Видеo и Блог

списък на нужните документи за ипотечен кредит

Необходими документи, за отпускане на ипотечен кредит за покупка на апартамент с разрешение за ползване

I. Документи, необходими за одобрение на кредит Искане за банков кредит – попълнено и подписано (по образец на Банката) Декларация за свързани лица по Закона за кредитните институции (по образец на Банката) Документи, удостоверяващи доходите на кредитоискателя/ ите, съдлъжника със срок не по-ранен от два месеца от датата на предоставянето им, подробно посочени в чл.28, ал.1...
Read More
1 6 7 8