срок от последните 12 месеца. Респективно ако сте на трудов или друга форма на договор – копие на договора. Много често банките искат и копие на ЦКР-то в държавата, в която получават възнаграждението си. Тези 3-4 документа са абсолютно достатъчни, за да се направи първоначална оценка на кредитоспособност.

Ангажирано лице в България

Ключов момент както отбелязахме и в първия материал е и наличието на процесуален представител – тоест лице, което живее постоянно в страната. Интересното е, че ако при едни банки това е процесуален представител и той влиза в договора за кредит като такъв. В други банки той е под формата на поръчител. В трети сценарий той може да бъде дори съдлъжник като тогава интересното е, че може, ако българското лице с официално местоживеене в страната, влезе в договора като съдлъжник, да работим по условията за финансиране за български граждани. Тези условия както знаете от първия материал са доста различни понякога.

Последно засега по темата, което се налага да повторим е, че кредитирането на български граждани в чужбина тоест източникът на доходи е в чужбина (те могат да бъдат и чужденци и български граждани) е само и единствено на целеви ипотечни кредити. Тоест за покупка на актив (и ремонт респективно). Универсални ипотечни или иначе казано потребителски с ипотека и обикновени потребителски кредити към момента няма на пазара. Такъв продукт няма в българските банки на пазара към момента.

Ако има раздвижване и промяна по темата – вие сте първите, които ще разберат.

В нашия първи коментар по темата успяхме да положим основите, които са важни за всичики наши сънародници, които имат интерес към покупка на имоти с доходи от чужбина.

Какви са необходимите документи?

Няма как да минем без разговора за документите. За да сме максимално конкретни казваме веднага – документите са: извлечение от банковата ви сметка, по която получавате възнаграждение или с която работите, ако имате бизнес в чужбина за срок от последните 12 месеца. Респективно ако сте на трудов или друга форма на договор – копие на договора.

Много често банките искат и копие на ЦКР-то в държавата, в която получават възнаграждението си. Тези 3-4 документа са абсолютно достатъчни, за да се направи първоначална оценка на кредитоспособност.

Ангажирано лице в България

Както отбелязахме и в първия материал важно е наличието на процесуален представител – тоест лице, което живее постоянно в страната. Интересното е, че ако при едни банки това е процесуален представител и той влиза в договора за кредит като такъв. В други банки той е под формата на поръчител. В трети сценарий той може да бъде дори съдлъжник, като тогава интересното е, че може, ако българското лице с официално местоживеене в страната, влезе в договора като съдлъжник, да работим по условията за финансиране за български граждани. Тези условия както знаете от първия материал са доста различни понякога.

Последно засега по темата, което се налага да повторим е, че кредитирането на български граждани в чужбина тоест източникът на доходи е в чужбина (те могат да бъдат и чужденци и български граждани) е само и единствено на целеви ипотечни кредити. Тоест за покупка на актив (и ремонт респективно). Универсални ипотечни или иначе казано потребителски с ипотека и обикновени потребителски кредити към момента няма на пазара. Такъв продукт няма в българските банки на пазара към момента.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!