Ще окаже ли влияние приемането на еврото върху моя левов кредит?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Напоследък по всякакви поводи се говори за това “Kога? Дали? И защо ще приемаме еврото?”. Тук трябва да отворим темата и за кредити в евро.

Ситуацията в момента

Да, може би не е дали, а кога. Последните изказвания, които чух бяха за хоризонт 2022 година, което е доста оптимистично по мое мнение, но така или иначе въпросът, който ни задават е какво се случва с моя левов кредит? Към момента няма премия в полза на едната или другата валута и почти всички кредити са в лева. Защото първо правило, с което сме съгласни е, че задълженията трябва да са във валутата на приходите. Ако доходите са ви в лева, то кредитът задължително трябва да е в лева. Така е най-разумно, защото иначе влизате в ситуацията да носите излишен валутен риск.

Кредити в евро

Притесненията по отношение на това какво ще се случи при приемането на еврото са доста популистки. Въпрос на техника – тъй като сме в режим на Валутен борд, левът е обвързан с германската марка (забележете германската марка, а не директно с еврото). Респективно оттам през фиксирания курс към еврото. Това, което най-вероятно (с огромна вероятност) е елементарно счетоводно преизчисляване по въпросния фиксинг. Просто единият запис изчезва и се появява друг. Като елементарно преизчисляване по въпросния фиксинг. Не касае отчитането и завеждането на дълга в този случай. Ефектът ще бъде върху цените най-вероятно. Няма никакво отношение към кредитите. Така че по отношение на вашите кредити според нас не трябва да имате притеснения. 

Защо се приема еврото?

Това е малко по-дълга тема от горната. Няма да ни стигнат и 300 страници текст, ако тръгнем да разглеждаме проекта на еврото и какви са възможните отражения върху българската икономика. Нашето мнение е, че ние в момента сме фактически в еврото поради режима на Валутния борд. Абсолютно на всички е ясно, че ние сме при фиксиран курс, така че кой знае какъв ефект върху потенциалните чуждестранни инвеститори не би трябвало да има. Относно цените е по-големият дебат, защото това е темата, която интересува най-много потребителите, които са мнозинството в една икономика. Според нас и там едва ли би се стигнало до някакви сериозни сътресения. За кредитите вече говорихме по-горе, така че това е нашето обобщение по темата. 

Напоследък по всякакви поводи се говори за това “Kога? Дали? И защо ще приемаме еврото?”. Ние решихме да се включим по темата в контекста на кредитите за домакинствата.

Каква е ситуацията в момента?

Последните изказвания, които чух бяха за хоризонт 2022 година, което е доста оптимистично по мое мнение. Това обаче е предмет на друг разговор. По въпроса за кредитите може твърдо да кажем следното към момента – няма премия в полза на едната или другата валута и почти всички кредити са в лева. Ако доходите са ви в лева, то кредитът задължително трябва да е в лева. Така е най-разумно, защото иначе влизате в ситуацията да носите излишен валутен риск.

Кредитите в евро и кредитите в лева

Притесненията по отношение на това какво ще се случи при приемането на еврото са доста популистки. Въпрос на техника – тъй като сме в режим на Валутен борд, левът е обвързан с германската марка (забележете германската марка, а не директно с еврото). Респективно оттам през фиксирания курс към еврото.

Това, което най-вероятно (с огромна вероятност) е елементарно счетоводно преизчисляване по въпросния фиксинг. Просто единият запис изчезва и се появява друг. Не касае отчитането и завеждането на дълга в този случай. Ефектът най-вероятно ще бъде върху цените, но и това са спекулации. По отношение на кредитите нещата ще бъда предсказуеми.

Защо се приема еврото?

Това е доста по-дълга тема. Нашето мнение е, че ние в момента сме фактически в еврото поради режима на Валутния борд. Абсолютно на всички е ясно, че ние сме при фиксиран курс, така че кой знае какъв ефект върху потенциалните чуждестранни инвеститори не би трябвало да има.

Относно цените нещата съвсем не са толкова ясни, а това е основната тема, която касае всички ни като потребители и особено хората с по-ниски доходи, които отделят голяма част от дохода си за стоки и нужди от първа необходимост. Големи сътресения едва ли биха последвали, но човек никога не може да е сигурен…

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!