Sofibor – какво да очакваме след неговия край?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Както вече сте чули, от средата на тази година БНБ преустановява изчисляването на Sofibor като базов лихвен процент.  В същото време Sofibor е в основата на почти всички договори за кредит, които са в лева.

Какво следва от изчезването на Sofibor

Какво означава това? – Съгласно евро директивата, която задължи централните банки да дадат право за изчисляване на базовите лихвени проценти, които се предлагат в договорите им за кредит по места на независими лицензирани европейски компании. Към момента слуховете за компания, която има интерес да изчислява СОФИБОР е Томсън Ройтерс. Ще видим дали БНБ ще го избере, потвърди и лицензира въпросната компания, която да започне да го изчислява.  Това, което е важно за клиентите е, че така или иначе в техните договори това не води до някакви форсмажорни обстоятелства. В почти всички договори е предвидена клаузата, че при изчезване или промяна на базовия лихвен процент същият се замества с най-близкия по стойност такъв, в случая основният лихвен процент категорично няма да се променя като методика и ще се изчислява от БНБ.

Коментар от банките

Вече почти всички банки вече изрично подчертаха, че промяната няма да доведе до негативни финансови ефекти за техните клиенти. Основният лихвен процент е в основата на много законови и подзаконови нормативни актове, така че по отношение на него коментар няма. Най-вероятно на мястото на Sofibor-а ще се сложи или новият Sofibor или най-близкият в случая основен лихвен процент, като разликата в стойността им ще бъде коригирана чрез фиксираната надбавка. Така че при равни други условия, условията по кредитите ви няма да се променят!  Засега това е най-актуалната информация по темата. Ще имаме грижата да ви държим в течение за нещата.

Вижте също и:
1. Има ли опасност от нова криза на имотния пазар?
2. Как банките образуват лихвите по своите ипотечни кредити?
3. Кои са основните услуги, които предлага Финсити?