Кредити без трудов договор или финансиране на свободни професии – има много хора, които могат да се припознаят в това понятие – стоматолози, фризьори, артисти, художници, скулптори и пр.

Преди години имаше по-добри времена, когато съществуваха конкретни продукти за финансиране нуждите на свободните професии. В момента е доста по-деликатно, защото точно свободните професии са онези, които имат най-голяма нужда от подпомагане. Идеята не е да политизираме, а само професионално да погледнем на нещата.

Кредити без трудов договор

Да, съществуват варинати за кредити без трудов договор за самонаети лица, или така наречените „свободни професии”. Ако сте стоматолог или лекар ще бъде значително по-лесно по обясними причини. Понякога за свободните професии има по-специфични условия.

Изисква се кредитът да е за определени цели. Сред тях може да са покупка на оборудване, покупка на имот, довършителни и строителни работи, реконструкция на недвижим имот, свързан с професионалната дейност. Нерядко се срещат и казуси, при които се търси финансиране за строеж на къща. 

Кризата за едни е възможност за други

Едни сектори отпадат, а други се възраждат в криза. Контрапункт на това са проблемите, които имат артистите, например. Не е невъзможно, но е по-деликатно. В този случай е добре да се поинтересувате, ако имате нужда от финансиране и спадате към тази гилдия. При тези казуси подходът е една идея по-индивидуален.

Зависи от спецификата на бизнеса, спецификата на занаята, както и каква точно е упражняваната професия. Ясно е, че е малко по-различно, когато сте на трудов договор или на договор за управление. Тогава нещата са предварително ясни. Нашата работа е да намерим вариант, ако има такъв. Бъдете сигурни в това! Доказването на доходи от подобна дейност не е чак толкова уникално срещано, за да не се предвиди в банковите алгоритми за оценка на риска, а оттам и в продажбените политики. Само ни попитайте – защото от банка до банка има голяма разлика, а нашата роля е да я знаем.

Ако няма начин?

Ако пък за момента няма начин, също толкова бързо и коректно ще ви кажем, че сега не е времето и трябва да го отложим. Или да се подготвим, за да инвестираме в следващите месеци, така че да отговорим на изискванията на банката.

Естествено дебатът не е това дали свободната професия е по-рискова от трудовия договор. Това е въпрос на правила от гледна точка на риска, но това е друга тема. Казусите са многообразни и няма причина да се притеснявате, че “вашето го няма никъде”. Дори да е така банковият сектор, а респективно и ние винаги се стреми да отговорим на реалностите на пазара.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация