Датата за месечната ни вноска – за какво да внимаваме?

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Дали най-добрата падежна дата за вноската ми по кредита е на 1-во число от месеца, когато си получавам или на 30-то, когато всички разходи са зад гърбва ви и можете да си платите вноската спокойно? Принципно според нас не е нито едното от двете, а мислим така поради една по-техническа причина, за която повечето хора не се сещат.

Един НЕ съвсем маловажен въпрос 
Тази тема, която волю-неволю се неглижира, а именно кой е правилният отговор на въпроса – „Коя е най-добрата дата за месечна вноска по кредит?“. Въпросът не е хипотетичен. Даже си е доста конкретен и има доста конкретен и понякога болезнен смисъл.

Първо, разбира се, е важно тази дата да е близо до аванс или заплата. Поради простата причина, че е по-удобно и не се изкушавате да похарчите сумата преди вноската и когато дойде време за самата вноска да сте в неловкото положение да не можете да осигурите необходимите средства. Това което имам предвид е друго.

Месечна вноска по кредит – защо е важна датата?
Датата на месечната ви вноска не е хубаво да е в края на месеца поради една проста причина. Машината на банката, която ви е финансирала, търси в 12:00 месечната вноска от разплащателната ви сметка. А какво се случва, ако датата е празник/събота/неделя или просто форсмажорно не можете да осигурите средствата на тази дата?

Процедурата е следната – машината минава, проверява налично салдо, събира или не събира сумата и продължава да я търси всеки ден. Ако вашата падежна дата условно е на 28-мо число и по някаква причина се забавите и погасите задължението си на 1-во число, това технически са само 3 дни, но тъй като минавате в следващия календарен месец, това автоматично докладва в справката, генерирана от системата на банката, като нередовен кредит.

В същото време, ако падежната ви дата е всяко друго число в календарния месец и се забавите по някаква причина с 3 или повече дни, то това не е просрочие, а е забава. Следа за нередовност остава само в информационата система на банката. Но не се качва към цкр респективно не се вижда от 3-ти страни. Това понякога е критично важно и полезно за реализиране на бъдещите ви планове.

Малка техническа подробност, която може да ви изиграе лоша шега.

Има ли някакво особено значение на коя дата от месеца ще се тегли сумата за вноската по вашия кредит? Определено има!

Един НЕ съвсем маловажен въпрос 

Въпросът може да изглежда без значение на първо четене, но това е само на първо четене… Логиката е, че е по-добре тази дата да е близо до аванс или заплата. Поради простата причина, че е по-удобно. От гледна точка на реалния живот, а не на теоретичните казуси, знаем, че често възникват и някои извънредни разходи. Принципът е да не си давате шанс да си изхарчите парите преди да сте си покрили задълженията. 

Месечна вноска по кредит – защо е важна датата?

Добре е обаче независимо от това кога получавате вашето възнаграждение, датата на вашата вноска да не е в края на месец и по друга причина. Машината на банката, която ви е отпуснала кредит, търси на датата на месечната вноска сумата от разплащателната ви сметка. А какво се случва, ако датата е празник/събота/неделя или просто форсмажорно не можете да осигурите средствата на тази дата?

Процедурата е следната – машината минава, проверява налично салдо, събира или не събира сумата и продължава да я търси всеки ден. Ако вашата падежна дата условно е на 28-мо число и по някаква причина се забавите и погасите задължението си на 1-во число, това технически са само 3 дни, но тъй като минавате в следващия календарен месец, това автоматично докладва в справката, генерирана от системата на банката, като нередовен кредит и информацията за вас се качва в ЦКР.

В същото време, ако падежната ви дата е всяко друго число в календарния месец и се забавите по някаква причина с три или повече дни, то това не е просрочие, а е забава. Следа за нередовност остава само в информационата система на банката. Но не се качва към централния кредитен регистър и респективно не се вижда от трети страни. Това понякога е критично важно и полезно за реализиране на бъдещите ви планове.

Малка техническа подробност, която може да ви изиграе лоша шега.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация