Инфлацията и цените на имотите – какво трябва да знаете?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Тъй като вече открехнахме темата с инфлацията и причинно следствената връзка с цените на имотите, решихме, че е добре да поприказваме малко за въпросните цени на имотите.

Помпаме ли “балона”?
Многократно сме споделяли несъстоятелността (конкретно за сегашната ситуация) на понятието „балон цените на недвижими имоти“. Балон, балон колко да е балон? Потокът от търсещи недвижими не можем да го српем. Защо? Вече коментирахме наличието на значителна инфлация, респективно търсенето на стойностен актив, който би пренесъл стойността на инфлацията в бъдещата си цена. Факт е, че най-познатият и близък подобен актив до нагласата на българите са имотите. И ако това не се знае теоретично, то се усеща емпирично.

Много клиенти, без да го разбират го знаят и го прилагат. Между другото намек в това отношение са статистиките за рекордно големите депозити… Нашите смели предположения на база опитът ни са, че това е поради недоверието на българите в различните възможности за инвестиране на средствата на капиталовите пазари. Респективно няма много оставащи възможности освен да ги държим по сметка или да потърсим имот…

Краят на депозитите
Като споменахме депозити, трябва да кажем, че в същата воденичка вода наливат и забележете това се случва едновременно и мултиплицира ефекта. Затова и трудно можем да го измерим в крайни проценти. Имам предвид изчезването на депозитите от сметкопланите на банките – много пъти го коментирахме. Така или иначе какво означава това… Означава, че на падежа на вашия тримесечен или 6-месечен депозит, същият изчезва като такъв и се трансформира в разплащателна сметка.

Разбрахме се вече, че разликата между разплащателната сметка и депозитната сметка е и беше таксата за месечна поддръжка. При депозитите нямаше такава, разбира се, тегленето беше на падеж, а не по всяко време. Приликите и разликките между депозитите и разплащателните сметки обаче не са тема сега. Темата е, че депозитът изчезва и бива служебно трансформиран в нещо различно, което от своя страна има месечна такса за поддръжка. 

Все пак има някаква логика
Доходност по депозитите от години реално нямате и сега имате и някакви левчета за поддръжка месечно. Най-вероятно на широката публика това не им е приятно. Разбираемо е. Какво следва? Ако говорим за наличието на инфлацията, то логично е търсенето на стойностен актив се повишава. Ако имаме едни свободни пари, които до вчера сме търпяли, но в момента трябва и да им плащаме, за да ни ги пазят, то е логично хората да започнат да се оглеждат.

Има и факторът на нарастване на броя на населението в големите населени места (това все пак е условно, защото в България като цяло не сме в цветущо демографско състояние). Ако имаме под различна форма ръст на доходите. Всичко това ще доведе до единствен категоричен, еднозначен ефект. Ще доведе до увеличено търсене. Е какво ще се случи, когато търсенето е увеличено, притиснато едва ли не от нивото на инфлацията? Какво ще се случи? Вие знаете какво ще се случи, всички знаят – цените ще растат.

След като количеството на един актив е ограничено, търсенето му е значително, то единственото, което изравнява уравнението е цената. После може да си коментирате колкото искате кога ще паднат балоните. Най-вероятно няма да паднат. Прогнозите около които се консолидираме са ръстовете, в които ще се ограничим и кога те ще затихнат. За падане само хора, които нямат никаква идея по темата – нито за финансите, нито за имотите коментират.

Тъй като вече открехнахме темата с инфлацията и причинно следствената връзка с цените на имотите, решихме, че е добре да поприказваме малко за въпросните цени на имотите.

Помпаме ли “балона”?

Многократно сме споделяли несъстоятелността (конкретно за сегашната ситуация) на понятието „балон цените на недвижими имоти“. Балон, балон колко да е балон? Потокът от търсещи недвижими не можем да го српем. Защо? Вече коментирахме наличието на значителна инфлация, респективно търсенето на стойностен актив, който би пренесъл стойността на инфлацията в бъдещата си цена. Факт е, че най-познатият и близък подобен актив до нагласата на българите са имотите. И ако това не се знае теоретично, то се усеща емпирично.

Много клиенти, без да го разбират го знаят и го прилагат. Между другото намек в това отношение са статистиките за рекордно големите депозити… Нашите смели предположения на база опитът ни са, че това е поради недоверието на българите в различните възможности за инвестиране на средствата на капиталовите пазари. Респективно няма много оставащи възможности освен да ги държим по сметка или да потърсим имот…

Краят на депозитите

Като споменахме депозити, трябва да кажем, че в същата воденичка вода наливат и забележете това се случва едновременно и мултиплицира ефекта. Затова и трудно можем да го измерим в крайни проценти. Имам предвид изчезването на депозитите от сметкопланите на банките – много пъти го коментирахме. Така или иначе какво означава това… Означава, че на падежа на вашия тримесечен или 6-месечен депозит, същият изчезва като такъв и се трансформира в разплащателна сметка.

Разбрахме се вече, че разликата между разплащателната сметка и депозитната сметка е и беше таксата за месечна поддръжка. При депозитите нямаше такава, разбира се, тегленето беше на падеж, а не по всяко време. Приликите и разликките между депозитите и разплащателните сметки обаче не са тема сега. Темата е, че депозитът изчезва и бива служебно трансформиран в нещо различно, което от своя страна има месечна такса за поддръжка. 

Все пак има някаква логика

Доходност по депозитите от години реално нямате и сега имате и някакви левчета за поддръжка месечно. Най-вероятно на широката публика това не им е приятно. Разбираемо е. Какво следва? Ако говорим за наличието на инфлацията, то логично е търсенето на стойностен актив се повишава. Ако имаме едни свободни пари, които до вчера сме търпяли, но в момента трябва и да им плащаме, за да ни ги пазят, то е логично хората да започнат да се оглеждат.

Има и факторът на нарастване на броя на населението в големите населени места (това все пак е условно, защото в България като цяло не сме в цветущо демографско състояние). Ако имаме под различна форма ръст на доходите. Всичко това ще доведе до единствен категоричен, еднозначен ефект. Ще доведе до увеличено търсене. Е какво ще се случи, когато търсенето е увеличено, притиснато едва ли не от нивото на инфлацията? Какво ще се случи? Вие знаете какво ще се случи, всички знаят – цените ще растат.

След като количеството на един актив е ограничено, търсенето му е значително, то единственото, което изравнява уравнението е цената. После може да си коментирате колкото искате кога ще паднат балоните. Най-вероятно няма да паднат. Прогнозите около които се консолидираме са ръстовете, в които ще се ограничим и кога те ще затихнат. За падане само хора, които нямат никаква идея по темата – нито за финансите, нито за имотите коментират.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация