Кой е перфектният клиент за ипотечен кредит?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Както знаете далеч не всеки може да получи най-добрите условия за ипотечен кредит. Кой обаче е идеалният клиент за този продукт от гледна точка на банките?

Най-важните изисквания за кредитоискателя

Клиент със значителен доход, разбира се. Само това обаче не е достатъчно – за да бъде максимално примамлив за банката, клиентът трябва да получава доходите си по трудов договор или договор за управление. Естествено и работодателят има значение. Когато фирмата има 30-50 или повече служители профилът на клиента става още по-примамлив.

Следващо условие от голямо значение, за да бъде определен като “идеален”, е размерът на самоучастието. То трябва да е около 20% и повече, за да бъде респектирана банката. Последно, но не на последно място е важно да се отбележи, че е невъзможно да получите най-добрите условия за ипотечен кредит, ако имате лошо ЦКР* – това ще рече големи загуби по кредити през последните 5 години или още по-лошо текущи просрочия по активни кредити!

Като наистина последна точка тук може да добавим, че е кредитоискателят става окончателно неустоим за банката, ако няма данъчни задължения и е харесал адекватен за размера на кредита, ликвиден и атрактивен имот.

За да има правило, трябва да има и изключение

Идеален сценарий – и ако за такива клиенти може да бъдем ценни, спестявайки им най-вече време, нерви и пари, като осигурим най-добрата оферта за тях, то за всички останали сме направо безценни. Всички вариации на идеалния клиент, което всъщност е голямата част от клиентите и от нашата публиката, са нашия бизнес. Те най-добре разбират нашата добавена стойност.

Ако кредитният консултант може да ви бъде полезен с нещо, то е именно за да компенсира нека да ги наречем вариации. Това са всички отклонения в (добрия смисъл на думата) на идеалния профил за ипотечен кредит. И да не забравя не на последно място консултациите ни са безплатни за клиента.

За пореден път обръщам внимание – няма безплатен обяд. Нашето възнаграждение се поема от търговската банка, която и да е тя. И това е законовата уредба, като това по никакъв начин не натоварва клиента. Така че вие реално получавате възможност да разберете най-добрите условия за ипотечен кредит напълно безплатно.

*ЦКР (Централен кредитен регистър) – използва се като жаргонен термин за кредитната история на физическо или юридическо лице субект на българското право.

Предполагаме, че няма хора, живеещи с илюзията, че банките дават еднакви условия на всеки, който мине през прага на клона… Надяваме се да е така, но и да не е, след като прочетете тази статия, вече ще сте убедени.

Какво интересува най-много банките?

Започваме с това, че категорична тежест няма нито един от критериите! Винаги говорим за някаква комбинация от различни плюсове и минуси… Някои плюсове обаче са по-големи (както и някои минуси). Един от големите плюсове още в началото е доходът на кредитоискателя. Колкото по-голям е, толкова по-добре.

Само това обаче не е достатъчно – за да бъде максимално примамлив за банката клиентът трябва да получава доходите си по трудов договор или договор за управление. Кой е работодател също има значение. Когато фирмата има 30-50 или повече служители профилът на клиента става все по-добър.

Най-добрите условия за ипотечен кредит няма как да ги получите, ако имате лошо ЦКР* – това ще рече големи загуби по кредити през последните 5 години или още по-лошо – текущи просрочия по активни кредити! 

Финални щрихи на банковия анализ

Важно условие за един кандидатстващ за жилищен кредит клиент е размерът на самоучастието, с което разполага той. Ако сме готови да дадем 20% и повече от цената на имота, банката ще бъде респектирана и определено ще гледа с добро око на вас.

Като последна точка може да добавим, че е кредитоискателят става окончателно неустоим, ако няма данъчни задължения и е харесал адекватен за размера на кредита, ликвиден и атрактивен имот.

Правила без изключения няма!

Иронията е, че така описаните идеални клиенти съществуват главно във фантазията на кредитните консултанти като нас…

Ако ние може да ви бъдем полезни с нещо, то е именно за да се компенсират всичките изключения (които са 95% от случаите). Ако вие сте едно от тях, ще се радваме да си поговорим!

 

 

*ЦКР (Централен кредитен регистър) – използва се като жаргонен термин за кредитната история на физическо или юридическо лице субект на българското право.

Оферта за жилищен кредит?

ФинСити ще ви помогне да получите най-добрите оферти от правилните за вас банки, за да можете да направите своя информиран и аргументиран избор!