Сравнение на ипотечни кредити по време на Криза!

Всеки кредитоискател търси най-изгодната кредитна оферта. Но какво означава това в ситуацията, в която сме в момента с Коронакризата? И как реално да се прави сравнение на кредити?

Сравнение на кредити – на какво да обърнем внимание?

Получаваме оферта от банка. Дотук добре. Какво трябва да направим? Трябва да проверим, дали в офертата от банката се съдържат всички ценови параметри – лихва, такси, комисионни и застраховки. Как най-лесно да проверим това? Като прегледаме какъв е годишния процент на разходите (ГПР). Именно той изразява реалната цена на кредита. 

Основата на сравнението

Ако годишният процент на разходите (ГПР) по кредита е по-висок, трябва да обърнем внимание на какво се дължи това. Може да бъде в резултат на повече покрития в застраховката Живот на кредитоискателя или в броя на възможните плащания, покриващи определен брой вноски при риск безработица или пък по други причини.

Винаги трябва да сравняваме ГПР на оферти съдържащи в себе си еднакви параметри – сума, срок, валута. Трябва да знаем как се формира лихвата и може ли банката, която сме избрали да я променя през срока на действие на кредита. Лихвеният процент фиксиран или плаващ е и при какви условия е възможно да се променя.

От съществено значение е дали банката Ви обвързва с ползване и на допълнителни продукти и услуги, за да Ви предостави по-благоприятен лихвен процент (това е все по-честа практика). Възможните варианти са много – достигане на по-ниска лихва, ако работната заплата се превежда по сметка в банката; ако ползвате пакетна сметка с комунални плащания; ако депозирате парични средства по депозитна или спестовна сметка и други.

Важно е да знаем дали собствените средства, с които разполагате ще бъдат достатъчни за закупуване на желания недвижим имот, като имате предвид процента на финансиране от банката. Обикновено банките финансират между 60 и 90% от пазарната стойност на имота, определена от независим експерт оценител. Разликата до 100% от цената се покрива със собствени средства.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!

Разяснение

На фона на всички изброени важни моменти, избора на банка за ипотечен кредит изглежда трудоемък, а като добавим Коронакризата и цялата несигурност около нея, става още “по-приятно”. На какво да базирате решението си? Няма как да кажем категорично – за някои хора лихвата е свръхопределяща, което според нас не е логично – нима има значение дали ще ви дадат 2.6% или 2.9%, ако възможността за промени е така заложена, че буквално следващия месец лихвата ви да се увеличи?

Други хора отдават най-голямо значение на процента на финансиране, но финансирането е на база процент от пазарната оценка. Пазарната оценка се прави по определени методики, като всяка банка си има нейните специфики. Респективно е възможно 90% финансиране в банка “Х” да е по-малко от 80% финансиране в банка “Y”…  

Обобщение

Сравнение на кредити не се прави лесно. Това е категоричното заключение – ако искате обаче да се чувствате по-спокойни, се допитайте до независими консултанти. Така ще получите максимално разбираема информация за пазара в момента, в който кандидатствате.