Защото:
Подхождаме винаги с внимание към клиента

Регистриран кредитен консултант

Попълнете данните в полетата, за да можем да ви предоставим персонални оферти конкретно според вашите нужди

Информация за оферта за ипотечен кредит

1. Данни за кредитоискателя

  • В това число всички официални доходи от трудов и граждански договори, декларирани наеми и дивиденти.

  • В това число всички РЕАЛНИ доходи от трудов и граждански договори, недекларирани наеми и други.

  • Съкредитоискател е партньор или роднина, който ще участва в кредита.

1.1 Данни за съкредитоискателя

1.1 Данни за съпруг/а

Напред →

ФинСити ООД е регистриран администратор на лични данни по Закона за Защита на Личните Данни с регистрационен № 415649
Повече информация за това как управляваме личните ви данни.