Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на International Asset Bank

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

В тази статия ще намерите повече информация за лихвения процент по ипотечни кредити на International Asset Bank.

Наименование

Референтен лихвен процент

Mетодика

Замяна на индекса SOFIBOR с индекса EURIBOR по следния начин:

„Към 01.07.2018г., съгласно обявената в банковите салони и на Интернет страницата на Банката www.iabank.bg информация за стойностите на приложимите референтни лихвени проценти, последната стойност на приложимия към договорите за кредит с променлив лихвен процент в национална валута 3/6-месечен SOFIBOR се запазва до 30.09.2018г. Поради наличието на котирана, съгласно ползваната от Банката методика за определяне и актуализация на приложимите референтни лихвени проценти, стойност.
От 01.10.2018г. лихвената база 3/6-месечен SOFIBOR се заменя с котирания от 3-месечен, съответно 6-месечен EURIBOR. Промяната няма да включва промяна на договорната надбавка към договорите за кредит.

За договорите за кредит, които са при 1-месечен SOFIBOR, лихвената база се запазва до 31.07.2018г. От 01.08.2018г. лихвената база 1-месечен SOFIBOR се заменя с 1-месечен EURIBOR, без да се извършва промяна от страна на Банката на договорната надбавка към договорите за кредит.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те