Има ли значение какъв имот е обезпечение за нашия жилищен кредит?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Първо трябва да отбележим 2 неща – едното е, че абсолютно всеки кредит има някаква форма на обезпечение независимо дали е потребителски или ипотечен. Сега ще говорим по-конкретно за жилищните кредити. И още по-конкретно за това има ли значение какъв е видът на имота за обезпечение по жилищен кредит? Най-генерално казано – има значение, разбира се.

Обезпечение по жилищен кредит – какво да знаем?

Това какъв е имотът обаче и като качество, и като локация, и като вид строителство и т. н. най-общо казано намира своето отражение в пазарната оценка. Тя е призвана да отрази всички такива специфики – всички достойнства и недостатъци на имота. Освен това банките правят разлика по процент на финансиране в зависимост от имота, който е обезпечение. Като пример доскоро имаше времена, когато панелните жилища се финансираха на различен процент от тухлените такива. В някои банки това продължава да е така. Понякога има такова разграничение по чисто географски принцип. Процентът на финансиране на имоти, в условно казано малки градове, е различен от този в по-големите областни градове и столицата.

Видове имоти за обезпечение

Други имоти, които банката разпознава като обезпечение при различни условия, които прилага към тях са урегулираните поземлени имоти (или познати като УПИ). За тях като характеристики може да се отбележи например, че е важно къде е УПИ-то. Също така е от значение за банките дали има добавена стойност върху него – тоест дали има разрешително за строеж – вече издадено. Тоест да е извървяван пътят след регулацията. Напудрянето на имота и добавянето на стойност към него с разрешителното за строеж (за еднофамилна къща примерно) помага доста, ако искаме да го ползваме като обезпечение.

Философията на банките за обезпеченията

Процентът на финансиране е критерият, който банката прилага, като има предвид вида строителство, географските особености на локацията на имота и степента на завършеност на сградата, ако има такава. Процентът варира между 40-50% примерно при УПИ-тата, 70% при панелни жилища в малки градове до 90% ново строителство в София и големите градове. Така банката най-лесно подсигурява своя риск по отношение на обезпечението. Нека да не разтягаме повече темата – винаги има какво да кажем, а що се отнася до документите, необходими за имота обезпечение по кредита – може да видите статията ни по темата.

Нека да го кажем веднага – при един кредит обезпечение винаги има. Потребителски, ипотечен, бизнес кредит или някакъв друг – няма значение. Банката винаги си търси обезпечението. По-конкретно ще говорим за ипотечните кредити в тази статия, а там нещата на първо четене изглеждат ясни. Но само на първо четене…

Имот за обезпечение – какво трябва да знаем?

Качеството, локацията, видът строителство най-просто казано намират своето отражение в пазарната оценка. Тя е призвана да отрази всички такива специфики – всички достойнства и недостатъци на имота. Освен това банките правят разлика по процент на финансиране в зависимост от имота, който е обезпечение.

Интересен пример си остават панелките. Доскоро се финансираха на различен процент от тухлените жилища. В някои банки и сега това продължава да е така. Друго разграничение, което е актуално във всички банки, е разграничение по чисто географски принцип. Процентът на финансиране на имоти, в условно казано малките градове, е различен от този в по-големите областни градове и столицата.

Видове имоти за обезпечение

Други имоти, които банката разпознава като обезпечение при различни условия са урегулираните поземлени имоти (УПИ). За тях като характеристики може да се отбележи например, че е важно къде е УПИ-то. Друго нещо от значение е дали има вече издадено разрешително за строеж. Това са плюсове, които да използваме, ако искаме да си послужим с УПИ-то като обезпечение.

Философията на банките за обезпеченията

Процентът на финансиране е основният банков критерий, чрез който се отразяват всичките тези разлики като география, вида на имота и прочие. Процентът варира между 40-50% примерно при УПИ-тата, 70% при панелни жилища в малки градове до 90% ново строителство в София и големите градове. Така банката най-лесно подсигурява своя риск по отношение на обезпечението.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!