90% от хората допускат тази грешка, която често им коства много пари

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Днес искам пак да си поговорим за бюджетиране и в частност бюджетиране покупката на недвижим имот поради една проста причина. Неадекватното бюджетиране или липсата на такова е ОГРОМНА грешка, която 90% от хората допускат.

Допитването до професионалисти – най-добрата първа стъпка

В самото начало е най-добре да се срещнем, за да Ви консултираме и да преценим в много кратко интервю кой е реалистичният бюджет, с който разполагате, коя е онази сума, на която категорично можете да разчитате. Тогава съвсем спокойно и комфортно да търсите подходящия за Вас недвижим имот, имот, който да Ви опонира, да Ви харесва и удовлетворява. Много е неприятно, когато скочим повече, отколкото можем.

Например, ако сключим предварителен договор и в най-лошия вариант, платим капаро, и впоследствие се окаже, че по някаква причина не можем да ползваме необходимото ни финансиране, за да разплатим сделката. Изключително неприятна ситуация, в която могат да се загубят много пари.

Ако това е първата стъпка в бюджетирането, втората е онази, която е свързана с разходите. Имайте предвид, че колкото по-добри доходи получавате лично или семейно, толкова по-голяма е сумата на разходите, толкова по-голям е стандартът Ви. Този стандарт кореспондира на някакви разходи.

Защо банката я интересуват разходите?

Същата логика е заложена и в скоринг системите на банките – високите доходи са със заложени по-високи проценти на разходите. По-масовите нива на доходите са с по-ниско ниво на разходите за поддръжка на стандарта.

Респективно ако съотношението дълг-доход за масов клиент е 50/50, то за заможния сегмент или за хората с добри доходи този коефициент може да пада, не да се качва – обратно на нормалната логика на пръв поглед.

Не на последно място, ако по някаква причина сме изпаднали в ситуацията, при която трябва на всяка цена да финансираме ипотечната си сделка, за да затворим трансакцията – в никакъв случай не прибягвайте до бързи кредити. Винаги има някакъв по-добър вариант. Най-доброто е да го обсъдим.