Кредити в швейцарски франкове – какво трябва да знаете?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Днешната тема ще е свързана с кредити в швейцарски франкове. Бяха времена, когато имаше кредити в швейцарски франкове. Предлагаха ги точно 3 банки и за съжаление около тях се създадоха доста негативни последици.

Кой предлагаше кредити в швейцарски франкове?

Най-агресивна в това отношение и с най-голям портфейл може би беше Пощенска банка (другите две банки бяха УниКредит Булбанк и Банка Пиреос). За щастие към момента нямаме такива кредити. Кредитите са в лева и в евро. Изключителна екзотика е друга валута и най-вече имам предвид щатски долари и никакви други.

Защо се теглеха кредити в швейцарски франкове?

Проблемът, който се създаде волю или неволю и с участието на самите банки е, че се предлагаше проактивно. Тогава лихвената премия в кредитите в швейцарски франкове беше осезаема. Ще подплатим с конкретен пример. Ако лихвените нива за левовите и евровите кредити бяха условно 6%, то кредити в швейцарски франкове бяха на 4%. Тоест не беше особено трудно за банковите служители да продадат кредит в швейцарски франкове.

Проблемът, който обаче се създаде скоро след това с началото на финансовата криза и прочие е това, което се случи с курса на швейцарския франк. Той дотогава се рекламираше като изключително стабилен и устойчив. Показваха се графики колко е стабилен курсът с идеята да се промотират кредитите в тази валута. След сътресенията курсът на франка отиде, там където му беше мястото тогава. Грубата промяна на курса на франковете към еврото доведе до патовата ситуация, в която дълг от условно 100 000 евро в рамките на няколко месеца стана 160 000 евро.

Проблемът се задълбочава

Ситуацията с обезпеченията също не беше по-добра. Когато сте взимали кредит за 100 000 евро при обезпечение 100 000 евро, шест месеца по-късно условно обезпечението беше 80 000, а дългът 160 000. В тази ситуация и клиентът и банката се оказаха в много незавидна и партерна ситуация. Клиентът беше изправен пред алтернативата – „всъщност защо го плащам?“ и има ли смисъл изобщо да се обслужва такъв кредит, като обезпечението вече не покрива дълга и аз се оказвам един вечен длъжник, защото нямам какво да предложа отсреща от една страна, а от друга страна, самият кредит, който аз съм обслужвал 3-4-5 години, вместо да намалява се удвои.

В подобна ситуация беше и банката (макар и далеч не толкова драматична). Ако кредитът стане необслужван какво се случва и какво трябва да прави банката, защото обезпечението е крайно недостатъчно и не покрива дълга. Доста неприятна и патова ситуация.

Решенията

В годините, лично ние сме участвали в десетки и стотици преговори по казуси на наши клиенти по тази тема. Много болна тема за някои и фатална във финансово отношение бих казал дори. Така или иначе банките с по-големи експозиции във франкове намериха и предложиха някакви компромисни решения със значителни отстъпки при начислените лихви и с цел да се предоговорят, като се подели, условно казано между банката и клиента, финансовото изражение на проблема и кредитите се превалутират в евро, така че да бъдат предсказуеми и да влезнат в някакви нормални рамки.

Немалко хора дори успяха да потърсят правата си в съда, атакувайки аспекти на договорите напълно основателно. Основните аргументи, които се ползват са по линията на недостатъчната информация за рисковете от поемане на задължение в тази валута и неравноправните клаузи. Въпреки това съдебните драми няма как да са по нервите на всеки човек, който е теглил такива кредити. Ако вие разпознавате себе си в някакъв подобен случай, обърнете се към нас. С удоволствие ще Ви разкажем повече за нашия опит и практика и как бихме могли да Ви бъдем полезни.

Днешната тема ще е, свързана с кредитите в швейцарски франкове. Бяха времена, когато имаше и такива. Предлагаха ги точно 3 банки и за съжаление никой не иска да си спомня за тях…

Кой предлагаше кредити в швейцарски франкове?

Пощенска банка, УниКредит Булбанк и Банка Пиреос бяха “иноваторите” в този род кредитиране. За щастие към момента нямаме такива кредити и тези банки не експериментират повече с подобни инструменти. 

Защо се теглеха такива кредити?

Тогава лихвената премия в кредитите в швейцарски франкове беше осезаема. Например ако лихвените нива за левовите и евровите кредити бяха условно 6%, то кредитите в швейцарски франкове бяха на 4%. Тоест не беше особено трудно за банковите служители да продадат кредит в швейцарски франкове.

Един ден обаче се случи логичното и след сътресения курсът на франка отиде, там където му беше мястото по онова време, а именно доста по-надолу от еврото. Грубата промяна доведе до патовата ситуация, в която дълг от условно 100 000 евро в рамките на няколко месеца стана 160 000 евро.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!

Как се задълбочи проблемът?

Отоговорът е простичък – обезпеченията. Когато сте теглили кредит за 100 000 евро при обезпечение 100 000 евро, шест месеца по-късно след спада на курса и турболенциите в икономиката обезпечението беше 80 000, а дългът 160 000. В тази ситуация и клиентът и банката се оказаха в много незавидна.

Клиентът беше изправен пред алтернативата – „всъщност защо го плащам?“ и има ли смисъл изобщо да се обслужва такъв кредит, като обезпечението вече не ми покрива дълга и аз се оказвам един вечен длъжник, защото нямам какво да предложа отсреща от една страна, а от друга страна, самият кредит, който аз съм обслужвал 3-4-5 години, вместо да намалява се удвои.

В подобна ситуация беше и банката (макар и далеч не толкова драматична). Ако кредитът стане необслужван какво се случва и какво трябва да прави банката, защото тъй като обезпечението е крайно недостатъчно и не покрива дълга. 

Решенията

В годините, лично ние сме участвали в десетки и стотици преговори по казуси на наши клиенти по тази тема. Много болна тема за някои и фатална във финансово отношение бих казал дори. Така или иначе банките с по-големи експозиции във франкове намериха и предложиха някакви компромисни решения (най-често превалутиране с отстъпки от тяхна страна).

Немалко хора дори успяха да потърсят правата си в съда, атакувайки аспекти на договорите при това напълно основателно. Основните аргументи, които се ползваха са по линията на недостатъчната информация за рисковете от поемане на задължение в тази валута и неравноправните клаузи.

Въпреки това съдебните драми няма как да са по нервите на всеки човек, който е теглил такива кредити. Ако вие разпознавате себе си в някакъв подобен случай, обърнете се към нас. Бихме могли да Ви бъдем полезни.