Как работи банкирането на дребно?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Вече споменахме за клиентската сегментация в банките и за това как работи “Банкриане на дребно” в една банка. След като имаме сегментационно разделение на клиентската база на масов клиент, частен клиент, малки и средни фирми от друга страна (да, кредити за малки и средни фирми се отпускат през “Банкиране на дребно”), това, което е интересно да знаете е, че при този тип клиенти се работи на принципа на големите числа. Говорим за големи бази, съобразно които се правят статистически анализи, с цел по-адекватно управление на риска на банката. Банката гледа нещата по-мащабно и по-отгоре.

“Готови” кредити за малки и средни фирми и за физически лица
Работата с този тип клиенти е в огромна степен работа с шаблони. Това се отнася и до скоринг моделите за определяне на кредитоспособност и управление на риск. При кредити за малки и средни фирми имате така нареченете “Pre-approval” продукти. Това са профили на клиенти, които получават кредити по предварително определени критерии.

Всеки, който отговаря на точка 1,2,3, може да ползва това финансиране по презумпция. Тоест, отговаряйки на тези условия и осигурявайки някакъв набор от документи, пристъпвате към подписване на договора за кредит. Предполага се, че изпълнението на тези условия до този размер на кредита са предварително одобрени. Респективно се работи “на килограм”. Принципът на работа в банкиране на дребно е такъв, тъй като не може да се влезе в детайл.

Корпоративно банкиране vs Банкиране на дребно
При корпоративното банкиране е точно обратното – там няма нищо сигурно и нищо готово и всичко е предмет на преговори, разговори и дебати. Това обаче банката може да си го позволи, защото корпоративните клиенти са „краен брой“. При клиентите физически лица и като цяло при банкирането на дребно, клиентската база е в десетки-стотици хиляди и подходът за работа с тях е далеч от индивидуален. Пак казвам – работи се с шаблони, с предварително одобрени пакети, продукти, услуги и пакети от кръстосани такива.

Друго характерно за банкирането на дребно е, че всеки физически офис на всяка банка по презумпция е офис банкиране на дребно. Напоследък има тенденция за обособяване на отделни офиси за работа с малък и среден бизнес, а корпоративното банкиране винаги е било изнесено в няколко хъба за град или ако щете дори за страната и най-често в централите на банките, когато говорим за наистина големи бизнес клиенти.

Тук е важно да добавим, че всеки физически офис (банкиране на дребно) е въпрос на вътрешна организация. Как обслужвайки корпоративни клиенти в този офис, банката разпределя доходността от тях, за да може да си води собствена вътрешна отчетност за приходите и разходите на всеки клиент е предмет на съвсем отделен разговор и на индивидуален казус за решаване от страна на всяка банка. Вас това обаче едва ли ви засяга.

Обобщение
Трябва да сте наясно със следните две неща:

1. Качествено обслужване и добро отношение – независимо дали като физическо или като представител на малък бизнес трябва да държите на добро и качествено обслужване от страна на банковия служител, който стои срещу Вас. Това изобщо не е често срещано за съжаление, така че ако сте доволни, го оценете и го имайте предвид, защото за съжаление името на дадена институция вече не означава кой знае какво за нивото на обслужване, което ще получите в банковия офис.

2. Ако сте малък клиент (а такъв ще сте дори да търсите кредити за малки и средни фирми), е малко вероятно да получите индивидуално отношение – въпрос на банкова математика. Затова ще трябва да се преборите за него – дали с помощта на консултанти или сами, това си е ваша работа и възгледи за живота и за това колко от вашето време може да отделите.

Продължаваме по темата с това как функционира банковата система в страната. Днес ще говорим за така нареченото бизнес подразделение “Банкиране на дребно” в българските банки. В коментара ни за частното банкиране вече говорихме за сегментационното разделение на клиентската база на масов клиент, частен клиент, малки и средни фирми от друга страна. Да, поне в банките, с които сме запознати на пазара в момента клиентите от малкия и среден бизнес са в “Банкиране на дребно”. Важно е да знаете е, че при този тип клиенти се работи на принципа на големите числа и статистиката, а индивидуалният подход е малко по на заден план.

Предварително ясен резултат

Какво имаме предви, когато казваме, че резултатът е предварително ясен? Чисто и просто това означава, че банките изискват няколко условия, на които трябва да отговаря всеки бизнес, за да получи желаното финансиране. Това ще рече, че имаме така наречените “Pre-approval” продукти. Това са профили на клиенти, които получават кредити по предварително определени критерии.

Всеки, който отговаря на необходимите условия (печалба, приходи и т.н.), може да ползва това финансиране. Всичко, което е необходимо е да представите документите и ако отговаряте на условията, нещата продължават безпроблемно. Изключения, при които се влиза в детайл има, но са доста рядко срещани особено в големите банки.

Корпоративно банкиране vs Банкиране на дребно

При корпоративното банкиране е точно обратното – там няма нищо сигурно и нищо готово и всичко е предмет на преговори. Това обаче банката може да си го позволи, защото корпоративните клиенти са много по-малко. Техните нужди са по-комплексни и сложни и на тях може да им се продадат повече банкови продукти. При клиентите физически лица и като цяло при банкирането на дребно, клиентската база е в десетки-стотици хиляди и подходът за работа с е индивидуален по изключение, а не по правило.

Обобщение

Трябва да сте наясно със следните две неща:

1. Качествено обслужване – независимо дали като физическо или като представител на малък бизнес трябва да държите на това. Лошо обслужване не само ви къса нервите, а и ви губи пари и ви отнема ползи. Може да не го осъзнавате точно така, но ако се позамислите, ще осъзнаете, че отнетото ви време от лошото обслжуване на банкера срещу вас рефлектира на вашата работа. Доброто обслужване е рядко срещано и си струва да го имате предвид.

2. Ако сте малък клиент (а такъв ще сте дори да търсите кредити за малки и средни фирми), е малко вероятно да получите индивидуално отношение – въпрос на банкова математика. Затова ще трябва да се преборите за него – дали с помощта на консултанти или сами, това си е ваша работа, но ние предупреждаваме, защото е по-добре да разбирате банковия интерес, отколкото да очаквате нещо, което няма как да получите.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те