Допълнителни доходи при теглене на кредит

Имате въпроси?

Потърсете ни за повече информация

Някакъв коментар по темата допълнителни доходи при теглене на кредит.

Допълнителни доходи при теглене на кредит – какви са реалностите

Да, всички биха били щастливи, ако всички бяха на трудови договори с достатъчни официални доходи, с платени осигуровки и т.н. Животът обаче е „шарен“ и така или иначе коефициентите, които банките прилагат дълг/доход са върху всички форми на доказуеми доходи. Всички различни от трудово-правни са някаква форма на допълнителни доходи, но така или иначе е възможно да се работи в тази посока.

Съвет, който може да се даде предварително, е примерно: В случай, че имате доходи от наеми би било чудесно, ако те все пак са декларирани. Ако по някакво разбираемо стечение на обстоятелствата не фигурират в данъчната ви декларация, това което трябва да знаете е, че със сигурност имотът, който се отдава под наем трябва да е на ваше име. Не можем да претендираме, че получаваме наем от имот на роднини. Макар че и в този сценарий чрез няколко декларации, тъй като това демонстрира фактическата истина, може да се коригира. Така имотът трябва да е на ваше име и да имате все пак договор за наем. Този договор за наем би бил приемлив за банката на 50% от стойността.

Форми на допълнителни доходи

Други форми на допълнителни доходи при теглене на кредит са дивиденти от собственост и управление на юридическо лице, доходи от граждански договор, хонорарни листи и т.н. Кога тези договори са приемливи? Пак казвам би било чудесно, ако те фигурират в декларацията по чл. 50 като физическо лице, примерно за предходната година. Ако са възникнали в текуща година, тогава говорим за всички формални приходни документи, които можем да покажем, които бихме сумирали и представили на банката като доказателство за генерирането на някакъв доход и съответно паричен поток (така го разбира тя).

Помним, че обезпечението си е обезпечение, но банката истински се вълнува от доказване на доходите. От доказване на паричните потоци, тъй като и де юре и де факто обезпечението е застраховка, гаранция, ако щете. Реално кредитът се връща и обслужва от паричните потоци – от доходите, които генерираме. Минаха времената, когато се кредитираше на принципа: „Ти не ми ли вярваш? Аз печеля еди какви си пари?“. Трябва да намерим начин да докажем доходите, които генерираме.

Една последна скоба, когато говорим за доходи, винаги всъщност имаме презумпцията за семеен доход. Той е сумарна цифра от доходите на домакинството – съпруг и съпруга. Когато няма официален брак и тази семейна/имуществена общност – тогава за да ползваме сумата на доходите на второто лице същият се води съдлъжник.

И малко за фирмите

Доходи от дивиденти – много често, когато дружеството е еднолично (ЕООД). Формалното разпределение на дивиденти и респективно възникването на задължението за плащането на данъци върху тези дивиденти, може да бъде прескочено, тъй като много от банките имат нагласата да разглеждат малкия бизнес и това е факт и не е далеч от логиката, че малкият бизнес е човекът, който го управлява – „няма го човека, няма го бизнесът“. Това не е корпорацията, която върви сама за себе си и не се вълнува от това „кой кара влака“. Респективно отваряме темата за допълнителни доходи при теглене на кредит моментално… С тази презумпция доходите на дружеството (генерираната нетна печалба на дружеството) еднозначно са доходите на собственика на дружеството. Затова много от банките проявяват такъв курс в това отношение и с известна уговорка приемат резултатите на едноличното дружество като доход на физическото лице.

Вижте списък с най-важните неща при тегленето на кредит!