Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Общинска Банка

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

Методиката

В статията ще разберете повече за методитката за образуване на лихвен процент по ипотечните кредити на Общинска Банка. Когато говорим за ипотечните кредити, трябва да уточним, че става дума за кредитиране на физически лица, разбира се. 

Наименование

Базов лихвен процент

Методика за образуване на лихвен процент по ипотечните кредити на Общинска Банка

Лихвеният процент се формира от основен лихвен процент (ОЛП), обявен от Българска народна банка, в сила за месец януари, съответно за месец юли на текущата година плюс фиксирана надбавка.

През периода от 1 януари до 30 юни включително, на текущата година, се прилага ОЛП, който е в сила от 1 януари на същата година, а през периода от 1 юли до 31 декември включително, на текущата година, се прилага ОЛП, който е в сила от 1 юли на същата година.

Източник на променливия компонент

Информация за стойностите на обявявания от БНБ основен лихвен процент:

http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm

От горната таблица може да направите ясно заключение за движението на лихвените проценти в България през последните години. 

Ред за сегашните клиенти на банката

Редът за настоящите клиенти на банката остава без никаква промяна. За повече информация по отношение на лихвообразуването може да посетите сайта на банката. 

Каква е ситуацията на пазара?

Към днешна дата само и единствено FinCity поддържа база данни с това как се променят лихвените проценти на българските банки.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те