Може ли да ползвате ипотечен кредит, без да придобивате имота?

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Днес ще разгледаме казуса дали има някаква възможност да изтеглите ипотечен кредит без придобиване на имота – както и каква може да е конкретната ситуация, в която да се прибегне до подобно нещо.

А всъщност можете ли да изтеглите ипотечен кредит без придобиване на имота

Краткият отговор е – „Да, можете“. Длъжни сме да споменем, че това не е типичната Ви ипотечна сделка и не е класически пример, но не е и невъзможно да се случи. Трябва да имате доста рационална и логична причина това да се случи. Нормалната логика е, че който ще обслужва кредита и ще участва в ипотечната сделка, трябва да придобие и имот, който да служи за обезпечение на кредита.

Когато теглите ипотечен кредит без да придобивате имота, обикновено кредитополучателят е едно лице, а имота се придобива от друго. Може да е на името на съпруга, с която няма официален брак или на родители, но при всички положения трябва да е свързано лице-роднина.

А защо

Трябва да има някаква логика по отношение на риска, който банката поема. Не е логично, а и е противопоказно, Вие да ползвате финансиране, условно да кажем 200 000 лева и формално погледнато да искате напълно непознат човек да придобие имот, с който да нямате никаква свързаност по съребрена линия.

Задължително трябва да бъде някакъв Ваш роднина или “проектороднина“. Икономическата свързаност тук не е достатъчно сериозен довод юристите на банката, да одобрят подобно искане. На банковия риск му изглежда достатъчно подозрително, а това респективно затруднява възможността да се отпусне подобен кредит.