Превод на работна заплата – какво трябва да знаете?

Защо да имаш превод на работна заплата в дадена банка е от такова голямо значение? На пръв поглед парите днес са в тази банка, а утре са в някоя друга…Или май не е толкова просто.

Защо преводът на работна заплата е важен?

Преводът на работна заплата се явява един от основните източници на обезпечение за банката. Емпирично в годините се доказа, че поръчителството далеч не е толкова стойностно, колкото е преводът на работна заплата за редовното обслужване на един кредит. В този смисъл преводът е по-добро обезпечение, отколкото поръчителството. Да, може да не Ви се вярва, но това е логиката на една истинска банка. Един или двама поръчители носят по-малка стойност, отколкото превод на работна заплата. Неслучайно има банки, но далеч не всички, които имат и продукт за финансиране и без превод на работна заплата. Респективно цената на тези кредити е една идея по-висока, именно поради същата причина.

Затова изискването за превод на работна заплата е категорично и задължително. При различните видове кредити просто е с различна тежест. Не на последно място, ако имате превод на работна заплата, там където сте получили финансиране за целите, за които Ви е трябвало, това се явява много удобно и практично. Обезпечава навременното погасяване, на подписаната в договора вноска, без да имате какъвто и да е било допълнителен ангажимент за преводи, осигуряване на средства, вальори и прочие.

Payroll

Имайте предвид и следното. Както Вие сте “обещали“ на банката заплатата да отива при нея, така и много често работодателят Ви също се е договорил с някога банка, с която той работи и която той ползва за финансиране на неговите проекти, за така наречения Payroll – изплащането на работните заплати на служителите. Това и понякога чистият мързел на счетоводството са единствените причини работодателят да отказва да Ви превежда заплата, там където имате нужда. Този отказ е достатъчно незаконен сам по себе си, тъй като от юридическа гледна точка, никой не може да Ви ограничи в правото Ви да получавате Вашите средства, там където Вие намерите за добре.

Друг е въпросът, че това може да доведе до някаква конфронтация по съвсем непрофесионален и личен принцип с работодателя Ви и респективно да Ви причини главоболия. Така или иначе работодателяt Ви няма законово и правно основание за това къде да си получавате заплатата. Както вече споделих, причинite да го направят са две. Работодателят има ангажимент с Payroll, иначе казано изплащане на работните заплати на служителите си в банка X (обикновено е неговата банка – тази, която го обслужва като бизнес). Другият ангажимент, който вероятно е поел е свързан с кръстосаните продажби на корпоративно ниво по сключените договори за кредит като компания.

В общи линии, като заключение трябва да знаете, че ако изпаднете в подобна ситуация има заобиколно решение. То не е приложимо навсякъде разбира се, но има такова и то се казва – нареждане за инкасо или периодичен превод. В различните банки е с различни имена и различни техники, но като цяло неговата идея е на конкретна дата, определена сума от пари автоматично да бъде превеждана като вноска в банката, която Ви е дала финансиране. Без това да е самият превод на работна заплата.