Превод на работна заплата – какво трябва да знаете?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Защо да имаш превод на работна заплата в дадена банка е от такова голямо значение? На пръв поглед парите днес са в тази банка, а утре са в някоя друга…Или май не е толкова просто.

Защо преводът на работна заплата е важен?

Преводът на работна заплата се явява един от основните източници на обезпечение за банката. Емпирично в годините се доказа, че поръчителството далеч не е толкова стойностно, колкото е преводът на работна заплата за редовното обслужване на един кредит. В този смисъл преводът е по-добро обезпечение, отколкото поръчителството. Да, може да не Ви се вярва, но това е логиката на една истинска банка. Един или двама поръчители носят по-малка стойност, отколкото превод на работна заплата. Неслучайно има банки, но далеч не всички, които имат и продукт за финансиране и без превод на работна заплата. Респективно цената на тези кредити е една идея по-висока, именно поради същата причина.

Затова изискването за превод на работна заплата е категорично и задължително. При различните видове кредити просто е с различна тежест. Не на последно място, ако имате превод на работна заплата, там където сте получили финансиране за целите, за които Ви е трябвало, това се явява много удобно и практично. Обезпечава навременното погасяване, на подписаната в договора вноска, без да имате какъвто и да е било допълнителен ангажимент за преводи, осигуряване на средства, вальори и прочие.

Payroll

Имайте предвид и следното. Както Вие сте ”обещали” на банката заплатата да отива при нея, така и много често работодателят Ви също се е договорил с някоя банка, с която той работи и която той ползва за финансиране на неговите проекти, за така наречения Payroll – изплащането на работните заплати на служителите. Това и понякога чистият мързел на счетоводството са единствените причини работодателят да отказва да Ви превежда заплата, там където имате нужда. Този отказ е достатъчно незаконен сам по себе си, тъй като от юридическа гледна точка, никой не може да Ви ограничи в правото Ви да получавате Вашите средства, там където Вие намерите за добре.

Друг е въпросът, че това може да доведе до някаква конфронтация по съвсем непрофесионален и личен принцип с работодателя Ви и респективно да Ви причини главоболия. Така или иначе работодателят Ви няма законово основание за това къде да си получавате заплатата. Както вече споделих, причинite да го направят са две. Работодателят има ангажимент с Payroll, иначе казано изплащане на работните заплати на служителите си в банка X. Обикновено е неговата банка – тази, която го обслужва като бизнес. Другият ангажимент, който вероятно е поел, е свързан с кръстосаните продажби на корпоративно ниво по сключените договори за кредит като компания.

В общи линии като заключение трябва да знаете, че ако изпаднете в подобна ситуация има заобиколно решение. То не е приложимо навсякъде разбира се, но го има. Казва се – нареждане за инкасо или периодичен превод. В различните банки е с различни имена и различни техники, но като цяло неговата идея е на конкретна дата, определена сума пари автоматично да бъде превеждана като вноска в банката, която Ви е дала финансиране. Без това да е самият превод на работна заплата. 

Преводът на заплата в дадена банка е от голямо значение. За мнозинството от хората това си е мистерия. “Нали парите днес са тук, а утре ги няма?” – на пръв поглед да, но всъщност не е толкова просто и самите банките знаят, че не е така…

Голямото значение на превода на заплата

Преводът на работна заплата се явява едно от най-добрите обезпечения за банката. По-предпочитано дори от поръчителството. На пръв поглед дори да не звучи така, но всяка банка, която прави малко по-адекватен анализ на клиентското поведение и мисли стратегически вижда логиката. Истината е, че освен логика има вече и достатъчно натрупан опит в системата, който говори, че поръчителството не е толкова добра форма на обезпечение. 

Затова при повечето кредитни сделки и особено ипотечни преводът на работна заплата е задължително условие. При различните видове кредити просто е с различна тежест. Не на последно място, ако имате превод на работна заплата, там където сте получили финансиране за целите, за които Ви е трябвало, това се явява много удобно и практично. Обезпечава навременното погасяване, на подписаната в договора вноска, без да имате какъвто и да е било допълнителен ангажимент за преводи, осигуряване на средства, вальори и прочие.

Защо работодателите може да не са съгласни да превеждат заплатата в друга банка?

Имайте предвид и следното. Както Вие сте ”обещали” на банката заплатата да отива при нея, така и много често работодателят Ви също се е договорил с някоя банка. Той работи с нея, ползва услугите й за финансиране на неговите проекти и логично в това влиза така наречения Payroll – изплащането на работните заплати на служителите. Това е едната основна причина да не са съгласни да превеждат заплатите в друга банка. Другата е чистият мързел на счетоводството.

Този отказ е достатъчно незаконен сам по себе си, тъй като от юридическа гледна точка, никой не може да Ви ограничи в правото Ви да получавате Вашите средства, там където Вие намерите за добре. Друг е въпросът, че това може да доведе до някаква конфронтация по съвсем непрофесионален и личен принцип с работодателя Ви и респективно да Ви причини главоболия.

Какво е решението в тази ситуация?

Като заключение трябва да знаете, че ако изпаднете в подобна ситуация, има заобиколно решение. То не е приложимо навсякъде, разбира се, но го има. Казва се – нареждане за инкасо или периодичен превод. В различните банки е с различни имена и различни техники, но като цяло неговата идея е на конкретна дата, определена сума от пари автоматично да бъде превеждана като вноска в банката, която Ви е дала финансиране. Без това да е самият превод на работна заплата. Някои банки ще го признаят, други не, но това е най-спокойното решение към момента.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!