Покупка на недвижим имот с цел инвестиция – добра идея ли е?

Инвестиции в недвижими имоти – един различен подход

Тъй като съм на темата – снимаме материали и докато снимахме предишния материал постъпи отново въпросът. Каква е възможността да направим покупка на недвижим имот с цел инвестиция? В повечето случаи това е най-стандартна сделка за покупка на жилище.

След това се влиза в редица упражнения спрямо философията на собственика – дали ще го дава за месечни плащания и дълъг срок на едни и същи наематели или ще влезе в по-активната, но и по-ангажираща ниша на новите технологии. Имаме предвид да се използват платформите за отдаване под наем за кратки срокове (например Airbnb) и главно на туристи.

Това е стандартната посока на мисълта. По-интересният сценарий е, когато става въпрос за търговски обект, а не за апартамент, който да се дава под наем. Това е една малко по-подценявана ниша от физическите лица, които искат да инвестират в недвижима собственост. 

Бизнес казус – покупка на недвижим имот с цел инвестиция 

Тоест става въпрос за покупка на физическо лице на офис, магазин, фризьорски салон, стоматологичен кабинет или всъщност всеки имот със статус различен от жилищен такъв. При това покупка с банков кредит за период на изплащане по-дълъг от 15 години. Истината е, че можем да го направим – това е краткият отговор.

Малко по-пълният отговор е, че много малко банки имат редовен такъв продукт. Банките все пак все още имат спомени отпреди 10-ина година, когато прекаленото заиграване с инвестиции в недвижими имоти имаше неприятен завършек. Почти винаги влизаме в дебати и работим по реда на изключенията, но истината е, че се случва. Със сигурност можем да кажем, че има банки с такава конкретна оферта на пазара.

Доходност от инвестиция в търговски обект

Този въпрос си остава в полето на финансовия анализ и прогнозиране. Фактори като особености на въпросния бизнес, за който ще се използва търговският обект, човекопоток, демографски особености и търсене на услугата или продукта/ите, които ще се предлагат са от водещо значение и са строго индивидуални. Тук също нашият съвет е да се допитате до професионалисти от имотния бранш, които да ви направят адекватен анализ и да поставят адекватни очаквания за потенциалната доходност на подобен обект, а респективно това може да е ориентир и за наема, който ще определите. Имайте предвид, че възможностите съвсем не са скромни особено ако коментираме приземни етажи!

Особености на кредита за инвестиционен имот

При равни други условия при наличието на доказуеми доходи, самоучастие в порядъка на 10-15% каквито са общите правила за ипотечна сделка. Казус може да възникне с това, че имотът е с различен статут от жилище. Това винаги ще ангажира юристите на банката, води до забавяне на процеса и със сигурност може да ви скъса нервите. Някои от банките дори намалят процента си на финансиране до буквално смешни съотношения от порядъка на 40-50% за напълно адекватен имот. Въпреки това обаче сделките се случват и при това не са малко.

Като обобщение можем да кажем, че е напълно възможно да ви реализираме всякакви инвестиции в недвижими имоти. Независимо дали става въпрос за апартамент, който просто да се дава под наем – когато казусът не се различава по нищо от стандартната сделка, или когато става въпрос за покупка на търговски обект на физическо лице.

Струва ли си да изтеглите кредит, за да закупите имот с инвестиционна цел?

Консултирайте се!