3 най-важни финансови понятия, които ще ти спестят пари, при кандидатстването за кредит

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Искам да съм сигурен, че знаем и разбираме няколко основни понятия, когато кандидатстваме за кредит, било той ипотечен, потребителски или фирмен.

Видът на вноската за кредит

Какво е анюитетна и какво е намаляваща вноскаАнюитетната вноска най-простичко казано е изчисляването на всички дължими лихви за срока на кредита и раздлянето на лихвата и главницата на равни вноски. Анюитетната вноска означава равна месечна вноска.

Намаляващата вноска – обратното, е изчисляването на лихвата върху остатъчен дълг месец по месец, период за период.  В този смисъл чисто математически намаляващата вноска е по-ефектнивна, по-малко лихви, но практиката показва, че почти всиччки кредити са анюитетни, поради простия факт, че самият абсолютен размер на анюитетната вноска е значчително по-малък в началото на живота на кредита.

Цената на кредита

Не на последно място е понятието ГПР, което става все по-популярно и което всъщност винаги трябва да имаме предвид, когато оценяваме една оферта спрямо друга. ГПР или годишния процент на разходите не означава нищо друго освен абсолютната цена на парите, които ще похарчите срещу кредита, който ще ползвате.

Това са лихви, такси, комисионни за разплащателна сметка, за нейното обслужване, за пакетни програми, за пазарната оценка, която трябва да направите, и най-обобщено казано – всички допълнителни разходи, свързани с една кредитна сделка.  Това е абсолютната цена на парите.

Образуване на лихвата

Последно – всеки лихвен процент се образува от базисен лихвен процент с фиксирана надбавка.  Базисен лихвен процент означава нищо повече от референтен лихвен процент от някаква макроикономическа котва или benchmark, както му казват.

А именно – СОФИБОР за кредитите в левове и ЮРИБОР за кредитите в евро.  Другите benchmark-ове като ЛИБОР и прочие за паунд и долари не ни интересуват, не са наш казус.  Което не разбирате и не сте сигурни как трябва да се чете и тълкува – нека се чуем!

Задължително прегледайте и:

  1. Това е начинът, по който ще намерим най-изгодните условия за твоя кредит
  2. Необходими документи, при кандидатстването за кредит
  3. Покупка на имот, най-бурзият и сигурен начин
  4. Как банките образуват лихвите по своите ипотечни кредити?