Наследяване на кредит – какво е важно да знаете?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Една много важна тема, свързана с последствията при наследяване на кредит, която искам да започнем и да развиваме в движение.

Пасиви и активи при наследяване на кредит

Вариациите са “море”, когато става въпрос за наследяването на кредити. Правилото е, че приемайки активите от наследството, Вие приемате и пасивите. Единственият начин, за да се откажете от пасивите е, като се откажете и от активите. Вариациите, които имам предвид са всевъзможните комбинации от наследници. Казусът може да бъде значително усложнен, ако например има завещание, тоест ако има конкретно волеизявление, което разпределя активите. Респективно въпросът е как се разпределят пасивите. Така или иначе, начинът да не наследите кредити е един единствен, а именно чрез отказ от наследство.

Казуси от практиката

Като конкретни казуси от практиката, мога да споделя доста неприятени ситуации, в които хората изпадат. В повечето случаи стигаме до ситуация, която е следствие на неприятни събития и тук емоцията и личното преживяване на хората са несравними и не подлежат на коментар или на описание. Така или иначе крайният казус, който пристига при нас за решаване, много често се състои в техническото приемане на наследството поради емоция или поради неразполагане на време за оценка на ситуацията. Повечето пъти неосмислянето на ситуацията и на последствията, води до фактическо приемане на наследство, върху активи, които не представляват стойност или интерес. Срещу които активи обаче, има някакъв относително малък и несериозен финансов дълг на лицето, което де факто е приело наследството и дълга върху него.

Лице, което има разкошен и много успешен бизнес, изживявайки емоциите покрай всичко това и недоглеждайки събитията, изпада в неприятна ситуация, която може да коства бъдещето на бизнеса му. Като конкретен пример мога да дам човек, който беше изпаднал в почти идентичната ситуация, описана по-горе. В един момент той разбира, че има необслужване на задълженията, покрай придобитите наследства и активи. Следователно кредиторът насочва претенциите си и прави дълговете предсрочно изискуеми, включително редовните дългове на наследника (длъжника по наследството ). От там се влиза в сценария с невъзможност за плащане и покриване на предсрочно изискуемите задължения. Следователно се стига и до съсипването на разкошен и добре работещ бизнес и до влизането в невероятни сценарии. Следват правни, финансови казуси, съдебни дела и прочие. Изключително неприятна ситуация.

Извод

Темата с наследството и възможните вариации е достатъчно сложна, че да се коментира в поредица от статии. Работата и опитът ни през годините ни е дал достатъчно на брой казуси, които можем да споделим и анализираме, защото ние работим на принципа, че предупреденият е въоръжен. С удоволствие ще коментираме и ще включим максимално компетентни професионалисти при наличие на допълнителни въпроси.

Наследяване на кредит е една много важна тема, по която всеки трябва да е запознат. Има съществени моменти в тези ситуации, които хората обикновено пропускат и това може да им коства доста допълнителни грижи.

Пасиви и активи при наследяване на кредит

Законът гласи, че ако приемете активите от наследството, Вие приемате и пасивите. Единственият начин, за да се откажете от пасивите е, като се откажете и от активите. Разбира се, може да има и множество вариации като например наличие на завещание. Това е конкретно волеизявление, което разпределя активите. Респективно въпросът е как се разпределят пасивите? Така или иначе, начинът да не наследите кредити е един единствен, а именно чрез отказ от наследство.

Казуси от практиката

Сблъсквали сме се с много неприятни казуси в нашата практика. Те обикновено не само само от кредитно-финансово естество, а имат и доста изразен юридически аспект. Какъв обаче е основният тип казуси? Техническо приемане на наследството (тоест на активи) и “забравяне”, че към тях има пасиви. Виждали сме дори ситуация, в която лице, развиващо разкошен и много успешен бизнес, изживявайки емоциите покрай кончината на родител и недоглеждайки събитията, изпада в неприятна ситуация, която може да коства бъдещето на бизнеса му. Как? В един момент той разбира, че има необслужване на задълженията, покрай придобитите наследства и активи. Следователно кредиторът насочва претенциите си и прави дълговете предсрочно изискуеми, включително редовните дългове на наследника (длъжника по наследството ).

От там се влиза в сценария с невъзможност за плащане и покриване на предсрочно изискуемите задължения. Следователно се стига и до съсипването на разкошен и добре работещ бизнес и до влизането в невероятни сценарии. Следват правни, финансови казуси, съдебни дела и прочие. Изключително неприятна ситуация.

Извод

Темата с наследството и възможните вариации е достатъчно сложна, че да се коментира в поредица от статии. Работата и опита ни през годините ни е дал достатъчно на брой казуси, които можем да споделим и анализираме, защото ние работим на принципа, че предупреденият е въоръжен. 

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!