Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Д Банк

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) – източникът на данни е Лихвената статистика на
БНБ, таблица “Лихвени проценти и обеми по салда по срочни депозити на сектор домакинства”,
публикувана на интернет страницата на БНБ. ПИФЛ представлява ефективен годишен лихвен
процент по срочни депозити в лева, над 1 ден до 2 години на сектор домакинства в банковата
система в България.

Търговска банка Д АД не изчислява ПИФЛ, а го прилага директно от данните публикувани от БНБ в Лихвена статистика. БНБ пубикува лихвената статистика преди края на всеки календар месец на база на данни към предходния месец. Търговска банка Д АД прилага стойността публикувана в последния наличен месец на таблица “лихвени проценти и обеми по салда по срочни депозити на сектор домакинства”, публикувана на интернет страницата на БНБ.

Наименование

Референтен лихвен процент (РЛП) 

Формула за образуване на променливия компонент

За кредити отпуснати от 01.11.2022 основа за изчисление на променлив лихвен процент е 6
месечен Euribor или ПИФЛ.
Общ ПЛП = 6 М Euribor + ФН
или
Общ ПЛП = ПИФЛ + ФН
Приложимият референтен лихвен процент е изрично упоменат в договора за кредит.
Банката прилага индекс, съгласно решение на Управителния съвет, което се обявява на
сайта на Банката.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те