Необходими документи, при кандидатстване за кредит

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Здравейте, в днешното видео ще споделя кратък списък на необходимите документи за ипотечен кредит.

Етапи на оценяването на една ипотечна сделка

Всяка ипотечна сделка може формално да се раздели на две части. Първата част е обследване на кредитоспособността ви, доказване на вашата платежоспособност на базата на документите за доход. Това може да бъде копие от трудов договор или служебна бележка за размера на месечното възнаграждение за последните два, три, шест, дванадесет месеца в зависимост от банката, с която сме си избрали да работим.

Копие на лична карта, в частен случай може би и удостоверение по чл. 87 ал. 6 за липса на данъчни задължения от НАП. Това са напълно достатъчни документи за облседване на вашата кредитоспособност или казано по-простичко – за максималния размер дълг, който можем да ползваме и спокойно да платим.

Втората част от документи за ипотечен кредит, които са необходими, са за имота – за доказване на неговата адекватност и достатъчност.

Документи за имота

Достатъчността на обезпечението се доказва с пазарна оценка от независими пазарни оценители. Всяка банка работи с някакъв списък от такива. Документите, необходими за адекватност на имота, са данъчна оценка, кадастрална скица и удостоверение за липса на тежести за последните десет години – това е преклузивният срок за тежести.

Това на първо четене също са достатъчни документи за вземане на правно становище. Тук бързам да отворя една голяма скоба, че в зависимост от историята на имота необходимите документи за обследване на неговата целесъобразност или законност могат да бъдат произволен брой, но трябва да е ясно, че банката ги изисква не защото капризничи и защото не знае какво прави, а в общия случай точно обратното. Когато банката иска да бъде сигурна, че срещу парите, които ще даде на нас, ние ще й дадем за обезпечение на това вземане имот, който е законен и чиято история е чиста.

Вижте списък с най-важните неща при тегленето на кредит!

Задължително прегледайте и:

  1. Това е начинът, по който ще намерим най-изгодните условия за твоя кредит
  2. Имаш нужда от бързи пари? НЕ ДОПУСКАЙ ТАЗИ ГРЕШКА
  3. Ето как да управляваме правилно нашите лични финанси в три точки