Кредит за Стартиращ бизнес – 5-те Най-важни неща!

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Днес ще поговорим за това как стоят нещата, когато се търси кредит за стартиращ бизнес. Живеем във времена, в които да започнеш бизнес, никога не е било по-лесно. Ако трябва да цитирам нашите адвокати ‚‘‘ Да създадеш фирма е лесно, да я закриеш е трудно‘‘. Иначе казано, срещу минималния приемлив капитал (в размер на 2 лева) в рамките на три дни, всеки може да регистрира дружество, с идеята да развива някакъв бизнес. Това е добрата новина, но за съжаление тя започва и свършва тук.

Искам да споделя няколко факта, относно кредитирането на стартиращ бизнес, който логично попада в сегмент малък и среден бизнес. Ще изброим нещата, които искаме да имате предвид, когато започвате и планирате дейността си. А всяка дейност, рано или късно има нужда от финансиране.

Продуктите при малък и среден бизнес

Понятието ”малък и среден бизнес” е регламентирано от евродирективи и пригодено към българската действителност, както и към разбиранията на всяка търговска банка в България. Всяка от тях има различно понятие за оборот, персонал и прочие, за да бъдете класифицирани като малък и среден бизнес. А стартиращите фирми попадат точно в тази класификация. Работи с предварително одобрени и стандартизирани продукти. Не напразно, а и много често, малкият и среден бизнес се ръководи от ритейл дирекциите, тоест от търговските дирекции, които отговарят за бизнеса с физически лица. Съгласете се, че до един момент, бизнесът в много случаи се води и като сбор от права, тоест се ръководи единствено и само от управителя и собственика. В този смисъл няма разлика между юридическото и физическото лице, изчезне ли едното, изчезва и другото. Корпорациите разбира се, работят точно на обратния принцип.

Тези продукти, бидейки стандартизирани, предполагат съществуването на няколко комбинирани условия. Без изпълнението, на което и да е от тези условия, не можете да използвате конкретния продукт. Ще подплатя с пример казаното по-горе, защото говорим за кредит за стартиращ бизнес в крайна сметка. Финансирането е сведено до изпълнението на минимум четири условия, а те са:

Поне един пълен финансов отчет, чисто досие от Централния Кредитен Регистър, изправно Удостоверение за липсва на данъчни задължения и размерът на финансирането в общия случай да е 30% от оборота Ви за последната финансова година. Изпълнявайки тези четири условия, Вие ще можете да използвате, в абсолютен оперативен порядък, необходимото Ви оборотно финансиране.

Оборотите имат значение

Както вече споделихме, едно от задължителните условия, което определя и размера на кредитирането на стартиращ бизнес, е оборота Ви за последната финансова година. В този смисъл оборотите са от голямо значение за бъдещето развитие на компанията Ви. Макар че, упражненията да държите оборотите си под задължителния минимум за автоматична регистрация по ДДС, понякога има своя смисъл, то в по-дългосрочен план това не е печеливша политика. Почти винаги оборотното финансиране е производна на оборота Ви за последния финансов отчет.

Ако при инвестиционния кредит, размерът на търсенето финансиране, не е обвързан по никакъв начин с оборотите Ви. То при оборотното финансиране, съгласете се, че няма смисъл да търсим оборотно финансиране в размер, много пъти по-голям от оборота Ви за последната фискална година. Няма нито икономическа, нито финансова логика. Не говорим и не коментираме за сценария, в който разминаването между официални и неофициални отчети е драматично и в този смисъл не очаквайте разбиране в тази посока.

Кредит за стартиращ бизнес – има ли такова животно?

Споменахме вече, че едно от изискванията беше за поне един завършен фискален отчет, поне една завършена година. В този смисъл всеки бизнес, който няма такъв завършен фискален отчет, се смята за стартиращ бизнес. Финансирането на стартиращ бизнес е доста сложна материя. Не съществува само по себе си като продукт в банковото дело в България. Може би с едно или две малки изключения. Това, което трябва да запомните към момента е, че ако ситуацията е такава и трябва да търсим финансиране за стартиращ бизнес, това може да се случи единствено и само чрез обезпечаване на търсеното финансиране с недвижим имот. Максималният размер на такова финансиране не може да е повече от 50 000 лева.

Обследването на физическото лице, когато търсим финансиране на юридическото лице

Споменахме в самото начало, че в малкия и среден бизнес, границата между физическото лице (собственика, управителя) и юридическото лице е много тънка и размита. Това се разбира и от банките. В този смисъл почти винаги, да не кажа винаги. Когато търсим финансиране на дружеството, което е в сегмент малък и среден бизнес, винаги имаме обследване на кредитната история в ЦКР на физическото лице (управителя), имаме обследване на данъчни задължения на физическите лица, лоша история на физическите лица, ако съществува такава, също може да има отношение към сделката на фирмата. Не на последно място, физическото лице почти винаги е съдлъжник по задълженията на фирмата (на юридическото лице).

