Зорница Георгиева

Запознайте се с нас!

Екипът на FinCity

Кредитен посредник на FinCity

Зорница Георгиева

От 2004 г. е във финансовата сфера в три от водещите банки в страната.

Част от семейството на FinCity от 2019 г. В работата на кредитния консултант харесва това, че клиентът получава възможно най-доброто предложение.

 

Всеки казус има решение.

Зорница Георгиева