Партньори

 

Всеки от нас по някакъв повод има нужда от съвет, от още едно мнение, от чуждо мнение и ако то е авторитетно и професионално още по-добре! След като изчерпаме кръга от приятели и познати на приятели и чуем всички за и против от „питай патило, а не старило“, притиснати от времето, вземаме решение пак единствено и само на базата на авторитетно мнение… „едикойси“ е направил така, „едикойси“ е избрал това?

Далеч по-компетентно и професионално мнение ще Ви дадем от ФинСити, като освен че сме достатъчно „стари“ на пазара, сме и много „патили“. Освен това, мнението ни ще е лично за Вас, конкретно за Вашия казус, съобразено с Вашите нужди, желания и възможности.

Със закона за ипотечните кредити на потребители, това наше мнение има и своята законова регламентация.

Така или иначе, след като изговорим, разпишем, пресметнем всички ЗА и ПРОТИВ, и стигнем заедно с Вас до комфортно съгласие, и Лично  вземете своето информирано и убедено решение, коя ще е Вашата банка, винаги стигаме до взаимоотношенията ни с Банката.

ФинСити е разпознаваем и предпочитан партньр в отношениеята си със свойте ПАРТНЪОРИ – Търговските БАНКИ в България! Можете да бъдете сигурни, че всяка от Банките с които си партнираме е ТОЧНАТА банка за някой от Вас!