Сравнение на ипотечни кредити по време на Криза

Всеки кредитоискател търси най-изгодната кредитна оферта. Но какво означава това в ситуацията, в която сме в момента с Коронакризата и как реално да се прави сравнение на кредити?

Сравнение на кредити – на какво да обърнем внимание?

Получаваме оферта от банка. Дотук добре. Какво трябва да направим? Трябва да проверим, дали в офертата от банката се съдържат всички ценови параметри – лихва, такси, комисионни и застраховки. Как най-лесно да проверим това? Като проверим какъв е годишния процент на разходите (ГПР). Именно той изразява реалната цена на кредита. 

Основата на сравнението

Ако годишният процент на разходите (ГПР) по кредита е по-висок, трябва да обърнем внимание на какво се дължи това. Може да бъде в резултат на повече покрития в застраховката Живот на кредитоискателя или в броя на възможните плащания, покриващи определен брой вноски при риск безработица или по други причини.

Винаги трябва да сравняваме ГПР на оферти съдържащи в себе си еднакви параметри – сума, срок, валута. Трябва да знаем как се формира лихвата и може ли банката, която сме избрали да я променя през срока на действие на кредита. Лихвения процент фиксиран или плаващ е и при какви условия е възможно да се променя.

От съществено значение е дали банката Ви обвързва с ползване и на допълнителни продукти и услуги, за да Ви предостави по-благоприятен лихвен процент (това е все по-честа практика). Възможните варианти са много – достигане на по-ниска лихва, ако работната заплата се превежда по сметка в банката; ако ползвате пакетна сметка с комунални плащания; ако депозирате парични средства по депозитна или спестовна сметка и други.

Важно е да знаем дали собствените средства, с които разполагате ще бъдат достатъчни за закупуване на желания недвижим имот, като имате предвид процента на финансиране от банката. Обикновено банките финансират между 60 и 90% от пазарната стойност на имота, определена от независим експерт оценител. Разликата до 100% от цената се покрива със собствени средства.

Разяснение

На фона на всички изброени важни моменти, избора на банка за ипотечен кредит изглежда трудоемък, а като добавим Коронакризата и цялата несигурност около нея, става още “по-приятно”. На какво да базирате решението си? Няма как да кажем категорично – за някои хора лихвата е свръхопределяща, което според нас не е логично – нима има значение дали ще ви дадат 2.6% или 2.9%, ако възможността за промени е така заложена, че буквално следващия месец лихвата ви да се увеличи?

Други хора отдават най-голямо значение на процента на финансиране, но финансирането е на база процент от пазарната оценка. Пазарната оценка се прави по определени методики, като всяка банка си има нейните специфики. Респективно е възможно 90% финансиране в банка “Х” да е по-малко от 80% финансиране в банка “Y”…  

Обобщение

Сравнение на кредити не се прави лесно. Това е категоричното заключение – ако искате обаче да се чувствате по-спокойни, се допитайте до независими консултанти. Така ще получите максимално разбираема информация за пазара в момента, в който кандидатствате.