Превод на работна заплата – какво трябва да знаете?

Защо да имаш превод на работна заплата в дадена банка е от такова голямо значение? На пръв поглед парите днес са в тази банка, а утре са в някоя друга…Или май не е толкова просто.

Защо преводът на работна заплата е важен?

Преводът на работна заплата се явява един от основните източници на обезпечение за банката. Емпирично в годините се доказа, че поръчителството далеч не е толкова стойностно, колкото е преводът на работна заплата за редовното обслужване на един кредит. В този смисъл преводът е по-добро обезпечение, отколкото поръчителството. Да, може да не Ви се вярва, но това е логиката на една истинска банка. Един или двама поръчители носят по-малка стойност, отколкото превод на работна заплата. Неслучайно има банки, но далеч не всички, които имат и продукт за финансиране и без превод на работна заплата. Респективно цената на тези кредити е една идея по-висока, именно поради същата причина.

Затова изискването за превод на работна заплата е категорично и задължително. При различните видове кредити просто е с различна тежест. Не на последно място, ако имате превод на работна заплата, там където сте получили финансиране за целите, за които Ви е трябвало, това се явява много удобно и практично. Обезпечава навременното погасяване, на подписаната в договора вноска, без да имате какъвто и да е било допълнителен ангажимент за преводи, осигуряване на средства, вальори и прочие.

Payroll

Имайте предвид и следното. Както Вие сте ”обещали” на банката заплатата да отива при нея, така и много често работодателят Ви също се е договорил с някога банка, с която той работи и която той ползва за финансиране на неговите проекти, за така наречения Payroll – изплащането на работните заплати на служителите. Това и понякога чистият мързел на счетоводството са единствените причини работодателят да отказва да Ви превежда заплата, там където имате нужда. Този отказ е достатъчно незаконен сам по себе си, тъй като от юридическа гледна точка, никой не може да Ви ограничи в правото Ви да получавате Вашите средства, там където Вие намерите за добре.

Друг е въпросът, че това може да доведе до някаква конфронтация по съвсем непрофесионален и личен принцип с работодателя Ви и респективно да Ви причини главоболия. Така или иначе работодателят Ви няма законово основание за това къде да си получавате заплатата. Както вече споделих, причинite да го направят са две. Работодателят има ангажимент с Payroll, иначе казано изплащане на работните заплати на служителите си в банка X. Обикновено е неговата банка – тази, която го обслужва като бизнес. Другият ангажимент, който вероятно е поел, е свързан с кръстосаните продажби на корпоративно ниво по сключените договори за кредит като компания.

В общи линии като заключение трябва да знаете, че ако изпаднете в подобна ситуация има заобиколно решение. То не е приложимо навсякъде разбира се, но го има. Казва се – нареждане за инкасо или периодичен превод. В различните банки е с различни имена и различни техники, но като цяло неговата идея е на конкретна дата, определена сума от пари автоматично да бъде превеждана като вноска в банката, която Ви е дала финансиране. Без това да е самият превод на работна заплата. 

Вижте повече за услугите на ФинСити