Перспективите пред новата професия “кредитен консултант”

Кратка справка на базата на нашия опит и наблюдения в бранша на кредитното консултиране.

Кой може да бъде кредитен консултант?

Като за начало може да кажем – всеки, който е имал, има или иска да има някакво отношение към финансите. Също така може да е подходящо за всеки, който има достатъчно богат социален капитал, познанстава, контакти. Всеки, който има професия, чийто синергичен ефект рано или късно може да се прояви в необходимост от кредитиране на неговите клиенти (например животозастрахователен агент). Много кратичко казано – всеки, който има желание. 

Това може да са много важни първи условия за старт на една кариера като кредитен консултант. Това поне са нашите общи наблюдения за бранша. Образование в сферата на финансите и банковото дело би могло да бъде от полза естествено. Макар че ако трябва да сме честни това ще даде по-обща концептуална рамка за бъдещите обучения, които ще получите. Истината е, че работата с конкретни банкови продукти е доста далеч от теорията.

Ние така или иначе ще обучим и обучаваме всички наши консултанти! Водим буквално ежедневен мониторинг на всичките ни сделки и се грижим за прогреса по всяка. Нашата практика е да минаваме през сделките на нашите партньори заедно и е въпрос на време да придобиете онези компетенции и самочувствие, за да можете да се справите сам. Това, което обещаваме е пълна подкрепа – колкото е необходимо.

Заплащане на един кредитен консултант

Заплащането в сектора варира по различен начин. Вариантите са три – трудов договор, граждански договор, трудов договор с комисиони за отделните кредити. Над 80% от кредитните консултанти работят на “най-чистия” вариант само на граждански договор. Имате предварително договорени комисиони. Успявате да намерите клиент. Консултирате го и след това си получавате процент от сумата на усвоения кредит. Този вариант е най-подходящ, ако имате по-големи сделки като суми както и повече на брой.

Вариантите с наличието на някакво трудово възнаграждение носят по-голяма сигурност, но и по-малка доходност особено за хората, които се справят добре.Трябва да сте наясно каква е вашата индивидуална психологическа нагласа, за да знаете какво да търсите от работодателите в бранша. В противен случай може да се стигне до редица неприятни ситуации за всички намесени в процеса.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те

Сблъсъкът с крайни клиенти – неизбежност за един кредитен консултант

Трябва да сте наясно от самото начало – ако не обичате да работите с крайни клиенти, тази професия не е за вас. За да успеете като консултант ще са ви необходими много срещи, много разговори и много знания. Има консултанти, които дори целенасочено търсят комисионите си от клиентите с аргумента, че така клиентите са сигурни в това, че консултантът защитава техните интереси. Това отваря още по-сериозно темата за работата с клиентите. Все пак, ако искате и вие да действате по този начин, ще трябва да убедите клиентите да ви платят за услугата… Според този сценарий на българска почва не е необходим и далеч не единственият начин да се гарантира безпристрастността на консултанта.

Защо да си кредитен консултант във Финсити?

Истината е, че кредитното консултиране е занаят. Професия трудно може да се прочете. Въпрос на практика и време. Това време е толкова, колкото е необходимо на всеки индивидуално. Свободата е другата голяма причина. Това особено много се оценява от бивши банкови служители, които сравняват стриктните ангажименти, условия и правила на банковия сектор със свободната практика на консултанта. Ангажиментът от гледна точка на документация, с която се сблъсква консултантът, е по-малък. Има възможност да работи с повече от една банка и в интерес на клиента, което го поставя в по-добра ситуация от психологическа гледна точка, защото е спокоен да търси най-доброто решение за клиентския профил, а не да се опитва да нагоди (доста често неизгодно за клиента) продуктите на една банка към профила на човека, който му се е доверил. 

Освен гъвкавото работно време и работата в интерес на клиента, да си с професия кредитен консултант е страхотно “извинение” за създаването или “осребряването” на социалните ви контакти. Постепенното обучение и съвместната работа по сделките на новите консултанти позволява за немного дълъг период от време да се придобие качествен опит от първа ръка, който да позволи дори и на хора без опит във финансовата система да се превърнат в компетентни кредитни консултанти.

Накратко казано – струва си да пробвате, ако търсите предизвикателства 🙂