Инвестиционен кредит – Всичко, което ТРЯБВА да знаете!

Ако не можете да слушате видеото със звук, тук ще намерите транскрипция

Какво наричаме инвестиционен кредит? Със съжаление мога да кажа, че все още по нашите географски ширини се финансират инвестиционни идеи с оборотни средства. Категорично стоя зад твърдението си, че това е пагубно грешен подход. Затова в днешната статия искам да Ви представя няколко опорни точки, свързани с инвестиционния кредит. Иска ми се хората да добият повече представа за това какво представлява инвестиционния кредит и какво го различава от оборотния. 

Оборотен кредит и инвестиционен кредит

Нека започнем с оборотното финансиране, то е краткосрочно и има за цел да посрещне някакви текущи плащания. Може да се използва и за изпълнението на конкретни договори, с цел да увеличите пазарен дял или да увеличите оборота на дружеството. Стойността, която оборотният кредит ще даде на вашия бизнес е в текущия стопански оборот… Неговата цел не би трябвало да е обърната към финансиране на дългосрочни нужди на бизнеса! От друга страна инвестиционният кредит е по-дългосрочен. Искам да направя едно вметване, че тук не говорим за цена на кредита, тя може да е идентична и за двата вида финансирания, напротив тук говорим за тежеста върху обслужването и най-вече за логиката на двата инструмента.

Та, инвестиционният кредит се използва основно за покупка на дълготрайни материални активи. Като казвам дълготрайни материални активи, имам предвид машини или съоръжения, които ще влязат в експлоатационен период и ще допринесат за бъдещото увеличаване на количеството и качеството на предлаганите продукти или услуги. Това можем да кажем, че е инвестиция. Плащането на суровини и материали, за да обслужим конкретен нов договор не е инвестиция. Това е оборот и в такъв случай трябва да използваме оборотно финансиране. За много собственици всеки кредит е “инвестиране”! Принципното неразбиране на този въпрос може да им изиграе много лоша шега.

Оборотното финансиране както казахме е краткосрочно. От друга страна инвестицонното е в промеждутъка от  7 – 10 до 15 години за големи бизнеси и много сериозни проекти. Респективно, тук говорим за различна тежест на обслужване на двата кредитни инструмента. Вече, може би, разбирате повече какво имах предвид в началото. А именно, че е изключително грешно да се финансират инвестиции с оборотни средства. За съжаление се срещат и колеги в банковата система, които под една или друга форма, използват оборотни средства, за да решат инвестиционни проблеми. Това няма как да не ми напомни на ситуацията ‘‘Изпишем вежди, извадим очите‘‘.

Лизинг и инвестиционен кредит

Инвестиционният кредит много често може да бъде допълнен или заменен с лизинг. Тук идеята е следната, когато говорим за покупка на машини,съоръжения или другo движимо имущество с инвестиционен кредит, ще ни трябва друго обезпечение по кредита, различно от вече закупеното движимо имущество. Практиката доказва, че в повечето случаи кредитоискателите не могат да предложат друго обезпечение и в тази ситуация, единственият възможен вариант остава използването  на лизинг за покупка на нужните съоръжения. Чисто хипотетично, ако предмет на инвестицията са транспортни средства, то тогава почти сигурно е, че ще стигнете до лизинг.

Нека резюмираме, ако предмет на инвестицията са машини и съоръжения и ако обезпечение на инвестиционня кредит искате да бъдат самите машини, закупени с кредита, трябва да ориентирате към лизинг, като форма на финансиране. За инвестиционния кредит са необходими други обезпечения. Знаете, говорили сме, те могат да бъдат  всякакъв вид и форма, въпрос на тегла и на разбирането на банката. 

Какво наричаме инвестиционен кредит? В тази статия искам да Ви представя кратко въведение по темата, защото масово хората бъркат “оборотен” и “инвестиционен” кредит. Всички видове финансиране за бизнес обикновено се наричат с общите, но почти нищонезначещи наименования “бизнес кредит” и/или “фирмен кредит”… Иска ми се хората да добият повече представа за това какво представлява инвестиционния кредит и какво го различава от другите видове финансиране на бизнес дейността. 

Разликата между оборотен и инвестиционен кредит

Нека започнем с оборотното финансиране, то е краткосрочно и има за цел да посрещне някакви текущи плащания. Може да се използва и за изпълнението на конкретни договори, с цел да увеличите пазарен дял или да увеличите оборота на дружеството.

Стойността, която оборотният кредит ще даде на вашия бизнес е в текущия стопански оборот… Неговата цел не би трябвало да е обърната към финансиране на дългосрочни нужди на бизнеса! 

Добре, чудесно, а за какво се използва инвестиционният кредит? В 90% от случаите говорим за финансиране на дълготрайни материални активи. Като казвам дълготрайни материални активи, имам предвид машини или съоръжения, които ще влязат в експлоатационен период и ще допринесат за бъдещото увеличаване на количеството и качеството на предлаганите продукти или услуги. Тяхната стойност ще се отрази в повече от един оборотен цикъл на предприятието.

Това можем да кажем, че е инвестиция. Плащането на суровини и материали, за да обслужим конкретен нов договор не е инвестиция. Това е оборот и в такъв случай трябва да използваме оборотно финансиране. За много собственици всеки кредит е “инвестиране”! Принципното неразбиране на този въпрос може да им изиграе много лоша шега.

Времето винаги има значение!

Оборотното финансиране както казахме е краткосрочно. От друга страна инвестицонното е в промеждутъка от  7 – 10 до 15 години за големи бизнеси и много сериозни проекти. Респективно, тук говорим за различна логика на обслужване на двата финансови инструмента. Затова е важно да отбележа, че е изключително грешно да се финансират инвестиции с оборотни средства. Няма логика да си купувате трактор с оборотен овърдрафт или да експериментирате с фирмени кредитни карти

За съжаление се срещат и колеги в банковата система, които под една или друга форма, използват оборотни средства, за да решат инвестиционни проблеми. Това както вече казахме е крайно непрепоръчително и подобни практики няма как да доведат до добри дългосрочни резултати.

Лизинг или инвестиционен кредит

Инвестиционният кредит много често може да бъде допълнен или заменен с лизинг. Тук логиката е, че  когато говорим за покупка на машини, съоръжения или другo движимо имущество с инвестиционен кредит, ще ни трябва друго обезпечение по кредита, различно от вече закупеното движимо имущество.

Практиката доказва, че в повечето случаи кредитоискателите не могат да предложат друго обезпечение. Е, тогава единственият възможен вариант остава използването на лизинг за покупка на нужните съоръжения. Чисто хипотетично, ако предмет на инвестицията са транспортни средства, то тогава почти сигурно е, че ще стигнете до лизинг.

Обобщение

Ако от тази статия запомните, че:

  1. Инвестиционният кредит финансира закупуването или изграждането на активи, които ще носат дългосрочна стойност за вашия бизнес.
  2. Оборотният кредит финансира един стопански оборот и е с краткосрочни цели.
  3. Не трябва да се финансират инвестиционни нужди с оборотни кредити.

Ще е чудесно и сме сигурни, че ще спаси не един и двама собственици на малки или средни бизнеси от фалит.

Жадни за още информация?

В нашия YouTube канал ще намерите още много полезна и актуална информация