Ще окаже ли влияние приемането на еврото върху моя левов кредит?

Напоследък по всякакви поводи се говори за това “Kога? Дали? И защо ще приемаме еврото?”. Тук трябва да отворим темата и за кредити в евро.

Ситуацията в момента

Да, може би не е дали, а кога. Последните изказвания, които чух бяха за хоризонт 2022 година, което е доста оптимистично по мое мнение, но така или иначе въпросът, който ни задават е какво се случва с моя левов кредит? Към момента няма премия в полза на едната или другата валута и почти всички кредити са в лева. Защото първо правило, с което сме съгласни е, че задълженията трябва да са във валутата на приходите. Ако доходите са ви в лева, то кредитът задължително трябва да е в лева. Така е най-разумно, защото иначе влизате в ситуацията да носите излишен валутен риск.

Кредити в евро

Притесненията по отношение на това какво ще се случи при приемането на еврото са доста популистки. Въпрос на техника – тъй като сме в режим на Валутен борд, левът е обвързан с германската марка (забележете германската марка, а не директно с еврото). Респективно оттам през фиксирания курс към еврото. Това, което най-вероятно (с огромна вероятност) е елементарно счетоводно преизчисляване по въпросния фиксинг. Просто единият запис изчезва и се появява друг. Като елементарно преизчисляване по въпросния фиксинг. Не касае отчитането и завеждането на дълга в този случай. Ефектът ще бъде върху цените най-вероятно. Няма никакво отношение към кредитите. Така че по отношение на вашите кредити според нас не трябва да имате притеснения. 

Защо се приема еврото?

Това е малко по-дълга тема от горната. Няма да ни стигнат и 300 страници текст, ако тръгнем да разглеждаме проекта на еврото и какви са възможните отражения върху българската икономика. Нашето мнение е, че ние в момента сме фактически в еврото поради режима на Валутния борд. Абсолютно на всички е ясно, че ние сме при фиксиран курс, така че кой знае какъв ефект върху потенциалните чуждестранни инвеститори не би трябвало да има. Относно цените е по-големият дебат, защото това е темата, която интересува най-много потребителите, които са мнозинството в една икономика. Според нас и там едва ли би се стигнало до някакви сериозни сътресения. За кредитите вече говорихме по-горе, така че това е нашето обобщение по темата. 

Вижте кои са най-важните неща при теглене на кредит!