Как мога да изтегля фирмен кредит?

Как мога да изтегля Фирмен Кредит? 

Напоследък все по-често получавам заявки за фирмен кредит. В случая няма значение дали коментираме някой от основните два вида фирмено кредитиране – оборотно или инвестиционно. По-важното и това, на което искаме да акцентираме е, че банковото кредитиране на даден бизнес е възможно тогава и само тогава, когато дружеството е с минимум поне един пълен финансов отчет т.е. една цяла финансова година.

Мога ли да изтегля кредит, ако бизнесът ми стартира в момента?

Краткият отговор за съжаление е не. Няма адекватно банково финансиране за стартиращ бизнес, няма смисъл да питаме и да водим разговор в тази посока от една страна. Условията на банките по отношение на юридическите лица ясно ограничават възможността да се финансират стартиращи бизнеси.

Видове фирмено кредитиране

Интересно е да се споделят някои подробности, с които много хора не са запознати. Една от тях е, че оборотното финансиране като най-често ползвано може да бъде обезпечено и необезпечено. Да, съществуват необезпечени лихвооборотни кредити, които в общия случай са 30% от оборота за миналата година и не повече от 50 000 лв. за първа транзакция. За другия основен вид на кредитиране – инвстиционно, накратко може да се каже, че е изключително индивидуално. То обичайно има за цел да финансира покупката на конкретен актив и основното нещо, което интересува банката като финансовв показател на фирмата е нейната печалба. Разбира се, има и други фактори, но както вече казахме – изключително индивидуално е.

Обобщение

Добрата новина е, че банките имат интерес от малък и среден бизнес, лошата е, че не работят с фирми, които тепърва стартират и също така, ако имат по-малко от една година история.