Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Темата застраховка Живот при ипотечен кредит си струва отделен коментар. Първо, с много малко изключения, тя вече е предмет на договаряне между Вас и банката. С други думи, само в една банка към момента е абсолютно и императивно задължителна. Може да се каже, че това е добра новина, правото на избор винаги е добра новина, друг е въпросът какво представлява тази животозастраховка.

Какво представлява продукта застраховка живот

От гледна точка на отношенията, тя е един вид второ обезпечение. В този смисъл е хубаво, че вече въпросната застраховка живот може да бъде предмет на избор. Хубаво е, защото преди години, когато всички банки работеха със задължителна застраховка живот, това погледнато чисто юридически, беше някаква форма на неравноправие в договора. В този случай, банката имаше две обезпечения за един дълг. Така или иначе животозастраховката вече е предмет на избор и тези примери останаха в миналото.

Друг въпрос е кога според нас тя е удобна и препоръчителна. Ако кредитът Ви е за по-значителен срок, от рода на 25, 30 или 35 години, тогава бихме препоръчали, сключването на застраховка живот. От друга страна е вярно, че тя оскъпява самия кредит. Може да се каже, че животозастраховката е най-скъпият допълнителен разход, извън лихвения процент, в един ипотечен кредит. Но когато кредитът е с дълъг срок и не сме за 25 години, а и имаме и други ангажименти (като семейство около нас), не е лошо да имаме застраховка живот.

Видове застраховка живот

Искам да отворя веднага една скоба, за да кажа, че застраховката живот, която банката изисква, е изцяло рискова. Тя не е онази застраховка живот, която Вие сключвате при някоя от застрахователните компании, където винаги има инвестиционна и рискова част. Тук няма никакъв инвестиционен елемент, а само рисков такъв, следователно застраховката е само в ползва на банката. Каквато и сума да сте платили през живота на ипотечния кредит, тя е отишла за покриване на риска на банката. В края на периода на застраховката живот, нямате остатъчна стойност. Нямате и инвестиционна част, която да Ви се изплати обратно, това е важно и трябва да го знаете. В този смисъл, ако вече имате застраховка живот и сключвате ипотечен кредит, не можете да ползвате вече съществуваща такава, тъй като тя почти винаги е инвестиционна и рискова. Но все пак може да се намери вариант, да я използвате, ако увеличите рисковата част, до изискването на банката.

Какво покрива животозастраховката

Искам да отворя още една скоба, за да знаете, че в 99% от случаите животозастраховката, която банката изисква, покрива само при смърт. Тази застраховка живот, която сключвате при банката, не покрива трайна нетрудоспособност, каквато е първосигналната мисъл на човек, когато разсъждава по темата. Настъпването на подобно събитие, също би довело до затруднение на обслужването на ипотечния Ви кредит. В оригиналния смисъл застраховката живот идва да покрие дълга Ви към банката при настъпване на фатален изход. С други думи знаете, че както активите, така и пасивите се наследяват. Респективно Вашите наследници (говорим само за хипотези), за да не поемат Вашия дълг, трябва да се откажат от наследството. Отказът от наследство е и отказ от задължения. В другия смисъл, би било полезно, ако има застраховка живот, тогава приемайки наследството, Вашите наследници ще придобият активите, а задълженията ще се покрият от застрахователя.

Как банките продават застраховките живот?

Има няколко хитри трика за продажбата на животозастраховка, които прилагат банките. Опциите най-често са три – застраховка, която е върху цялата главница, застраховка, която е върху оставаща главница и предплатена застраховка. Подчертаваме, че няма непременно лош вариант! Лошо би било, ако банката не е изцяло прозрачна по отношение на разхода за застраховката и покритията, които са включени. В крайна сметка е проблем, ако не знаете колко точно ще платите, защо ще го платите и какво ще получите… 

Темата за застраховката “Живот” при ипотечен кредит е важно да се актуализира. Какво имаме предвид? Имаме предвид, че вече тази застраховка не е задължителна при тегленето на ипотечен кредит във всички банки с изключение на една.

Какво представлява застраховката “Живот”

Ще коментираме какво представлява по отношение на ипотечното кредитиране. Тя е един вид второ обезпечение. В този смисъл е хубаво, че вече въпросната застраховка е въпрос на избор. Хубаво е, защото преди години не беше така. Това погледнато чисто юридически, беше някаква форма на неравноправие в договора. Банката имаше две обезпечения за един и същ дълг. Слава Богу, това вече е в миналото.

Въпреки това тя може и да е полезна и дори препоръчителна в някои ситуации. Например, ако кредитът Ви е за по-значителен срок, от рода на 25, 30 или 35 години, тогава бихме препоръчали, сключването на застраховка “Живот”.

Трябва да е ясно, разбира се, че тя оскъпява самия кредит. Животозастраховката е най-скъпият допълнителен разход, извън лихвения процент, в един ипотечен кредит. Но когато кредитът е с дълъг срок и не сме за 25 години, а и имаме и други ангажименти (като семейство около нас), не е лошо да имаме застраховка живот.

Видове застраховка “Живот”

Искам да отворя веднага една скоба, за да кажа, че застраховката “Живот”, която банката изисква, е изцяло рискова. Тя не е онази застраховка, която Вие сключвате при някоя от застрахователните компании, където винаги има инвестиционна и рискова част. Тук няма никакъв инвестиционен елемент, а само рисков, следователно застраховката е само в ползва на банката. Каквато и сума да сте платили през живота на ипотечния кредит, тя е отишла за покриване на риска на банката.

В края на периода нямате остатъчна стойност. Нямате и инвестиционна част, която да Ви се изплати обратно, това е важно и трябва да го знаете. В този смисъл, ако вече имате застраховка живот и сключвате ипотечен кредит, не можете да ползвате вече съществуваща такава, тъй като тя почти винаги е инвестиционна и рискова. Но все пак може да се намери вариант, да я използвате, ако увеличите рисковата част, до изискваното от банката покритие.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!

Какво покрива животозастраховката?

Трябва да знаете, че в 99% от случаите животозастраховката, която банката изисква, покрива само риск “смърт”. Тази застраховка “Живот”, която сключвате при банката, не покрива трайна нетрудоспособност, каквато е първосигналната мисъл на човек.

Настъпването на подобно събитие, също би довело до затруднение на обслужването на ипотечния Ви кредит нали така? Застраховката идва да покрие дълга Ви към банката при настъпване на фатален изход. Това би помогнало на Вашите наследници да придобият активите, а задълженията да се покрият от застрахователя.

Как банките продават застраховките “Живот”?

Има няколко хитри трика, които не ви спестяват при продажбата на ипотечния кредит. Опциите най-често са три – застраховка, която е върху цялата главница, застраховка, която е върху оставаща главница и предплатена застраховка. Подчертаваме, че няма непременно лош вариант! И трите варианта имат своите плюсове и минуси. Лошо би било, ако банката не е изцяло прозрачна по отношение на разхода за застраховката и покритията, които са включени. 

При вариант със застраховка върху цялата главница обикновено се набляга на това, че има възможност да ви се изплати по-голяма сума при настъпване на застрахователно събитие… Обикновено тези застраховки са с повече покрития. Застраховките върху оставаща главница са по-изгоден вариант във финансово отношение (така плащате премия не за първоначалната сума, която сте изтеглили, а за сумата, която ви остава да погасите). Тук банките са по-обрани с покритията. Някои банки предлагат и възможност за предплащане на определена сума като застраховка “Живот” (например за 5 години). Тогава се виждат “най-творческите” решения, но за тях ще разкажем, ако ни попитате изрично.