Какви разходи имаме по една ипотечна сделка?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Когато говорим за разходи по ипотечен кредит – най-общо казано можем да изброим няколко типа

Това са разходи по документи и разходи за самата сделка

Казано иначе разходите за документи – това са различните държавни такси, които различните ведомства ще ви вземат в зависимост от това колко бързате, за какъв срок ги искате (дали е спешно или не толкова спешно). Говорим за Агенция по вписванията, кадастър и там където ги има такива приложими такси. Не са големи, но обикновено при ваденето на тези документи сроковете са по-важни, а не разходите.

Разходи, свързани с банката

Това на първо време е единствено пазарната оценка. Отдавна вече не е практика банките да събират комисионата си за разрешаване, за обследване, за усвояване на кредита – поне не и масово, защото все още може да се намерят банки, които имат някоя или друга от тези такси. Комисионата за кандидатстване обикновено се събира при одобрение, а не авансово. В този смисъл този разговор ще възникне накрая при одобряването на кредита.

Най-значителните разходи по ипотечен кредит

Разбира се, има и разходи за брокера (когато има такъв), които обикновено се плащат при сключване на самата сделка. Практика е част от комисионата, която дължите на брокера да се плати авансово и основната част при изповядване на сделката пред нотариус – тогава когато сме минали през целия път, вече имаме финансиране и разплащане по нея. Обикновено брокерското възнаграждение е процент от сумата (между 2-4%, заплащани от купувача).

Най-значителните разходи по една сделка извън разходите за брокер са нотариалните разходи. Там е важно да имате предвид местните данъци и такси (за София това е 2.5%). Всяка община определя сама за себе си този процент, респективно за всяка община е различно.

Обобщение

Знаете, че за нашата консултация нямате разходи – тя е безплатна за вас, защото се поема от търговските банки, така че в кратце – всички разходи по ипотечен кредит са:

  1. Пазарна оценка.
  2. Разход за брокер.
  3. Нотариални разходи.
  4. Разходи при изваждане на финализиране на сделката, за да мине през правно становище и да се явим пред нотариус.

Относно документите, които са ви необходими, първоначално за кандидатстване и за сключване на една ипотечна сделка, са копие на нотариалния акт, данъчна оценка, кадастрална скица, удостоверение за тежести. Разбира се според това какво пише в тези документи, може да бъдат изискани допълнителни такива, но на първо четене това са абсолютно достатъчни документи за кандидатстване и за получаване на правно становище. Вече в него ще бъде отразено дали това е достатъчно или са необходими уточнения.

Вижте списък с най-важните неща при тегленето на кредит!