Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Общинска Банка

В статията ще разберете повече за методитката за образуване на лихвен процент по ипотечните кредити на Общинска Банка. Когато говорим за ипотечните кредити, трябва да уточним, че става дума за кредитиране на физически лица, разбира се. 

Наименование

Базов лихвен процент

Методика за образуване на лихвен процент по ипотечните кредити на Общинска Банка

Лихвеният процент се формира от основен лихвен процент (ОЛП), обявен от Българска народна банка, в сила за месец януари, съответно за месец юли на текущата година плюс фиксирана надбавка.

През периода от 1 януари до 30 юни включително, на текущата година, се прилага ОЛП, който е в сила от 1 януари на същата година, а през периода от 1 юли до 31 декември включително, на текущата година, се прилага ОЛП, който е в сила от 1 юли на същата година.

Източник

Информация за стойностите на обявявания от БНБ основен лихвен процент:

http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm

Дата

ОЛП, (%)

01.07.2014

0.03

01.01.2015

0.01

01.07.2015

0.02

01.01.2016

0.01

01.07.2016

0.00

01.01.2017

0.00

01.07.2017

0.00

01.01.2018

0.00

01.07.2018

0.00

От горната таблица може да направите ясно заключение за движението на лихвените проценти в България през последните години. 

Ред за сегашните клиенти на банката

Редът за настоящите клиенти на банката остава без никаква промяна. За повече информация по отношение на лихвообразуването може да посетите сайта на банката. 

👉Вижте повече за услугите на Финсити!

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те