Датата за месечната ни вноска – за какво да внимаваме?

Дали най-добрата падежна дата за вноската ми по кредита е на 1-во число от месеца, когато си получавам или на 30-то, когато всички разходи са зад гърбва ви и можете да си платите вноската спокойно? Принципно според нас не е нито едното от двете, а мислим така поради една по-техническа причина, за която повечето хора не се сещат.

Един НЕ съвсем маловажен въпрос 

Тази тема, която волю-неволю се неглижира, а именно кой е правилният отговор на въпроса – „Коя е най-добрата дата за месечна вноска по кредит?“. Въпросът не е хипотетичен. Даже си е доста конкретен и има доста конкретен и понякога болезнен смисъл.

Първо, разбира се, е важно тази дата да е близо до аванс или заплата. Поради простата причина, че е по-удобно и не се изкушавате да похарчите сумата преди вноската и когато дойде време за самата вноска да сте в неловкото положение да не можете да осигурите необходимите средства. Това което имам предвид е друго.

Месечна вноска по кредит – защо е важна датата?

Датата на месечната ви вноска не е хубаво да е в края на месеца поради една проста причина. Машината на банката, която ви е финансирала, търси в 12:00 месечната вноска от разплащателната ви сметка. А какво се случва, ако датата е празник/събота/неделя или просто форсмажорно не можете да осигурите средствата на тази дата?

Процедурата е следната – машината минава, проверява налично салдо, събира или не събира сумата и продължава да я търси всеки ден. Ако вашата падежна дата условно е на 28-мо число и по някаква причина се забавите и погасите задължението си на 1-во число, това технически са само 3 дни, но тъй като минавате в следващия календарен месец, това автоматично докладва в справката, генерирана от системата на банката, като нередовен кредит.

В същото време, ако падежната ви дата е всяко друго число в календарния месец и се забавите по някаква причина с 3 или повече дни, то това не е просрочие, а е забава. Следа за нередовност остава само в информационата система на банката. Но не се качва към цкр респективно не се вижда от 3-ти страни. Това понякога е критично важно и полезно за реализиране на бъдещите ви планове.

Малка техническа подробност, която може да ви изиграе лоша шега.

Вижте как ФинСити ще Ви помогне!