Как банките ви продават допълнителни продукти, без да разберете?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Отваряме една темичка – кръстосани продажби на банкови продукти.

Кръстосани продажби на банкови продукти

А именно, без да влизаме в детайли – защо банките имат много силен интерес напоследък към кръстосаните продажби (cross-selling)? Да, намаляващите лихви! Нормално е да търсят алтернативи и възможности да реализират други банкови продукти.

Нашето послание е следното – внимавайте, когато четете офертата на банката и не гледайте само лихвения процент. Защо? Защото е модерно, актуално в тази оферта да има много допълнителни условия и продукти.

Какво добавя банката в офертата за кредит

Например 1-2 кредитни карти, задължителни дебитни карти, овърдрафт, комунални плащания, разплащателна сметка, втора разплащателна сметка по някаква причина (причини винаги може да се намерят). Реално получаваме пакетна програма – видиш ли, за да вземете точно тази оферта, задължително трябва да ползвате пакетна програма супермен, супердом или за да вземете много добрата оферта, която ви се предлага, задължително трябва да станете клиент на частно банкиране, отварям една скоба – това в някои банки струва между 20 и 40 лв месечно.

И разни други такива интересни такси и комисиони – това накратко са така наречените кръстосани продажби. Нещо само по себе си хубаво, защото може да доведе допълнителни ползи и възможности, но понякога много скъпо, дори излишно скъпо.

Заключение

Когато попаднете на подобна оферта, винаги може да поискате нещо, което не ви е изгодно и не ви харесва, да отпадне, това, че го представят като абсолютно задължително не означава, че е точно така. Особено ако ние или друг кредитен консултант ви взима офертата.

Вижте списък с най-важните неща при тегленето на кредит!