Каква е връзката между кредитирането и счетоводството?

Днешната статия ще е по темата счетоводство и кредитиране. Да, има голяма връзка между двете неща. Затова и трябва да си поговорим малко за това каква е ролята на счетоводството в бизнеса и защо тя е критично важна.

Необходимото зло, наречено “счетоводство”

Не е добре да приемаме точно така. Да, истината е, че доста често някой някъде ни принуждава, да мислим по този начин. Респективно, счетоводителите често разбират основната си задача като максимално оптимизиране на разходите и особено спестяване на разходи за данъци, на всяка цена. Повярвайте ми,  виждали сме много глупости по темата, а накрая изводът винаги е един и същ: “Евтини на брашното, скъпи на триците‘‘. Мога с увереност да кажа, че е абсолютно недопустимо на въпроса – “Какъв е оборотът Ви за миналата година” да отговаряте – “Трябва да питам счетоводителката‘‘. Това е пълен нон сенс и e напълно безотговорно отношение. Подобен тип отговор в една търговска банка означава само, че разговорът е приключил преди да е започнал.

Много глупости продължават да се случват и да се приказват, но въпреки това продължава да битува това несериозно отношение към счетоводството. Счетоводството на една фирма е призвано да помага за нейния растеж. За да бъде една компания конкурентно способна, тя неминуемо ще достигне до етап, в който ще се нуждае от кредитиране. Ако днес по някаква причина се дърпате или нямате нужда, утре за да останете на пазара, ще имате изключителна нужда от оборотно или инвестиционно кредитиране. Тогава пренебрежителното отношение към счетоводството, ще Ви изиграе много лоша шега. Никой няма да бъде способен да Ви помогне, включително и ние.

Кредитиране и счетоводство – защо са неизменно свързани?

Нека мислим за счетоводството, счетоводната услуга и за избора на счетоводител, от посоката на това отчетите да бъдат интелигентно управлявани. Пак казвам, за съжаление много често се оказваме в ситуацията ‘‘Евтини на брашното и скъпи на триците‘‘. Разбирането за услугата като минимизиране на разходите на всяка цена, е много вредно за бъдещето и растежа на бизнеса Ви. Разбираеми са доводите по темата, свързани с ДДС регистрацията, регулирането на оборотите под задължителната регистрация на ДДС и всякакви други тези. Битува мнение за успоредно управляване на ‘N’ на брой фирми, с идеята за оптимизиране на въпросния оборот. Това би било оправдано донякъде, но знайте, че това си има и своите последствия. Въпреки очевидно да е законно, се вижда, че е тендициозно поведение. Въпреки че имате право, то това не означава, че то се чете като такова, когато питате банката за финансиране. Какво ще си помисли тя, след като хитрувате пред държавата? Че с нея ще сте честен? 

Всякакви упражнения по темата не са полезни. Нека четем нуждата от счетоводство като начин за добро управление на Вашия бизнес. Доброто счетоводство е в основата на това, да можете да ползвате евтино и целесъобразно кредитиране. Това от нашия опит е основната логика, която трябва да ръководи поведението на един малък бизнес. Обратното ни вкарва в сценариите да търсим алтернативни форми на финансиране, които са неадекватно скъпи. Респективно, Вие нямате друг печеливш сценарий освен алтернативното финансиране и в крайна сметка ефектът е същият. При неадекватно счетоводство, накрая ще си платите с лихвите хитрините, които във времето сте прилагали.

Вижте нашия наръчник с 30-те най-важни неща при теглене на кредит!