Какво представляват “тежестите”? 

Тежестите върху имота също са права. Те обаче не принадлежат на собственика, а на някой друг. Затова се наричат и “тежести”. Защото не принадлежат на собственика и той трябва да се съобразява с тях при ползването на имота. Тежести са някои ограничени вещни права – например правото на ползване, строеж (суперфиция), преминаване (сервитут).

А защо реално ни интересува – защото независимо, че друг става собственик, правата на третите лица, се запазват. Те продължават да “тежат”, т.е. ако придобиете такъв имот ще трябва да се съобразявате с тях. Поради тази причина, освен че намирането на купувач за такъв имот е практически невъзможно, често има допълнителни изисквания при изповядането на сделката.