Теодор Андонов

Запознайте се с нас!

Екипът на FinCity

Кредитен посредник на FinCity

Теодор Андонов

Икономист по образование.

Работил е над 10 години на експертни и ръковдни позиции в три от водещите банки в България.

Като търговец с над 15 години опит в предлагането на банкови продукти и услуги, лесно разпознава потенциалните клиенти, умее да води преговори, да печели доверие и да поддържа дългосрочни партньорства.