Sofibor – какво да очакваме след неговия край?

Както вече сте чули, от средата на тази година БНБ преустановява изчисляването на Sofibor като базов лихвен процент.  В същото време Sofibor е в основата на почти всички договори за кредит, които са в лева.

Какво следва от изчезването на Sofibor

Какво означава това? – Съгласно евро директивата, която задължи централните банки да дадат право за изчисляване на базовите лихвени проценти, които се предлагат в договорите им за кредит по места на независими лицензирани европейски компании. Към момента слуховете за компания, която има интерес да изчислява СОФИБОР е Томсън Ройтерс. Ще видим дали БНБ ще го избере, потвърди и лицензира въпросната компания, която да започне да го изчислява.

 Това, което е важно за клиентите е, че така или иначе в техните договори това не води до някакви форсмажорни обстоятелства. В почти всички договори е предвидена клаузата, че при изчезване или промяна на базовия лихвен процент същият се замества с най-близкия по стойност такъв, в случая основният лихвен процент категорично няма да се променя като методика и ще се изчислява от БНБ.

Коментар от банките

Вече почти всички банки вече изрично подчертаха, че промяната няма да доведе до негативни финансови ефекти за техните клиенти. Основният лихвен процент е в основата на много законови и подзаконови нормативни актове, така че по отношение на него коментар няма. 

Най-вероятно на мястото на Sofibor-а ще се сложи или новият Sofibor или най-близкият в случая основен лихвен процент, като разликата в стойността им ще бъде коригирана чрез фиксираната надбавка. Така че при равни други условия, условията по кредитите ви няма да се променят!  Засега това е най-актуалната информация по темата. Ще имаме грижата да ви държим в течение за нещата.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация