Да очакваме ли криза след преустановяването на СОФИБОР-а

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Както вече сте чули, от средата на тази година БНБ преустановява изчисляването на СОФИБОР като базов лихвен процент.  В същото време СОФИБОР е в основата на почти всички договори за кредит, които са в лева.

Какво следва от изчезването на СОФИБОР

Какво означава това? – Съгласно евро директивата, която задължи централните банки да дадат право за изчисляване на базовите лихвени проценти, които се предлагат в договорите им за кредит по места на независими лицензирани европейски компании.

Към момента слуховете за компания, която има интерес да изчислява СОФИБОР е Томсън Ройтерс. Ще видим дали БНБ ще го избере, потвърди и лицензира въпросната компания, която да започне да го изчислява.  Това, което е важно за клиентите е, че така или иначе в техните договори това не води до някакви форсмажорни обстоятелства.

В почти всички договори е предвидена клаузата, че при изчезване или промяна на базовия лихвен процент същият се замества с най-близкия по стойност такъв, в случая основният лихвен процент категорично няма да се променя като методика и ще се изчислява от БНБ.

Коментар от банките

Вече почти всички банки вече изрично подчертаха, че промяната няма да доведе до негативни финансови ефекти за техните клиенти. Основният лихвен процент е в основата на много законови и подзаконови нормативни актове, така че по отношение на него коментар няма.

Най-вероятно на мястото на СОФИБОР-а ще се сложи или новият СОФИБОР или най-близкият в случая основен лихвен процент, като разликата в стойността им ще бъде коригирана чрез фиксираната надбавка.

Така че при равни други условия, условията по кредитите ви няма да се променят!  Засега това е най-актуалната информация по темата.

Ще имаме грижата да ви държим в течение за нещата.

 

Разгледайте също и:
1) Има ли опасност от нова криза на имотния пазар?
2) Покупка на имот: Най-бързият и сигурен начин
3) Каква е ролята на кредитния консултант, ЗАЩО?
4) Как банките образуват лихвите по своите ипотечни кредити?