Конвенции за броене на дни при финансови инстурменти и защо са важни за твоя кредит?

Днешната тема е практически пренебрегната почти изцяло от родните финансови среди. Независимо дали става въпрос за експерти, практици, теоретици или потребители на финансови инструменти. А какво ще обсъждаме? Така наречената „Конвенция за броене на дните“ (DCF) описва как се изчислява натрупаната лихва върху различни финансови продукти като облигации, банкноти, лихвени суапове и др. финансови инструменти, в това число и кредитите на физически лица.

Кое е най-важното за кредитополучателя?

За всеки човек, който има намерение да изтегли кредит или вече е изтеглил е важно да разбере следното:

1. Всяка банка в България има свободата да използва различна конвенция.

2. Конвенцията се отразява на размера на лихвите, които дължи кредитополучателя.

Това е особено важно, когато сравнявате банкови оферти, защото е възможно при равни други условия (лихвен процент, промили на застраховки, периоди, такси и т.н., точно конвенцията да е това, по което се разминават двете оферти).

Трябва да имате предвид, че този въпрос е силно пренебрегван от банковите служители (най-вече поради незнание) и да имате го имате предвид, когато разглеждате съответната оферта.

Ситуацията с конвенциите

Лихвените проценти обикновено се изразяват на годишна база (референтен период = 1 година), периодичните плащания обикновено се дължат на по-кратки интервали (месечни, тримесечни и т.н.). Конвенцията за броене на дните, изразена като брой дни в периода на начисляване, разделен на общия брой дни в референтния (често 360 или 365) период, определя плащането за начисляване за периода. Различни конвенции (или правила) определят как се изчислява броят на дните за начисляването и референтния период. Следваната конвенция обикновено зависи от вида на пазара, местоположението и (или) валутата, в която е деноминиран финансовият инструмент.

Видове конвенции

Сред най-често срещаните конвенции са 30/360, 30/365, Act/360, Act/365 и Act/Act.

  • 30/360 – изчислява дневната лихва, използвайки 360-дневна година и след това умножава това по 30 (стандартизиран месец).
  • 30/365 – изчислява дневната лихва, използвайки 365-дневна година и след това умножава това по 30 (стандартизиран месец).
  • Act/360 – изчислява дневната лихва, използвайки 360-дневна година и след това умножава това по действителния брой дни във всеки период от xn--b1
  • aga1as.Act/365 – изчислява дневната лихва, използвайки 365-дневна година и след това умножава това по действителния брой дни във всеки период от
  • време.действителен/действителен – изчислява дневната лихва, използвайки действителния брой дни в годината и след това го умножава по действителния брой дни във всеки период от

време.

Настоящата статия има за цел преди всичко да отвори темата, за да започнем да информираме публиката по този въпрос.

Ключови стъпки при жилищното кредитиране

Разберете кои са най-важните 30 неща, които трябва да знаете преди да изтеглите ипотечен кредит. Създадохме подробен НАРЪЧНИК специално за Вас!