Променлив компонент на лихвата по ипотечните кредити на Д Банк

Преди да отидем към същинската част, в която е описан променливият компонент на банката, ще започнем с кратки бележки за някои термини.

Основни определения накратко

Какво е променлив лихвен процент?

Лихвен процент, който се променя във времето. Може да се променя на 1, 3, 6, 12 месеца според условията на дадената банка.

Защо е важен?

Защото трябва да знаете, че лихвеният процент, с който изтегляте кредита, най-вероятно няма да остане същият за периода, в който връщате кредита. Това е нормално и нямате поводи за притеснения. 

Как се образува лихвата по вашия кредит?

Ако банката ви е дала оферта за 3% променлив лихвен процент, то тези 3% са сбор от две части – фиксирана надбавка и променлив компонент. Променливият компонент е това, което се изменя във времето, а фиксираната надбавка стои една и съща. 

Как се променя?

Всяка банка определя условията за изменение на променливия компонент. Някои банки просто взимат стойността на някой осреднен индекс (ЮРИБОР например), а други формулират процента въз основа на цените на депозитите в българската банкова система. Важно е да знаете какви са условията за промяна на вашата лихва и да можете да ги проследите по възможно най-лесния начин.

В тази публикация ще намерите информация за това каква е формулата за лихвен процент по ипотечни кредити на Търговска Банка Д.

Наименование

Общ Приложим лихвен процент (ПЛП) 

Формула за образуване на променливия компонент

6М EURIBOR + Приравняващ коефициент + ФН

Търговска банка Д АД, на основание промените в Закона за кредитните институции, прие план за действие, приложим в случай на отпадане или съществена промяна на бенчмарка за лихвен процент, ползван за референтен лихвен процент по договори за кредит и въведе „Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на физически лица“, като прие, че при кредити в лева прилаганият индекс – СОФИБОР, ще бъде заменен с EURIBOR.

Как можем да ви помогнем?

ФинСити е лицензирана компания за кредитни консултации, но нашите компетенции не се изчерпват само до тук. Можем да съдействаме да застраховате ценните и безценните неща и да ви помогнем в различни казуси. Разберете кои са те