Кредити за хора без трудов договор

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Здравейте, в днешното видео ще споделя възможността за финансиране на самоосигуряващи се лица или „свободни професии“ и какви са основните проблеми и възможности, когато говорим за така наречените банкови „кредити без трудов договор“.

Размерът има значение

Почти всички банки, поне водещите от Първа група на БНБ или така наречените „Маркетмейкъри“, които са основните играчи на ипотечния пазар, имат специализирани продукти за хора с т. нар. „свободни професии“ или самоосигуряващи се лица. Ако трябва да ги изброим сравнително изчерпателно това са лични лекари, лекари с частна практика, зъболекари, зъботехници, фармацевти, нотариуси, частни съдебни изпълнители, адвокати, самоосигуряващи се счетоводители, занаятчии, застрахователни агенти и художници. Условията по техните ипотечни кредити са абсолютно идентични, като в никакъв случай няма някакво допълнително оскъпяване. Разликата по-скоро се състои единствено в доказването на дохода и в необходимите документи.

Подходът при кредити без трудов договор

При тези казуси подходът е една идея по-индивидуален. Зависи от спецификата на бизнеса, спецификата на занаята, на упражняваната професия. Ясно е, че малко по-различно от това да бъдеш на трудов договор или на договор за управление, когато нещата са предварително ясни. Различните особености, произлизащи от фактори като работа с годишни данъчни декларации, особеностите на конкретния бизнес (например договори със здравната каса, ако става въпрос за финансиране на стоматолози) са от голямо значение, когато става дума за подобни кредити. Често тук се разглеждат различни счетоводни отчети на ЕООД или ЕТ. Това, разбира се, съвместно с индивидуалната оценка на кредитоискателя като физическо лице. Понякога за свободните професии има и по-специфични условия. Изисква се кредитът да е за определени цели. Сред тях може да са покупка на оборудване; покупка на имот, довършителни строителни работи и реконструкция на недвижим имот, свързан с професионалната дейност. Ние от Финсити имаме достатъчно опит във финансирането на такива клиенти и можем да бъдем безкрайно полезни.