Партньори

Когато става въпрос за кредити всеки от нас има нужда от съвет.  Още едно мнение, от чуждо мнение и ако то е авторитетно и професионално още по-добре! Обикновено след като изчерпаме кръга от приятели и познати на приятели и чуем всички за и против от „питай патило, а не старило“ и вземем решение единствено и само на базата на „едикойси“ е направил така. Далеч по-компетентно и професионално мнение ще Ви дадем от ФинСити, ние сме достатъчно „стари“ на пазара, сме и много „патили“. Нашите партньори изразяват мнение, което е лично за Вас, конкретно за Вашия казус, съобразено с Вашите нужди, желания и възможности.

Със закона за ипотечните кредити на потребители, това наше мнение има и своята законова регламентация.

Така или иначе, след като изговорим, разпишем и пресметнем всички ЗА и ПРОТИВ ще стигнем заедно с Вас до комфортно съгласие. Разбира се, вие лично ще вземете своето информирано и убедено решение, коя ще е Вашата банка.

Малко повече за нашите партньори

ФинСити е разпознаваем и предпочитан партньр в отношениеята си със своите основни партньори – Търговските БАНКИ в България! Именно нашата история на добри взаимоотношения с толкова сериозни институции потвърждава думите ни. Можете да бъдете сигурни, че всяка от Банките с които си партнираме е ТОЧНАТА банка за някой от Вас!

Освен с банкови финансови институции ние имаме трайни партньорски взаимоотношения с различни представители от застрахователния сектор, лизингови компании и други небанкови финансови институции.