Покупко-продаждбата на фирми

Ако дружеството е ново и респективно имате проблем с финансирането, най – вероятно ще стигнете до  ‘‘гениалния‘‘ извод или някой много ”компетентен” човек, ще Ви посъветва да си купите стара фирма, за да прескочите повечете от тези първоначални изисквания. Мога да кажа само, че това е изключително некомпетентно и неадекватно поведение. Първо искам да вметна, че всяка промяна в собствеността и кандидатсване за кредитиране, в рамките на следващите шест месеца, автоматично отива във фрод (fraud). С Вас ще се занимава банкова сигурност и прочие. Съгласете се, че е несериозно и не съществува такова животно като ‚‘‘Трябва ми фирма и си купувам фирма‘‘.

Всеки бизнес и всяко дружество се създава с някаква конкретна идея и то обслужва тази идея и се стреми да постигне някакви конкретни цели. Размяната на дялове и влизането и излизането на съдружниците има своя смисъл и финансова логика. Покупко-продажбата на фирма е пълен нонсенс и повярвайте ми, няма да Ви свърши никаква работа.

Никога не е било по-лесно да започнеш собствен бизнес в България в цялата ни история. Въпреки това минималният изискуем капитал (2 лв.) не бива да ни заблуждава… Бизнес се прави от хора с пари, да идеите, организацията, екипът и прочие фактори имат своето значение, но без капитал нещата трудно може да се случат.

А когато го няма, как е възможно да си го набавим? Тук ще споделим няколко факта, относно кредитирането на стартиращ бизнес. Възможно ли е по нашите географски ширини и при какви условия?

Какво предлага банковият “тезгях”

Стартиращите фирми попадат в класификацията на малкия и среден бизнес. Работи се с предварително одобрени и стандартизирани продукти. Не напразно, а и много често, малкият и среден бизнес се ръководи от ритейл дирекциите, тоест от търговските дирекции, които отговарят за бизнеса с физически лица. 

Тези продукти, бидейки стандартизирани, предполагат съществуването на няколко комбинирани условия. Без изпълнението, на което и да е от тези условия, не можете да използвате конкретния продукт. Ще подплатя с пример казаното по-горе, защото говорим за кредит за стартиращ бизнес в крайна сметка. Финансирането е сведено до изпълнението на минимум четири условия, а те са:

Поне един пълен финансов отчет, чисто досие от Централния Кредитен Регистър, изправно Удостоверение за липсва на данъчни задължения и размерът на финансирането в общия случай да е 30% от оборота Ви за последната финансова година. Изпълнявайки тези четири условия, Вие ще можете да използвате, в абсолютен оперативен порядък, необходимото Ви оборотно финансиране.

Оборотите имат значение

Както вече споделихме, едно от задължителните условия, което определя и размера на кредитирането на стартиращ бизнес, е оборота Ви за последната финансова година. В този смисъл оборотите са от голямо значение за бъдещото развитие на компанията Ви. Почти винаги оборотното финансиране е производна на оборота Ви за последния финансов отчет.

Ако при инвестиционния кредит, размерът на търсенето финансиране, не е обвързан по никакъв начин с оборотите Ви. То при оборотното финансиране, съгласете се, че няма смисъл да търсим оборотно финансиране в размер, много пъти по-голям от оборота Ви за последната фискална година. Няма нито икономическа, нито финансова логика. Не говорим и не коментираме за сценария, в който разминаването между официални и неофициални отчети е драматично и в този смисъл не очаквайте разбиране в тази посока.

Кредит за стартиращ бизнес – има ли такова животно?

Споменахме вече, че едно от изискванията беше за поне един завършен фискален отчет, поне една завършена година. В този смисъл всеки бизнес, който няма такъв завършен фискален отчет, се смята за стартиращ бизнес. Финансирането на стартиращ бизнес е доста сложна материя. Не съществува само по себе си като продукт в банковото дело в България.

Може би с едно или две малки изключения. Това, което трябва да запомните към момента е, че ако ситуацията е такава и трябва да търсим финансиране за стартиращ бизнес, това може да се случи единствено и само чрез обезпечаване на търсеното финансиране с недвижим имот. Максималният размер на такова финансиране не може да е повече от 50 000 лева.

Юридическо лице или не съвсем…

На банките е ясно, че границата между физическото лице (собственика или един от собствениците и обикновено управител) и юридическото лице е много тънка и размита. Респективно, когато търсим финансиране на дружеството, което е в сегмент малък и среден бизнес, винаги имаме обследване на кредитната история в ЦКР на физическото лице (управителя).

Имаме обследване на данъчни задължения на физическите лица, лоша история на физическите лица, ако съществува такава, също може да има отношение към сделката на фирмата. Не на последно място, физическото лице почти винаги е съдлъжник по задълженията на фирмата.

Разберете как ФинСити може да Ви помогне?