Ограничена и Неограничена отговорност при ипотечен кредит

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Ограничена и неограничена отговорност при ипотечен кредит – важно е да се коментира каква е разликата по няколко причини. 

Законът – „врата у поле“

По закон съществува ограничена и неограничена отговорност при ипотечните кредити. А именно дали отговаряте само с конкретния имот, предмет на сделката или отговаряте с цялото си имущество.
По-конретно е формулирано така в чл. 133 от ЗЗД

Чл. 133. Цялото имущество на длъжника служи за общо обезпечение на неговите кредитори, които имат еднакво право да се удовлетворят от него, ако няма законни основания за предпочитане.“

Това е формалната разлика, но за да можете да изберете ограничена отговорност тоест само и единствено въпросният имот, предмет на сделката, да бъде обезпечение по нея, то банката ще ви постави една идея различни условия. Това е една от причините над 95% от кредитите да са при условията на неограничена отговорност.

Разлики между ограничена и неограничена отговорност при ипотечен кредит

Разликите винаги са условни, но примерно при ограничена отговорност може да говорим за процент на финансиране в размер на 70% от пазарната оценка, а не 85%, както е обичайната практика в момента за повечето банки при неограничена отговорност. Максималният срок на сделката също може да е ограничен до 20 и дори 10 години от 30-35 години, каквито са максималните срокове в случай на неограничена отговорност.

Иначе казано, ако търсим ипотечен кредит със собствено участие над 30%, то имате право да поискате ограничена отговорност по тази сделка. При всички други случаи, а масовата практика е търсеното финансиране да е 80%, 75% че и нагоре, такъв избор всъщност не съществува, макар и да го има като понятие.

Това е отговорът от практиката накратко…

Кои са най-важните неща при тегленето на кредит – виж пълен списък тук