Кредити за хора без трудов договор – какво трябва да знаете?

Има ли възможност за финансиране на самоосигуряващи се лица или “свободни професии” и какви са основните проблеми и възможности, когато говорим за така наречените банкови “кредити без трудов договор”?

Размерът има значение

Почти всички банки, поне водещите от Първа група на БНБ или така наречените “Маркетмейкъри”, които са основните играчи на ипотечния пазар, имат специализирани продукти за хора с т. нар. “свободни професии” или самоосигуряващи се лица. Ако трябва да ги изброим сравнително изчерпателно това са лични лекари, лекари с частна практика, зъболекари, зъботехници, фармацевти, нотариуси, частни съдебни изпълнители, адвокати, самоосигуряващи се счетоводители, занаятчии, застрахователни агенти и художници. Условията по техните ипотечни кредити са абсолютно идентични. При тях в никакъв случай няма някакво допълнително оскъпяване. Разликата по-скоро се състои единствено в доказването на дохода и в необходимите документи.

Ами ако работя на граждански договор?

Дотук не споменахме една голяма група от заети лица, които не работят на трудов договор. Да, това е групата на работещите на граждански договор, които не спадат в групата на “самонаетите”, която обобщихме по-горе. Важно е да отбележим, че кредитирането на хора, работещи на граждански договор е трудно, но не невъзможно. От голямо значение е кредитът, който те търсят. Дали става въпрос за потребителски кредити, кредитна карта или ипотечен кредит е от водещо значение. При ипотечен кредит банките биха проявили най-много разбиране и то най-вече, ако се представи и данъчна декларация на лицето. При потребителски и кредитна карта задачата става доста трудничка.

Подходът при кредити без трудов договор

Да се върнем на свободните професии обаче. При тези казуси подходът е една идея по-индивидуален. Зависи от спецификата на бизнеса, спецификата на занаята, на упражняваната професия. Ясно е, че малко по-различно от това да бъдеш на трудов договор или на договор за управление, когато нещата са предварително ясни. Различните особености, произлизащи от фактори като работа с годишни данъчни декларации, особеностите на конкретния бизнес (например договори със здравната каса, ако става въпрос за финансиране на стоматолози) са от голямо значение, когато става дума за подобни кредити. Често тук се разглеждат различни счетоводни отчети на ЕООД или ЕТ. Това, разбира се, съвместно с индивидуалната оценка на кредитоискателя като физическо лице.

Понякога за свободните професии има и по-специфични условия. Изисква се кредитът да е за определени цели. Сред тях може да са покупка на оборудване; покупка на имот, довършителни строителни работи и реконструкция на недвижим имот, свързан с професионалната дейност. Нерядко се срещат и казуси, при които се търси финансиране за строеж на къща. Работили сме и сделки за финансиране на строеж на сглобяема къща.

Казусите са многообразни и няма причина да се притеснявате, че “вашето го няма никъде”. Дори да е така банковият сектор, а респективно и ние винаги се стреми да отговори на реалностите на пазара. Доказването на доходи от подобна дейност не е чак толкова уникално срещано, за да не се предвиди в банковите алгоритми за оценка на риска, а оттам и в продажбените политики. Само ни питайте – защото от банка до банка има голяма разлика, а нашата роля е да я знаем.

Вижте нашия наръчник с най-важните неща при теглене на кредит