Основните грешки, които допускат хората при теглене на ипотечен кредит, може да се каже, че са: грешно планиране на разходи, поставяне на неадекватни приоритети, непознаване на пазара, което води до неадекватни решения. Повече обаче ще разберете, ако видите текста (или просто изгледате видеата) по-долу.

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Бюджетирането на покупката на недвижим имот е от огромно значение при тегленето на ипотечен кредит поради една проста причина – хората нямат адекватна информация за парите, които могат да им бъдат отпуснати!

Допитването до професионалисти – най-добрата първа стъпка

В самото начало е най-добре да се срещнем, за да Ви консултираме и да преценим в много кратко интервю кой е реалистичният бюджет, с който разполагате. Коя е онази сума, на която категорично можете да разчитате. В нашия речник това означава “бюджетиране”. В общи линии се дава отговор на въпроса какъв размер може да ползваме като ипотечен кредит за покупка на недвижим имот. Така съвсем спокойно и комфортно можете да търсите подходящия за Вас недвижим имот. Имот, който да Ви харесва и да Ви удовлетворява.

Много е неприятно, когато скочим повече, отколкото можем… Например, ако сключим предварителен договор и в най-лошия вариант, платим капаро, и впоследствие се окаже, че по някаква причина не можем да ползваме необходимото ни финансиране, за да разплатим сделката. Изключително неприятна ситуация, в която могат да се загубят много пари. Това може да са последствията, ако не се бюджетира правилно.

Защо банката я интересуват разходите

Ако това е първата стъпка в бюджетирането, втората е онази, която е свързана с разходите. Имайте предвид, че колкото по-добри доходи получавате лично или семейно, толкова по-голяма е сумата на разходите, толкова по-голям е стандартът Ви. Този стандарт кореспондира на някакви разходи. Същата логика е заложена и в скоринг системите на банките – високите доходи са със заложени по-високи проценти на разходите. По-масовите нива на доходите са с по-ниско ниво на разходите за поддръжка на стандарта.

Респективно ако съотношението дълг-доход за масов клиент е 50/50, то за заможния сегмент или за хората с добри доходи този коефициент може да пада, не да се качва обратно на нормалната логика на пръв поглед. Не на последно място, ако по някаква причина сме изпаднали в ситуацията, при която трябва на всяка цена да финансираме ипотечната си сделка, за да затворим трансакцията – в никакъв случай не прибягвайте до бързи кредити. Винаги има някакъв по-добър вариант. 

Основното ни наблюдение върху поведението на хората не се е променило за повече от 10 години, откакто сме на пазара. А то е, че хората нямат адекватна информация за размера на кредита, който може да им бъде отпуснат!

Откъде да започнем, когато ще теглим кредит?

Важно е да разберете още от самото начало каква сума бихте могли да изтеглите. Неприятно е да тръгнете да търсите имот, да си харесате и да се окаже, че не може да си го позволите… Затова винаги се започва с определянето на възможната сума. В нашия речник това означава “бюджетиране“.

Били сме свидетели на загуби в хиляди левове (от платено капаро) точно поради такива действия на хора, които не са направили тази сметка. След това вече търсенето на имот може да се случи съвсем спокойно. Изненади в “последната минута” по отношение на възможната сума, която да се изтегли няма да има. 

Защо банката я интересуват вашите разходи?

Ако това е първата стъпка в бюджетирането, втората е онази, която е свързана с анализа на вашите разходи. Имайте предвид, че колкото по-добри доходи получавате лично или семейно, толкова по-голяма е сумата на разходите, толкова по-голям е стандартът Ви.

Този стандарт кореспондира на някакви разходи. Същата логика е заложена и в скоринг системите на банките – високите доходи са със заложени по-високи проценти на разходите. По-масовите нива на доходите са с по-ниско ниво на разходите за поддръжка на стандарта.

Най-важните разходи в това отношение са разходите по други кредитни задължения. От тях се формира така наречения коефициент дълг/доход. Той е втората стъпка, която допълва бюджетирането на вашите приходи.

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Покупка на недвижим имот в етап на строителство

Много е важно да започнем разговора за ипотечните кредити за покупка на имот, който се строи с основната стъпка, която ние от Финсити наричаме: “бюджетиране на сделка”. От огромна важност е още преди да започнете преговорите (и със сигурност преди да подпишете предварителен договор) да помислите за финансовата част на нещата. Особено важено е, ако сградата е в етап на строителство. Тогава е направо задължително да се видим, за да направим някои сметки.

Едва след като сте сигурни, че можете да си позволите покупката на имота, трябва да поемате ангажименти пред собственика. Така всъщност не губите нито от вашето, нито от времето на собственика (а и на брокера, ако има такъв). Важно е да имате увереността, че можете да заплатите търсената от продавача цена.

Когато все още сме на етап “строеж”

Ако сделката е в етап на строителство, много удобно за различните страни да организирате финансирането така: 20% самоучастие, до 50% финансиране от банката на груб строеж при Акт 14 и останалите както е удобно на строителя. В крайна сметка дори и договорената със строителя схема да е различна, нашата задача е да намерим най-добрия вариант.

Внимавайте много, ако строителят иска голям процент или заплащането на цялата сума преди издаването на акт 14. Една покупка на недвижим имот не трябва да се прави на живот и смърт. Ситуацията НИКОГА не е такава! Не си струва да се превръщате в поредните хора, опарили се от имотните измамници.

