ЕСИФ – документът, който ще ти помогне да сравниш различните оферти от банките

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Към всяка оферта за ипотечен кредит, която получавате от банката или от нас респективно трябва да има така наречения ЕСИФ.

Какво представлява ЕСИФ

Това е еднообразен стандартизиран формуляр (европейски стандартизиран информационен формуляр) с изисквания за минимално съдържаща се информация. Идеята е да бъдете еднакво информиран и да можете да сравнявете офертите на различните банки.

Моля да изисквате този формуляр от различните банки. Макар да трябва да го предоставят без напомняне, повечето банки все още се 

Какво съдържа ЕСИФ

Важно е да го изисквате, защото по правилата на играта информацията, която съдържа този ЕСИФ, е с всички допълнителни такси и комисиони по кредита. Там са разиграни и няколко по условие песимистични варианта, които да ви наведат на мисълта да оцените хипотетични, максимално рискови сценарии, които следват при една такава дългосрочна сделка.

Тоест информацията вътре е сценарий, чиято цел е да ви обърне внимание – това не е информация по конкретната ви сделка освен, разбира се, таксите и комисионите.

Важно е да се отбележи, че след като получите ЕСИФ вие разполагате с оферта, с която банката се е ангажирала. Тя не може да промени условията, които са посочени в този формуляр. Също така валидността на това предложение е две седмици, така че няма как да изисквате условия от оферта, която да е по-стара от този срок.

Заключение

Искайте и четете този формуляр. Разбира се, винаги може да го обсъдим заедно, тъй като информацията е малко по-сложна и техническа, а нашата работа в крайна сметка е да я направим разбираема за вас.

Кои са най-важните неща при тегленето на кредит – виж пълен списък тук