Как банките ви продават допълнителни продукти, без да разберете?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Отваряме една темичка, която е голям дразнител за мнозинството от хората, ползващи банкови услуги в България. Това е тамата за кръстосаните продажби на банкови продукти.

Кръстосани продажби на банкови продукти
Без да влизаме в детайли – защо банките имат много силен интерес напоследък към кръстосаните продажби (cross-selling)? Отговорът е – намаляващите лихви! Колкото повече спадат лихвите на банките, толкова повече има необходимост да се търсят други приходоизточници. Нормално е банките да търсят алтернативи и възможности да реализират други банкови продукти.

Нашето послание е следното – внимавайте, когато четете офертата на банката! Не гледайте само лихвения процент. Защо? Защото е модерно, актуално в тази оферта да има много допълнителни условия и продукти. Те хич не са за подценяване като разход, който може да ви докарат.

Какво добавя банката в офертата за кредит
Например 1-2 кредитни карти, задължителни дебитни карти, овърдрафт, комунални плащания, разплащателна сметка, втора разплащателна сметка по някаква причина (причини винаги може да се намерят). Реално получаваме пакетна програма – видиш ли, за да вземете точно тази оферта, задължително трябва да ползвате пакетна програма супермен, супердом или за да вземете много добрата оферта, която ви се предлага, задължително трябва да станете клиент на частно банкиране, отварям една скоба – това в някои банки струва между 20 и 40 лв месечно.

И разни други такива интересни такси и комисиони – това накратко са така наречените кръстосани продажби. Нещо само по себе си хубаво, защото може да доведе допълнителни ползи и възможности, но понякога много скъпо, дори излишно скъпо. В крайна сметка на колко души се налага да правят 20 превода като физически лица месечно (защото има такива пакетни програми)? 

Заключение
Когато попаднете на подобна оферта, винаги може да поискате нещо, което не ви е изгодно и не ви харесва, да отпадне, това, че го представят като абсолютно задължително не означава, че е точно така. Особено ако ние или друг кредитен консултант ви взима офертата.

Един от големите дразнители за повечето българи при техните взаимоотношения с банките са били и все още си остават кръстосаните продажби на различни продукти от “банковия тезгях”

Идвам за едно, продават ми още 10 други неща

Какъв е интересът на банките да се опитват да пробутат най-различни продукти на своите клиенти, които са дошли да направят едно плащане? На първо четене естествено звучи логично – максимизация на печалбата. Е, да но не е ли по-важно клиентът да е доволен ще кажат някои хора с афинитет към маркетинга. Ще имат право, но само донякъде. Защо? Защото основен мотив зад банковото поведение особено в голяма част от света и най-вече в Европа си остават намаляващите лихви!

Какво общо имат те ще попитате? Истината е, че колкото повече спадат лихвите на банките, толкова повече има необходимост да се търсят други приходоизточници. Нормално е банките да търсят алтернативи и възможности да реализират други банкови продукти. Да ви продадат и застраховка за нещо си, кредитната карта си е направо задължителна, а не знам дали остана банка, която да не държи и да ви прехвърли УПФ при някой техен партньор.

Какво добавя банката в офертата за кредит

Например 1-2 кредитни карти, задължителни дебитни карти, овърдрафт, комунални плащания, разплащателна сметка, втора разплащателна сметка по някаква причина (причини винаги може да се намерят). Най-любими са им различните пакети – “Семейство”, “Родина”, “Приятел” и прочие думи, натоварени с положително значение, но в повечето случаи на необосновано високи цени или включващи нелогични неща като 10-20 безплатни превода на физическо лице месечно (замислете се колко превода правите като физическо лице месечно…)

Реално имаме ситуация, в която за да получим точно тази хубава оферта за ипотечен кредит, трябва да се съгласим на дадена пакетна програма. Ако опитате да я махнете обаче настава вой до небесата и банката тактично ви показва вратата… Защо това е така? Ами, защото тези продукти за банката са станали по-ценни от самия кредит, който отпуска. Това обаче е тема за друг коменатр от нас.

Заключение

Нашето послание е следното – внимавайте, когато четете офертата на банката! Не гледайте само лихвения процент. Защо? Защото е модерно, актуално в тази оферта да има много допълнителни условия и продукти. Те хич не са за подценяване като разход, който може да ви докарат.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация