Безлихвен кредит – Съществува ли такова “чудо”?

В днешната статия ще дадем нашето аргументирано мнение по въпроса къде и как може да се натъкнете на така наречения “безлихвен кредит” в България. 

Съществува ли кредит без лихва?

Както на теория, така и на практика лихвата не е задължителен компонент от кредита. “Кредитирането” между приятели и познати много често е точно такова. Вземате пари назаем от приятел и след “Х” време му връщате същата сума. За да разгледаме феномена на лихвата, може да изпишем цяла книга. Дали ще я разглеждаме като цената на парите, които се вземат като кредит. Или ще се позовем на някоя от другите теории няма голямо значение.

Трябва да отбележим обаче че понятието за съвременните финанси и особено за кредитирането в огромна степен стъпва на идеята за “стойността на парите във времето”. Казано иначе: един лев днес не струва колкото един лев след една година. Независимо дали разглеждаме банковото дело или корпоративното управление на финансите тази логика си остава.

Така че когато говорим за финанси и за бизнес (а нещата са неизменно свързани), трябва да имаме предвид тази теория. Ако вие вземете 100 лв. назаем от ваш приятел и му ги върнете след 3 месеца, това е приятелска услуга. За бизнеса реално това означава да загубиш част от тези 100 лв. 

Безлихвеното кредитиране по света 

Къде и кога говорим за безлихвено кредитиране? Най-ярките примери са два. Единият е, когато от частна банкова или държавна институция се отпускат безлихвени заеми за определени стратегически отрасли или цели, заложени от държавата. Когато говорим за частни банки, които отпускат подобни кредити, най-често това е за улеснение на хората, защото техниката на подобен тип операции е обвързана с финансиране, което им е предоставено по специални програми.

Другият пример за безлихвено кредитиране се среща в ислямския свят, мотивирано е от религиозни причини, но там банките компенсират отсъствието на лихва с различни такси, които трябва да заплатят клиентите.

Какъв “безлихвен” кредит можете да изтеглите в България?

Както мнозинството от вас може да се досети – възможностите за теглене на безлихвен кредит в България са силно ограничени. Банковият пазар не предлага такъв продукт. За възможностите за безлихвено кредитиране за общините в България не мислим, че има голям смисъл да разговаряме. Чували сме за възможност за подобен кредит, но от земеделски кооператив, макар че нещата си останаха обвити в мистерия и със сигурност един такъв кредит би бил с доста тясно дефинирана цел.

Това, което реално остава като предложение за безлихвен кредит, е широкия пазар на бързите кредити. Или поне те така представят нещата. Това, което се рекламира масово най-често е за суми от 100 до 1000 лв. с идеята да се погаси в рамките на 15-30 дни. Ако се погаси за по-дълъг период, вече коментираме лихвите и таксите, които ще се дължат от длъжника (тоест кредитът си става нормален бърз кредит, за които много добре знаете).

Обобщение и препоръки

Мислим, че няма какво повече да кажем по темата. Бързите кредити сме ги обсъждали надълго и нашироко в много наши статии. Мнението ни е, че до тях трябва да се прибягва само и единствено в резултат на крайна нужда, след като всичко друго е изчерпано като възможност. За съжаление в над 80% от случаите това не е ситуацията. Мнозинството от хората, изтеглили такива кредити, влошават финансовото си състояние. 

Апелираме за следното: допитвайте се до професионалисти, които да защитават вашите интереси и които работят с колкото се може по-коректни партньори. Въпреки сегашните и миналите си грехове, търговските банки в България, остават най-адекватните кредитори.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те