Как банките ви продават допълнителни продукти, без да разберете?

Отваряме една темичка, която е голям дразнител за мнозинството от хората, ползващи банкови услуги в България. Това е тамата за кръстосаните продажби на банкови продукти.

Кръстосани продажби на банкови продукти

Без да влизаме в детайли – защо банките имат много силен интерес напоследък към кръстосаните продажби (cross-selling)? Отговорът е – намаляващите лихви! Колкото повече спадат лихвите на банките, толкова повече има необходимост да се търсят други приходоизточници. Нормално е банките да търсят алтернативи и възможности да реализират други банкови продукти.

Нашето послание е следното – внимавайте, когато четете офертата на банката! Не гледайте само лихвения процент. Защо? Защото е модерно, актуално в тази оферта да има много допълнителни условия и продукти. Те хич не са за подценяване като разход, който може да ви докарат.

Какво добавя банката в офертата за кредит

Например 1-2 кредитни карти, задължителни дебитни карти, овърдрафт, комунални плащания, разплащателна сметка, втора разплащателна сметка по някаква причина (причини винаги може да се намерят). Реално получаваме пакетна програма – видиш ли, за да вземете точно тази оферта, задължително трябва да ползвате пакетна програма супермен, супердом или за да вземете много добрата оферта, която ви се предлага, задължително трябва да станете клиент на частно банкиране, отварям една скоба – това в някои банки струва между 20 и 40 лв месечно.

И разни други такива интересни такси и комисиони – това накратко са така наречените кръстосани продажби. Нещо само по себе си хубаво, защото може да доведе допълнителни ползи и възможности, но понякога много скъпо, дори излишно скъпо. В крайна сметка на колко души се налага да правят 20 превода като физически лица месечно (защото има такива пакетни програми)? 

Заключение

Когато попаднете на подобна оферта, винаги може да поискате нещо, което не ви е изгодно и не ви харесва, да отпадне, това, че го представят като абсолютно задължително не означава, че е точно така. Особено ако ние или друг кредитен консултант ви взима офертата.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация