Продажба на имот от ЧСИ

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Днешната ни тема е доста тежка и деликатна, именно затова ще гледаме да разясним повече за процедурата по покупка на разичлни видове имоти от частен съдебен изпълнител (ЧСИ). Предварително искам да кажа, че няма да навлизаме в много детайли и конкретика по процеса. Детайли като номер на търговете, периодичността, отстъпките за всеки следващ клиент не са интересни за нас в момента. За сметка на това пък мога категорично да кажа, че покупката на имоти от ЧСИ се финансира изключително трудно с банков кредит. Причините зад моето твърдение не са малко, но тепърва ще разберете повечко по темата.

Процедурата и рисковете при закупуване на имоти от ЧСИ

Като голям риск и негатив от това да купуваш имоти от ЧСИ спокойно мога да кажа, че е много краткия срок за плащане. А именно, че имате 7 дневен срок, в който след спечелването на търга трябва да предоставите цялата сума на имота. Друг факт, който прави сделката трудоемка е и крайната цена на сделката, която всъщност не ни е известна. Тоест, няма как да знаете предварително точната и необходима сума, с която бихте спечелили търга. Може би най-противоречивият от всички изброени негативи се съдържа в последните промени в закона за частните съдебни изпълнители, които накратко гласят, че ЧСИ-тата, де факто, към момента не са длъжни да вдигат възбраните по имота, когато го продават. Тази малка подробност прави изключително сложна процедурата с финансирането на имота от друга банка с нормален ипотечен кредит.

Начини на финансиране при покупка на имоти от ЧСИ

Когато се налага да финансираме подобен имот, това което работи, налага се като практика и е “тествано в боя” с няколко банки е: предварително одобрение от банката с разписан договор за кредит. Това става при условията, че Вие осигурите необходимата сума по друг начин (от приятели, познати, от собствената или друга фирма и прочие и прочие). Може да се прибегне и до официален  договор за заем с друга небанкова финансова институция, така че финансиращата ни банка, на базата на този договор, да пристъпи към официално рефинансиране.

Това би бил сложен, но е основно работимият сценарий към момента. Пак казвам, ако можете да осигурите сумата с предварително одобрен и разписан договор за кредит, то това е най-добрият начин. Така и вие имате необходимата сигурност, че ще получите финансирането и банката е спокойна в процедурно отношение. Това е най-лесният и работим начин да финансираме подобна сделка.

Предварително искам да кажа, че няма да навлизаме в много детайли и конкретика по процеса. Темата е деликатна сама по себе си и голяма част от нея е по-скоро в руслото на професионалните юристи. 

За сметка на това пък мога категорично да кажа, че покупката на имоти от ЧСИ се финансира изключително трудно с банков кредит.

Процедура по закупуване на имоти от ЧСИ

Като голям риск и негатив от това да купуваш имоти от ЧСИ е много краткият срок за плащане. Имате 7 дневен срок, в който след спечелването на търга трябва да предоставите цялата сума на имота. Друг факт, който прави сделката трудоемка е и крайната цена на сделката, която всъщност не ни е известна. Тоест, няма как да знаете предварително точната и необходима сума, с която бихте спечелили търга.

Може би най-противоречивият от всички изброени негативи се съдържа в последните промени в закона за частните съдебни изпълнители, които накратко гласят, че ЧСИ-тата, де факто, към момента не са длъжни да вдигат възбраните по имота, когато го продават. Тази малка подробност прави изключително сложна процедурата с финансирането на имота от друга банка с нормален ипотечен кредит.

Как се финансира покупка на имоти от ЧСИ?

Когато се налага да финансираме подобен имот, това което работи, налага се като практика и е “тествано в боя” с няколко банки е: предварително одобрение от банката с разписан договор за кредит. Това става при условията, че Вие осигурите необходимата сума по друг начин (от приятели, познати, от собствената или друга фирма и прочие и прочие). Може да се прибегне и до официален договор за заем с друга небанкова финансова институция, така че финансиращата ни банка, на базата на този договор, да пристъпи към официално рефинансиране.

Това би бил сложен, но е основно работимият сценарий към момента. Ако можете да осигурите сумата с предварително одобрен и разписан договор за кредит, то това е най-добрият начин. Така и вие имате необходимата сигурност, че ще получите финансирането, и банката е спокойна в процедурно отношение. 

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те