Яна Гърдева

Запознайте се с нас!

Екипът на FinCity

Кредитен посредник на FinCity

Яна Гърдева

Финансов консултант с дългогодишен практически опит в една от водещите международни финансови институции. Занимава се с индивидуални и семейни консултации, които са съобразени с анализ на настоящия финансов статус. Притежава умения за идентифициране и приоритизиране на житейските финансови цели чрез структурирането им във всеобхватен финансов план. Предоставя препоръки и съвети, които са насочени към оптимизирано управление на личните финанси.

Член на ИДФК в България от 2014г. Завършен Мастър клас по лично финансово планиране през 2021г.

Започва работа като кредитен консултант през 2017г.

 

Доброто начало е наполовина свършена работа.

Платон