Ще окаже ли влияние приемането на еврото върху моя левов кредит?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Напоследък по всякакви поводи се говори за това „Kога? Дали? И защо ще приемаме еврото?“. Тук трябва да отворим темата и за кредити в евро.

Ситуацията в момента

Да, може би не е дали, а кога. Последните изказвания, които чух бяха за хоризонт 2022 година, което е доста оптимистично по мое мнение, но така или иначе въпросът, който ни задават е какво се случва с моя левов кредит. Към момента няма премия в полза на едната или другата валута и почти всички кредити са в лева. Защото първо правило, с което сме съгласни е, че задълженията трябва да са във валутата на приходите. Ако доходите са ви в лева, то кредитът задължително трябва да е в лева.

Кредити в евро

Притесненията по отношение на това какво ще се случи при приемането на еврото са доста популистки. Въпрос на техника – тъй като сме в режим на Валутен борд, левът е обвързан с германската марка (забележете германската марка, а не директно с еврото). Респективно оттам през фиксирания курс към еврото. Това, което най-вероятно (с огромна вероятност) е елементарно счетоводно преизчисляване по въпросния фиксинг. Просто единият запис изчезва и се появява друг. Като елементарно преизчисляване по въпросния фиксинг. Не касае отчитането и завеждането на дълга в този случай. Ефектът ще бъде върху цените най-вероятно. Няма никакво отношение към кредитите.