Фирмени кредити

 

Важно е първо да уточним, че фирмените кредити най-общо са разделени на такива за малки и средни предприятия – МСП (фирми с годишни обороти от 100 хиляди до 3 млн. лв.) и за корпоративни (дружества с годишни обороти над 3 млн. лева) клиенти.

Кредитите за МСП са стандартизирани, далеч по-опростени и предмет на отделно внимание от страна на банките.

В Корпоративното банкиране може да се каже, че Всичко е по индивидуално договаряне…

Ако имате нужда от оборотно или инвестиционно финансиране на дейността си, за да ускорите и разширите развитието на бизнеса си, да изпреварите конкуренцията или наложите нов продукт или услуга, можете да разчитате на нас във всеки аспект от избора на финансираща банка, документооборота и структурирането на сделката.

Не може да не споменем, че и тази услуга е 

Безплатна за клиентите ни!

(нашето възнаграждение е платимо от кредитора, който и да е той!)

Знаете ли, че ако не ви достига обезпечение, почти винаги можете да потърсите помощ за такова под формата на Гаранция от Националния Гаранционен Фонд към Българска Банка за Развитие?

Националния Гаранционен Фонд е създаден с цел подпомагане на малкия и среден бизнес в достъпа му до банково финансиране, когато същият е без кредитна история, недостатъчна бизнес история и/или недостатъчно обезпечение на търсеното финансиране.

Иво Димитров, 
Изпълнителен Директор FinCity

Запитване за фирмен кредит

Ние ще подготвим безплатна персонализирана оферта на база на предоставени от вас данни. Ще се свържем с вас с конкретни предложения.ФинСити ООД е регистриран администратор на лични данни по Закона за Защита на Личните Данни с регистрационен № 415649
Повече информация за това как управляваме личните ви данни тук.

Нямате време за попълване на форми?

Обадете ни се директно на телефон: