Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Когато говорим за разходи по ипотечен кредит – най-общо казано можем да изброим няколко типа.

Това са разходи по документи и разходи за самата сделка

Казано иначе разходите за документи – това са различните държавни такси, които различните ведомства ще ви вземат в зависимост от това колко бързате, за какъв срок ги искате (дали е спешно или не толкова спешно). Говорим за Агенция по вписванията, кадастър и там където ги има такива приложими такси. Не са големи, но обикновено при ваденето на тези документи сроковете са по-важни, а не разходите.

Разходи, свързани с банката

Това на първо време е единствено пазарната оценка. Отдавна вече не е практика банките да събират комисионата си за разрешаване, за обследване, за усвояване на кредита – поне не и масово, защото все още може да се намерят банки, които имат някоя или друга от тези такси. Комисионата за кандидатстване обикновено се събира при одобрение, а не авансово. В този смисъл този разговор ще възникне накрая при одобряването на кредита.

Най-значителните разходи по ипотечен кредит

Разбира се, има и разходи за брокера (когато има такъв), които обикновено се плащат при сключване на самата сделка. Практика е част от комисионата, която дължите на брокера да се плати авансово и основната част при изповядване на сделката пред нотариус – тогава когато сме минали през целия път, вече имаме финансиране и разплащане по нея. Обикновено брокерското възнаграждение е процент от сумата (между 2-4%, заплащани от купувача).

Най-значителните разходи по една сделка извън разходите за брокер са нотариалните разходи. Там е важно да имате предвид местните данъци и такси (за София това е 3%). Всяка община определя сама за себе си този процент, респективно за всяка община е различно.

Обобщение

Знаете, че за нашата консултация нямате разходи – тя е безплатна за вас, защото се поема от търговските банки, така че в кратце – всички разходи по ипотечен кредит са:

Пазарна оценка.
Разход за брокер.
Нотариални разходи.

Разходи при финализиране на сделката, за да мине през правно становище и да се явим пред нотариус.
Относно документите, които са ви необходими, първоначално за кандидатстване и за сключване на една ипотечна сделка, са копие на нотариалния акт, данъчна оценка, кадастрална скица, удостоверение за тежести.

Разбира се, според това какво пише в тези документи, може да бъдат изискани допълнителни такива, но на първо четене това са абсолютно достатъчни документи за кандидатстване и за получаване на правно становище. Вече в него ще бъде отразено дали това е достатъчно или са необходими уточнения.

Има няколко различни вида разходи по един ипотечен кредит:

Разходи за извършването на сделката

Това са различните държавни такси в зависимост от това колко бързате, за какъв срок ги искате (дали е спешно или не толкова спешно). Говорим за Агенция по вписванията, кадастър и ако се налага нещо допълнително според вашите индивидуални нужди. Тези такси не са големи, но обикновено при ваденето на тези документи сроковете и загубеното време са по-важни, отколкото финансовия резултат.

Разходи, свързани с банката

Това на първо време е единствено пазарната оценка. Комисионата за кандидатстване обикновено се събира при одобрение, а не авансово, което е една добра новина за клиентите. 

Най-сериозните разходи 

Разход за брокер, когато има такъв. Тази сума обикновено се плаща при сключване на самата сделка. Практика е част от комисионата, която дължите на брокера да се плати авансово и основната част при изповядване на сделката пред нотариус – тогава когато сме минали през целия път, вече имаме финансиране и разплащане по нея. Обикновено брокерското възнаграждение е процент от сумата (между 2-4%, заплащани от купувача).

Най-значителните разходи по една сделка извън разходите за брокер са нотариалните разходи. Там е важно да имате предвид местните данъци и такси. Всяка община определя сама за себе си този процент, респективно за всяка община е различно.

Обобщение

Знаете, че за нашата консултация нямате разходи – тя е безплатна за вас, защото се поема от търговските банки, така че в кратце – всички разходи по ипотечен кредит са:

  1. Пазарна оценка.
  2. Разход за брокер.
  3. Нотариални разходи.
  4. Разходи при изваждане на финализиране на сделката, за да мине през правно становище и да се явим пред нотариус.

Документите, които са ви необходими, за първоначално за кандидатстване и за сключване на една ипотечна сделка първоначално са: копие на нотариалния акт, данъчна оценка, кадастрална скица, удостоверение за тежести.

Разбира се, според това какво пише в тези документи, може да бъдат изискани допълнителни такива, но на първо четене това са абсолютно достатъчни документи за кандидатстване и за получаване на правно становище.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!