В крайна сметка основната ни препоръка е да се допитате до професионалисти преди да е станало прекалено късно. Не забравяйте, че консултацията за ипотечен кредит за покупка на недвижим с лицензиран консултант е безплатна за клиентите!

Покупка на недвижим имот в етап на строителство

Когато искате да закупите имот, който е в етап на строителство, трябва да сте подготвени за повече документация и по-сложен процес. Бюджетирането, за което говорихме по-горе остава на дневен ред, разбира се. 

След като сте сигурни, че можете да си позволите покупката на имота, трябва да поемате ангажименти пред собственика. Договор, капаро и т.н. са обичайните първи стъпки. Какво следва по отношение на кредита обаче?

Когато все още сме на етап “строеж”

Трябва да знаете, че ако сделката е в етап на строителство, много удобно за различните страни е да организирате финансирането по следния начин: 20% самоучастие, до 50% финансиране от банката на груб строеж при Акт 14 и останалите както е удобно на строителя. 

Внимавайте много, ако строителят иска голям процент или заплащането на цялата сума преди издаването на акт 14! Една покупка на недвижим имот не трябва да се прави на живот и смърт. Ситуацията НИКОГА не е такава!

Не си струва да се превръщате в поредните хора, опарили се от имотни измамници. Допитайте се до професионалисти преди да е станало късно – консултанти, брокери и адвокати, които са компетентни и ще ви направят живота много по-лесен. 

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Поставяне на цели

Всеки от нас има някакви мечти и цели, които се опитва да следва и постигне. В процеса на преследването и постигането им съвсем естествено извършваме и някакви разходи. Ако си поставите за цел да записвате тези разходи и след време направите анализ на разходите, които извършвате в ежедневието си, ще се изненадате колко много волни или неволни неоправдани разходи сте направили. Като започнем от това, че пиете по 14 кафета😀. 

Приоритизирането на целите

Приоритизирането на целите означава най-просто това – някои цели са ни далеч по-важни от други.  Поради този факт би трябвало да ги поставим на първо място? Цел, която би следвало да се постави като приоритет за разходите ви е – финансиране покупката на собствен недвижим имот и последващото му обслужване. Имайте предвид, че покупката на недвижим имот е дългосрочна цел и ще заеме голяма част от ежемесечните ви разходи. Следователно е критично важно тя да бъде бюджетирана правилно. Анализът, който сме си направили и целите, които сме си поставили трябва да ни помогнат да освободим необходимия доход. Така няма да нарушаваме жизнения си стандарт.

И като обобщение – допитайте се до професионалисти

В бюджетирането и финансирането на покупката на собствен имот, която определено си е основна цел, дейно участие може да вземем и ние. Тук е и голямата добавена стойност, която можем да ви дадем. Сега е важно да запомните, че разходът от месечния ви бюджет, семеен или личен, в зависимост от това как ще бъде купено жилището, не трябва да надхвърля 50% от чистия (нетния) ви доход. Казано иначе – вноската по бъдещия ви ипотечен кредит за покупка на недвижим имот както по други кредити, които ползвате към момента, ТРЯБВА да е в размер на 50% от чистия ви семеен или личен доход. Това е достатъчен ориентир за едно добро начало и правилно бюджетиране на покупката на една от най-приоритетните ви цели.

Поставяне на цели за личните финанси

Всеки от нас има някакви мечти и цели, които се опитва да следва и постигне. В процеса на преследването и постигането им съвсем естествено извършваме и някакви разходи. Ако си поставите за цел да записвате ежедневните си разходи и след време им направите анализ, ще се изненадате колко много волни или неволни неоправдани разходи сте направили. Знаем го от личен опит за съжаление и не се притеснявайте, няма да сте изолиран случай… Това е времето, в което живеем в момента.

Приоритети

Приоритизирането на целите означава най-просто това – някои цели са ни далеч по-важни от други.  Поради този факт би трябвало да ги поставим на първо място? Цел, която би следвало да се постави като приоритет за разходите ви е – финансиране покупката на собствен недвижим имот и последващото му обслужване.

Имайте предвид, че покупката на недвижим имот е дългосрочна цел и ще заеме голяма част от ежемесечните ви разходи. Следователно е критично важно тя да бъде бюджетирана правилно. Анализът, който сме си направили и целите, които сме си поставили трябва да ни помогнат да освободим необходимия доход. Така няма да нарушаваме жизнения си стандарт.

И като обобщение – допитайте се до професионалисти

Независимо дали ще искате да закупите имот или ще търсите някаква инвестиция, или ще ви трябват пари за някаква застраховка, вие няма как да имате задълбочени и актуални познания за ситуацията в момента, в който ще трябва да вземете съответните решения.

Колкото и да се информирате, ще остане доста празно пространство в знанията по материята, което само един професионалист би могъл да запълни. Съветът ни е да направите адекватно проучване и да се допитате до хора, които разбират от конкретната материя. Това ще спести много време, нерви, а най-вероятно и средства.

Оферта за жилищен кредит?

ФинСити ще ви помогне да получите най-добрите оферти от правилните за вас банки, за да можете да направите своя информиран и аргументиран избор!