Директен дебит и периодичен превод – какво е важно да знаете?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Директен дебит – какво значение се крие зад този банков термин и по какво да го различаваме от “стандартния банков превод”?

Принципно това са различни по вид платежни операции, но и двете се ползват по един и същи повод. Това е най-важното нещо, на което ще акцентираме – практическото приложение по отношение на тегленето на кредит. Реално говорим за някоя от двете операции тогава, когато работодателят отказва да превежда трудовото Ви възнаграждение в удобна за Вас банка.

Спокойно мога да кажа, че такава практика е в разрез с нашето законодателство. Истина е, че работодателят няма право да Ви насочва или отказва да превежда заплатата Ви в конкретна банка. Тук Вие сте в правото си. Но практиката показва, че в повечето случаи заплатата се получава в определената от работодателя банка.

Кога се използва директен дебит?

Имате проблем, когато имате нужда от финансиране и сте взели оферти от конкретни банки, но условие по тях е заплатата Ви да се превежда по разплащателна сметка във финансиращата Ви банка. При така създалата се ситуация, когато заплатата Ви се превежда в една банка, различна от финансиращата Вашия кредит, решението обикновено е директен дебит. Това се прави, за да можете да изпълните условието на банката за превод на работна заплата. В други банки предлагат и периодичен превод, макар техниката при двата инструмента да е различна, идеята е една и съща. При него ситуацията е следната: на конкретната дата, когато получавате трудовото си възнаграждение, уточнената с финансиращата Ви банка сума, постъпва като периодичен превод. Тази сума, де факто, играе ролята на превод на работна заплата. 

“Директен дебит” – какво значение се крие зад този термин?

Практически погледнато директният дебит не се различава кой знае колко много от стандартния превод. Поне практически… Юридическата страна на нещата е по-различна, но ние няма да задълбаваме в нея. По отношение на реалната банкова кредитна практика за директен дебит говорим, когато работодателят отказва да превежда заплатата Ви в удобна за Вас банка.

Да, това се случва и да не е особено законно, но истината е, че служителите не са особено мотивирани да спорят по темата с работодателите си. Приемат, че “не може” и търсят друго решение…

Кога се използва директен дебит?

Когато имате нужда от кредит и сте взели оферти от конкретни банки, но условие по тях е заплатата Ви да се превежда по разплащателна сметка във финансиращата Ви банка. При така създалата се ситуация, когато заплатата Ви се превежда в една банка, различна от тази, която ще ви отпусне кредит, решението обикновено е директен дебит.

Това се прави, за да можете да изпълните условието на банката за превод на работна заплата. Да не е точно същото и не всички банки са съгласни, но има такива, за които това не е толкова голям компромис. Има и определени клиенти, за които биха го направили, разбира се.

В други банки предлагат и периодичен превод, макар техниката при двата инструмента да е различна, идеята е една и съща. При него ситуацията е следната: на конкретната дата, когато получавате трудовото си възнаграждение, уточнената с финансиращата Ви банка сума, постъпва като периодичен превод. Тази сума, де факто, играе ролята на превод на работна заплата. 

Различията при двата вида платежни операции

Искам да кажа и няколко думи за различията в техниката при двата вида платежни операции, защото такива все пак има. В единия случай директният дебит предполага, че финансиращата Ви банка служебно изисква въпросната сума по кредита Ви, от разплащателната Ви сметка в банката, където постъпва вашата заплата.

При периодичния превод се постига същият ефект, но е друга идеята. Вие нареждате периодично плащане в една и съща дата през конкретен период, в случая на месечна база, когато Ви е вноската по кредита в банката, отпуснала Ви кредит. Преводът е за конкретна сума, която дължите по месечната си вноска. Периодичният превод е, когато Вие нареждате с каква периодичност, на точно коя дата, колко точно да бъде взето от сметката Ви и да постъпва в банката, която Ви е отпуснала кредита. 

Това е основната разлика между двете. Може да се каже, че двата вида платежни операции са успешен метод за решение на казуси от такъв тип. Истината е, че има немалко банки, които го приемат (обикновено се изисква въпросната сума, която се превежда да е малко по-висока от вашата вноска). Двата варианта си остават 0работещи и за съжаление често се налага да се ползват. 

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!