Как работи банкирането на дребно?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Вече споменахме за клиентската сегментация в банките и за това как работи „Банкриане на дребно“ в една банка. След като имаме сегментационно разделение на клиентската база на масов клиент, частен клиент, малки и средни фирми от друга страна (да, кредити за малки и средни фирми се отпускат през „Банкиране на дребно“), това, което е интересно да знаете е, че при този тип клиенти се работи на принципа на големите числа. Говорим за големи бази, съобразно които се правят статистически анализи, с цел по-адекватно управление на риска на банката, погледнато по-мащабно и по-отгоре.

„Готови“ кредити за малки и средни фирми и за физически лица

Работата с този тип клиенти е в огромна степен работа с шаблони. Това се отнася и до скоринг моделите за определяне на кредитоспособност и управление на риск. При кредити за малки и средни фирми имате така нареченете „Pre-approval“ продукти по предварително определени критерии.

Всеки, който отговаря на точка 1,2,3, може да ползва това финансиране по презумпция. Тоест, отговаряйки на тези условия и осигурявайки някакъв набор от документи, пристъпвате към подписване на договора за кредит. Предполага се, че изпълнението на тези условия до този размер на кредита са предварително одобрени и се работи „на килограм“. Принципът на работа в банкиране на дребно е такъв, тъй като не може да се влезе в детайл.

Корпоративно банкиране vs Банкиране на дребно

При корпоративното банкиране е точно обратното – там няма нищо сигурно и нищо готово и всичко е предмет на преговори, разговори и дебати. Това обаче банката може да си го позволи, защото корпоративните клиенти са „краен брой“. При клиентите физически лица и като цяло при банкирането на дребно, клиентската база е в десетки-стотици хиляди и подходът за работа с тях е далеч от индивидуален. Пак казвам – работи се с шаблони, с предварително одобрени пакети, продукти, услуги и пакети от кръстосани такива.

Друго характерно за банкирането на дребно е, че всеки физически офис на всяка банка по презумпция е офис банкиране на дребно. Напоследък има тенденция за обособяване на отделни офиси за работа с малък и среден бизнес, а корпоративното банкиране винаги е било изнесено в няколко хъба за град или ако щете дори за страната и най-често в централите на банките, когато говорим за наистина големи бизнес клиенти.

Тук е важно да добавим, че всеки физически офис (банкиране на дребно) е въпрос на вътрешна организация. Как обслужвайки корпоративни клиенти в този офис, банката разпределя доходността от тях, за да може да си води собствена вътрешна отчетност за приходите и разходите на всеки клиент е предмет на съвсем отделен разговор и на индивидуален казус за решаване от страна на всяка банка. Вас това обаче едва ли ви засяга.

Обобщение

Трябва да сте наясно със следните две неща:

1. Качествено обслужване и добро отношение – независимо дали като физическо или като представител на малък бизнес трябва да държите на добро и качествено обслужване от страна на банковия служител, който стои срещу Вас. Това изобщо не е често срещано за съжаление, така че ако сте доволни, го оценете и го имайте предвид, защото за съжаление името на дадена институция вече не означава кой знае какво за нивото на обслужване, което ще получите в банковия офис.

2. Ако сте малък клиент (а такъв ще сте дори да търсите кредити за малки и средни фирми), е малко вероятно да получите индивидуално отношение – въпрос на банкова математика. Затова ще трябва да се преборите за него – дали с помощта на консултанти или сами, това си е ваша работа и възгледи за живота и за това колко от вашето време може да отделите.