Има ли значение какъв имот е обезпечен за нашия жилищен кредит?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Един бърз коментар по това има ли значение какъв вид е имотът обезпечение по жилищен кредит? Най-генерално казано – има значение, разбира се.

Обезпечение по жилищен кредит – какво е важно?

Това какъв е имотът обаче и като качество, и като локация, и като вид строителство и т. н. най-генерално казано намира своето отражение в пазарната оценка. Тя е призвана да отрази всички такива специфики – всички достойнства и недостатъци на имота. Освен това банките правят разлика по процент на финансиране в зависимост от имот, който е обезпечение. Като пример доскоро имаше времена, когато панелните жилища се финансираха на различен процент от тухлените такива. Понякога има такова разграничение по чисто географски принцип – процентът на финансиране на имоти в условно казано малки градове е различен от този в централните областни градове и столицата.

Видове имоти за обезпечение

Други имоти, които банката разпознава като обезпечение при различни условия, които прилага към тях са урегулираните поземлени имоти (или познати като УПИ). За тях като характеристики може да се отбележи например, че е важно къде е УПИ-то. Също така е от значение за банките дали има добавена стойност върху него – тоест дали има разрешително за строеж – вече издадено. Тоест извървяван е пътят след регулацията. Напудрянето на имота и добавянето на стойност към него с разрешителното за строеж (за еднофамилна къща примерно).

Философията на банките за обезпеченията

Процентът на финансиране е критерият, който банката прилага, като има предвид вида строителство, географските особености на локацията на имота. Процентът варира между 50% примерно при УПИ-тата, 70% при панелни жилища в малки градове до 90% ново строителство в София и големите градове. Така банката най-лесно подсигурява своя риск по отношение на обезпечението. Нека да не разтягаме повече темата – винаги има какво да кажем, а що се отнася до документите, необходими за имота обезпечение по кредита – може да видите повече тук.

Вижте списък с най-важните неща при тегленето на кредит!