Мерките в извънредно положение – Фонда на фондовете и Българската банка за развитие

Най-актуалната тема в България (или поне в българския икономически живот) все още остава “Как държавните институции ще ни помогнат?”… В тази статия ще разгърнем и допълним коментара на г-н Иво Димитров от (06.04.2020 г.). Определено си струва да отбележим “прогреса” на предприетите мерки и особено тяхното практическо приложение.

Мерките в извънредното положение на Българската банка за развитие 

Обновени и вече ясно посочени критерии могат да се намерят на сайта на ББР. За пръв път има някакво намерение да се помогне на самонаетите лица, за които много-много не се говореше допреди няколко дни. Това заедно с разумните критерии, които са поставени за трудовата заетост, която трябва да имат хората и т.н., звучи на първо четене разбираемо. Няма да коментираме факта, че в България говорим само за микроЗАЕМИ за населението. В други държави се обсъжда размера на безвъзмедната помощ. 

Иронията в ситуацията е, че дори не се вижда как тези микрозаеми ще стигнат до хората. Да, сумата е увеличена на 4 500 лв. Отново обаче остават проблемите, за които вече говорихме – кой ще ги раздава тези кредити (да, ясно, че ще са търговските банки, но дайте да се замислим още веднъж…) и какъв е реалният ефект.

Относно кредитите за малък и среден бизнес – там също коментирахме как стоят нещата. Новото в случая си е добре запомненото старо… Доколкото ни е известно пари все още никой не е видял. Не са ясни нито процедурите, нито политиките на банките, които трябва да раздават този ресурс. 

Фонда на фондовете

В понеделник 14.04.2020 г. имаше пресконференция на ръководството на Фонда на фондовете, в което обявиха мерките, с които ще подпомогнат българския бизнес. Става въпрос за индиректна помощ, разбира се, тъй като самият Фонд няма как да предоставя безвъзмездни средства или кредити директно на бизнеса или гражданите. Не му е работа.

Той, условно казано, за да не влизаме в обширни теоретични обяснения, действа в ролята на източник на финансов ресурс. Тоест той предоставя средства на институциите (най-вече банките в този случай), за да могат те впоследствие да ги предоставят под формата на кредити на гражданите и бизнеса.

Като заявление успяхме да чуем, че Фондът ще предостави 170 млн. лв. под формата на гаранции на банките. От своя страна те ще отпуснат заеми до 850 млн. лв. на малки и средни предприятия. Максималният размер на кредита ще е до 17.5 млн. лв. (това дори не си струва да се коментира…Въпреки че напоследък станахме свидетели как един “малък бизнес” успя да вземе 75 млн. лв. ей така, когато говорим за 90% от българския бизнес всякакво оборотно финансиране над 50 000 лв. е впечатляващо.

Повече не ни се коментира, защото историята е абсолютно аналогична както със ситуацията с гаранциите, които ще предоставя ББР на търговските банки. Цялата концепция според нас изглежда доста сбъркана, защото банките се поставят в ситуация да трябва да раздават пари, за които няма да имат никаква възвръщаемост (тъй като за всичко се говори, че ще е без лихви и такси), но за сметка на това ще натоварят капацитета си и ще имат разходи от тази гледна точка. 

Обобщение

Финансовите мерки, на които всички се “наслаждаваме” ежедневено продължават да еволюират. Ние ще положим усилия да ги обобщаваме и информираме за тях и се надяваме, че ще видим и не само теоретичния им аспект (защото в момента те съществуват главно на теория), а и практичния.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!