Как работи банкирането на дребно?

Вече споменахме за клиентската сегментация в банките и за това как работи “Банкриане на дребно” в една банка. След като имаме сегментационно разделение на клиентската база на масов клиент, частен клиент, малки и средни фирми от друга страна (да, кредити за малки и средни фирми се отпускат през “Банкиране на дребно”), това, което е интересно да знаете е, че при този тип клиенти се работи на принципа на големите числа. Говорим за големи бази, съобразно които се правят статистически анализи, с цел по-адекватно управление на риска на банката. Банката гледа нещата по-мащабно и по-отгоре.

“Готови” кредити за малки и средни фирми и за физически лица

Работата с този тип клиенти е в огромна степен работа с шаблони. Това се отнася и до скоринг моделите за определяне на кредитоспособност и управление на риск. При кредити за малки и средни фирми имате така нареченете “Pre-approval” продукти. Това са профили на клиенти, които получават кредити по предварително определени критерии.

Всеки, който отговаря на точка 1,2,3, може да ползва това финансиране по презумпция. Тоест, отговаряйки на тези условия и осигурявайки някакъв набор от документи, пристъпвате към подписване на договора за кредит. Предполага се, че изпълнението на тези условия до този размер на кредита са предварително одобрени. Респективно се работи “на килограм”. Принципът на работа в банкиране на дребно е такъв, тъй като не може да се влезе в детайл.

Корпоративно банкиране vs Банкиране на дребно

При корпоративното банкиране е точно обратното – там няма нищо сигурно и нищо готово и всичко е предмет на преговори, разговори и дебати. Това обаче банката може да си го позволи, защото корпоративните клиенти са „краен брой“. При клиентите физически лица и като цяло при банкирането на дребно, клиентската база е в десетки-стотици хиляди и подходът за работа с тях е далеч от индивидуален. Пак казвам – работи се с шаблони, с предварително одобрени пакети, продукти, услуги и пакети от кръстосани такива.

Друго характерно за банкирането на дребно е, че всеки физически офис на всяка банка по презумпция е офис банкиране на дребно. Напоследък има тенденция за обособяване на отделни офиси за работа с малък и среден бизнес, а корпоративното банкиране винаги е било изнесено в няколко хъба за град или ако щете дори за страната и най-често в централите на банките, когато говорим за наистина големи бизнес клиенти.

Тук е важно да добавим, че всеки физически офис (банкиране на дребно) е въпрос на вътрешна организация. Как обслужвайки корпоративни клиенти в този офис, банката разпределя доходността от тях, за да може да си води собствена вътрешна отчетност за приходите и разходите на всеки клиент е предмет на съвсем отделен разговор и на индивидуален казус за решаване от страна на всяка банка. Вас това обаче едва ли ви засяга.

Обобщение

Трябва да сте наясно със следните две неща:

1. Качествено обслужване и добро отношение – независимо дали като физическо или като представител на малък бизнес трябва да държите на добро и качествено обслужване от страна на банковия служител, който стои срещу Вас. Това изобщо не е често срещано за съжаление, така че ако сте доволни, го оценете и го имайте предвид, защото за съжаление името на дадена институция вече не означава кой знае какво за нивото на обслужване, което ще получите в банковия офис.

2. Ако сте малък клиент (а такъв ще сте дори да търсите кредити за малки и средни фирми), е малко вероятно да получите индивидуално отношение – въпрос на банкова математика. Затова ще трябва да се преборите за него – дали с помощта на консултанти или сами, това си е ваша работа и възгледи за живота и за това колко от вашето време може да отделите.

Вижте още интересни видеа от ФинСити!

Посетете нашия YouTube канал!