Снежана Маринова

Запознайте се с нас!

Екипът на FinCity

Консултант на FinCity

Снежана Маринова

Икономист по образование.

Шест годишен опит в кредитирането на физически лица в небанкови институции, 16 годишен опит в застраховането.

Преминава през различни обучения и осъзнава колко е важно човек да умее да работи за клиента и със клиента и през 2021г. се включва в семейството на FinCity.

 

Надявам се заедно да успеем да изградим дългосрочни и ползотворни взаимоотношения.

Снежана Маринова